A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. augusztus 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-08-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Muller Tamas | 2018-08-15 15:26:13

GINOP -1.1.1-18 Társadalmi egyeztetésre a Budapest Launchpad Egyesület startup szakmai véleménye

 

3 – A jelentkezés feltételei

 • INDOKOLATLANUL RÖVID PROJEKTIDŐ: A 3.5.2. pontban szabályozott projekt időtartam nem áll tartalmaz megfelelő szakmai lehetőséget arra, hogy az inkubátor folytathassa az adott régióban a tevékenységét. A jelenlegi szakmai tapasztalatok alapján főleg azokban a videéki régiókban nehéz a vállalkozókat, startupereket inkubálni, amelyekben erre a legnagyobb szükség lenne. Itt sokkal több időre van szükség, mint a fejlett régióban. Például Budapesten, ha egy inkubátor meghirdet egy programot, akkor egy év alatt azt sikerrel tudja végrehajtani. Azonban ha mindezt mondjuk Szegeden vagy éppen Nógrád megyében tervezi, akkor minimum dupla időre van szüksége a program megvalósítására. Ennek oka, hogy kevesebben és kisebb intenzitással jelentkeznek a programra a startupok. Tehát az egyes régiókban eleve eltérő időfaktorral kell kalkulálni és tekintve, hogy a pályázat kiíró vélhetően az elmaradottabb régiókat tervezi támogatni, ezért javasoljuk a 12-18 hónapos megvalósítási időszakot megduplázni és 24-36 hónaposra emelni! Itt megjegyezzük, hogy egy jó inkubációs program implementálása önmagában 6-8 hónapot vesz igénybe, ha a kapcsolódó marketinget (pl. microsite kialakítása) és az első induló inkubációs események (pl. workshop, bootcamp) megszervezését is tekintetbe vesszük. Tehát ha egy ipari inkubátor elindítja a programot, akkor az első eseményét maximum a 6 hónaptól tudná tartani és az egy éves időszakban így legideálisabb esetben is csak 2-3 tudás átadó eseményt szervezhetne. Ez a támogatási forrás pazarlása és szakmailag indokolatlan szűkítése a kiíró részéről. Kérjük tekintetbe venni a magas színvonalú szakmai működéshez szükséges alapvetően elvárható erőforrás időket. Ez is a 24-36 hónapos működést indokolja. Ez utóbbit javasoljuk a kiírásban módosítani.
 • ÉRTÉKELÉS: A tartalmi értékelési szempontokban (4.4.2.3) a 3. Alpontban jelentős korlátozás, hogy az inkubátor több pontot kap, ha 3 évnél több ideje rendelkezik partnerséggel felsőoktatási intézménnyel. Előzőleg kifejtettük, hogy piaci inkubátorok 2013-14 év óta működnek hazánkban és ezért javasoljuk ennek csökkentését maximum 3-4 évre a pontozásban is.
 • DISZKRIMINATÍV KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT: Ezen kategóriánál is megjegyezzük és felhívjuk a figyelmet a SEED Alapítvány által történő szakmai minősítés és tanúsítás diszkriminatív és piaci korlátozó jellegére, amely abból fakad, hogy nem piacilag független és közszolgáltató kormányzati szervek (mint ITM és NKFH) munkatársai döntenek, hanem egy alapítvány, illetve, hogy a tanúsítás folyamatába más szakmai szervezet, startup érdekvédelmi nonprofit egyesület nem szerepelhet. Így sérül a piaci versenysemlegesség és a döntés piaci függetlensége. Az érintett és szerintünk erősen diszkriminatív pályázati feltételt ezek a pontok tartalmazzák és ezeket kérjük törölni:  4.1.E. alpontja, a 4.4.2.3.D és leginkább a 4.4.2.3.E. - Vagy ennek objektív lehetetlensége folytán javasoljuk a GINOP-2.1.5-15-ben már minősített inkubátorok részére a tanúsítvány hasonló elfogadását, mint a SEED Alapítvány esetében. Tekintve, hogy ez is egy GINOP pályázati programban történt és lényegében inkubátorok részére szolgál, ezért furcsáljuk is a kihagyását az inkubátori pályázati kiírásból. Véleményünk szerint az mutat hosszútávú vállalkozásösztönzési célokat, ha a már működő inkubátorok is segítséget kapnak, az adott régióban sikerrel teljesítő inkubátorok tovább működhetnek.
 •  

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Muller Tamas | 2018-08-15 15:21:15

  2 -  Pályázók köre

  DISZKRIMINATÍV ÉS PIACI KIZÁRÓ FELTÉTELEK: A pályázati kiírás számos pontos jelentős piaci kizárást alkalmaz, amely nem illeszkedik a Magyarországon elterjedt inkubációs modellekhez. Ezek a piac korlátozó, erősen diszkriminatív üzleti kizárások - a pályázók köre tekintetében - a következőek:

 • ÁRBEVÉTELI PLAFON PROBLÉMÁJA: A 3.4.1. pont és a 4.2.7. alpont kizárja azokat a pályázókat, amelyek legutolsó lezárt üzleti évének árbevétele meghaladja az igényelt támogatást. Ez azért korlátozó feltétel, mert ma Magyaroszágon a legtöbb inkubátor nem árbevételből, hanem tőkéből működik. Illetve a mérlegfőösszeg és befektett forrás nem egyenes arányos a megtermelendő árbevétellel. Ezt indokolja, hogy a nemzetközi gyakorlatban az inkubátorok működését nagyvállalatok, befektetők, technológia transzfer vállalkozások, egyetemek finanszírozzák és nem árbevételből (!) működnek ezek a cégek. Furcsa is lenne ilyen inkubátorokat látni, hiszen ki fizetne a piacon ilyen inkubációs szolgáltatásokért? Az inkubátorok üzleti modellje tipikusan az, hogy az inkubált és támogatott startupok üzletrészt (kisebbségi) adnak át az inkubátornak, aki próbál abból 1-2 éven belül exit-álni, azaz értékesíti azt. Tehát ahhoz, hogy egy inkubátor startupokat inkubáljon kell min. 3-4 éves felfutás, és ezt követően történik meg csak a bevételszerzés. Ez a 3-4 év után elinduló árbevétel sem meghatározó összeg, sokszor itthon nem éri el az évi pár tízmillió forintot. Ezzel az árbevételi elvárás kitétellel a kiíró lényegében minimum 5 éves inkubátorokat tervez támogatni, amely a hazai piacon eleve képtelenség, hiszen maga az startup piac is 2008 óta működik hazánkban. A nemzetközi értelemben vett piaci inkubátorok pedig 2013-2014-ben indultak hazánkban. Olyanról pedig legkevésbé sem hallottunk a hazai startup világban, hogy egy inkubátornak akárcsak 200 millió Forint fölötti éves árbevétele lenne... Azaz az árbevételi elvárásról szóló 3.4.1. pont és 4.2.7. alpont jelentősen szűkíti a pályázók körét, és számos potenciális pályázót kizár. Kérjük aóz árbevételi korlát törlését a kiírásból.
 • SEED ALAPÍTVÁNY DISZKRIMINATÍV JOGKÖRE: Jelentős piackorlátozó feltétel és eleve számos inkubátort kizár a jelentkezésből a 4.1.E. alpontja és a 4.4.2.3.D és leginkább a 4.4.2.3.E alpontja. Ezt vagy javasoljuk törölni a kiírásból vagy javasoljuk bevezetni még a GINOP-2.1.5-15 pályázatban minősített és működő inkubátorházakat, mint elfogadott minősítést. Ez utóbbi már minősített inkubátorok ugyanis indíthatnak virtuális inkubátor házat és eleve a régióban már sikerrel működnek.
 • A SEED Alapítvány tevékenységét és szakmai tudását elismerjük és tiszteljük, ugyanakkor nem értjük, hogy az innovációs képesség és a tudás megítélésében miért nem a szakirányú állami intézmények hoznak döntést? Ezek véleményünk szerint az Innovációs Minisztérium (ITM) és az NKFIH. Korábban a GINOP-2.1.5-15 inkubátori konstrukciónál ez „szakpolitikai véleményezésként” szerepelt és az NKFIH végezte. Ha a pályázat kiírója mégis a minisztériumoktól független szervezetre bízza a szakmai megfelelősség megítélését, akkor ebbe a szakmai bizottságba kérjük meghívni a startup szakmai szervezeteket, mint amilyen a mi egyesületünk is. A verseny semlegességet szerintünk ez biztosítja!

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Muller Tamas | 2018-08-15 15:18:45

  GINOP -1.1.1-18 Társadalmi egyeztetésre a Budapest Launchpad Egyesület startup szakmai véleménye

  1 – A támogatás célja és háttere

  1) HIÁNYZÓ NEMZETKÖZI KÖLTSÉGEK: A felhívás indokoltsága és célja (1. old) kiemelten kezeli „a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudás, kapcsolati háló, üzleti előrehaladás” elősegítését az inkubátor révén. Ehhez szükséges lenne nemzetközi konferenciákon, szakkiállításokon, startup eseményeken történő nemzetközi utazás, vagy olyan utazás, amely során külföldi partnerekkel tud az inkubátor és/vagy inkubált startup tárgyalni. Ennek a költségeit azonban sem a támogatható tevékenységek (3.1.1.1.), sem a választható tevékenységek (3.1.2.2.) és a 5.5. pontbeli Elszámolható költségek köre sem tartalmazza. A „nemzetközi utazási költségek” elszámolhatóságát erősíti az a tény, hogy az EIT KIC-programjában számos esetben a startupok inkubálása és támogatása eleve a nemzetközi ecosystema-ban történő nemzetközi utazásokon, kapcsolat építő eseményeken, workshopokon történik. Ezeket az inkubált startupok kiválaszthatják és a költségtérítést maga az inkubátor adhatná, ahogy az EIT-nél ez évek óta működik.  Példa erre az EU finanszírozott EIT Climate-KIC workshopjai: https://eit.europa.eu/interact/events

  Az inkubátorok működése során szakmailag erős relevanciával bír, ha az inkubált startup – az inkubátor költségtérítésével – tud nemzetközi startup eseményekre, konferenciákra elutazni vagy ipari inkubációs program esetében az inkubátor ki tudja fizetni az iparági szakkiállításokra történő részvétel, utazás költségeit. Ennek hiánya megkérdőjelezi az inkubátor nemzetközi kompetenciáját és tudását is.  Javasoljuk a „nemzetközi költségeket” elszámolhatóvá tenni. Erre példa a GINOP-2.1.5-15 pályázatban alkalmazott GINOP kiírás lehet minta.