A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. szeptember 10. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-09-10 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Jávor Tamás | 2018-09-07 13:47:55

Tisztelt Kiíró,

A felhívás 4.1 pontjában szereplő kollektív beruházás definíció jelentősen eltér a korábbi felhívások hasonló definíciójától, ugyanis nem tartalmazza a konzorciumok által történő megvalósítás lehetőségét. Javaslom, hogy a lehetséges pályázók körének e jelentős szűkítése kerüljön feloldásra úgy, hogy a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium) továbbra is támogatható legyen az 1. célterületen (ÉLIP). A konzorciumi projektek támogatási lehetősége hozzájárulna a kisebb termelők összefogásával megvalósítható versenyképes üzemméretű beruházások létrejöttéhez.

 

A felhívás 4.2 pontjában nem egyértelműen került lehatárolásra, hogy mely esetben nem részesíthető támogatásban korábban hasonló felhívás keretében már támogatott kérelmező. Kérem, tisztázza a kiíró, mit ért „ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében már támogatásban részesült” projektgazda alatt. „Ugyanazon tevékenység” általában az élelmiszeripari üzemet jelenti, vagy konkrétan a korábbi támogatott projektben megvalósuló beruházási elemeket? A kiíró célja-e, hogy a korábban támogatásban részesült kedvezményezett újra pályázhasson új projektjével vagy sem? Az értelmezés megadása segítené mind a támogatást igénylők, mind az ügyintéző kincstári munkatársak dolgát.

 

Javaslom, hogy a borászati üzemek fejlesztése célterületen az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege kerüljön 500 millió Ft-ra megemelésre.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Schmeller Enikő | 2018-09-07 13:26:08

Tisztelt Cím!

A felhívás 24. oldalán szerepel:

"2. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság.11"

Észrevétel, javaslat:

Jó lenne kirészletezni, hogy milyen szakmai vagy azakmaközi szervezeti tagságot fogadnak el.

Szintén a  24. oldalon szerepel:

"Energiahatékonyság javítására irányuló - a Felhívás 3.1.2.2.1. pontja alapján végrehajtott - tevékenység esetén legalább 15%-os fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése. 30%-os vagy azt meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás 8 pont Fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítésére vonatkozó kalkuláció12 20%-ot meghaladó, 30%-ot el nem érő fajlagos energiahatékonyság javulás 6 pont 15 és 20% közötti fajlagos energiahatékonyság javulás

4 pont."

Észrevétel, javaslat:

Ha lehetséges a felhívás keretében új épületet építeni, akkor új építés esetén erre a szempontra 0 pontot fog kapni a kérelmező és hátrányba kerül?

Új épületnek meg kell felelnie a környezetvédelmi előírásoknak, tehát jó lenne, ha a támogatást kérő nem kerülne emiatt hátrányba.

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Schmeller Enikő | 2018-09-07 13:16:16

Tisztelt Cím!

A felhívás 7. oldalán szerepel:

"1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében. Támogatható tevékenységek:  Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy  a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése."

Észrevétel, javaslat:

Nem egyértelmű, hogy lehet-e új épületet építeni. Ha igen javaslom az egyértelműbb megfogalmazást.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Németh Veronika | 2018-09-05 09:46:39

A Borszőlőültetvény telepítés támogatása VP2-4.1.3.6-17 felhívás:

5.3. A támogatás mértéke, összege: A konvergencia régióban egységesen 50 %, továbbá Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár, azaz 60 %.

Jelen Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban -  VP3-4.2.1-4.2.2-18 felhívás tervezet:

5.3 A támogatás mértéke, összege: A konvergencia régióban maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

A Vidékfejleszési Program egyik alprogramja a generációváltás, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása NEM jelenik meg a tervezetben.

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Varga László | 2018-09-05 07:01:22

Tisztelt Cím !

Észrevételeim és javaslataim az alábbiak:

1.eredeti szöveg:  3.1.      A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1.    Önállóan támogatható tevékenységek

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez[1] kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban. [1] Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.

 • < >: Nincs megfelelő lehatárolás az előállítandó élelmiszertermékre. A felhívás kizárólag EUMSz I.sz. mellékletében (ANNEX I.) termékeket fogalmaz meg, mint ezek feldolgozására irányuló támogatási lehetőséget.  Az ANNEX I. Termékköröket határoz meg, mint mezőgazdasági tevékenység és nem termékeket. Fontos lenne a nem ANNEX I termékek VTSZ szerinti felsorolását a Felhívás mellékletében megjeleníteni.

  Azért jelent értelmezési kérdést, mert a támogatást igénylők körében a nem mezőgazdasági termelőnek számító vállalkozások a GINOP keretében is igényelhetnek támogatást, de ott sincs meghatározva egyértelműenaz a termék lista mely lehatárolja az ANNEX I és a nem ANNEX I termékkört.

 • < >: a TEÁOR 109 haszonállat eledel gyártása is támogatható legyen. Indok a tevékenységen belül - több más élelmiszer feldolgozás során - környezetterhelést csökkentő hulladék/melléktermék hasznosítására nyílhat lehetőség.3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

  észrevétel: ellentmondásként hat a megfogalmazás az 1.célterület 5B és 2.célterület 5B pontjában önálló allokált összeg felhasználása vonatkozásában ha nem lehet  ez irányú önálló tevékenységre támogatást igényelni.

   

  3.eredeti szöveg 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

  IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

 • Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
 • A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.

 • A kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.[2]

 • Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.
 • [1] Az ÉNGY tételek elszámolásának részletei megtalálhatók az IH által megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” című dokumentumban a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 elérhetőségen.

  észrevétel ,javaslat: A TERC Kft. több mint két évtizede áll az építőipar szolgálatában! A TERC Kft. kezeli és birtokolja az Összevont Építőipari Normarendszer (a továbbiakban: ÖN) használati jogát és annak rendszeres frissítését. Szerződés szerint ennek tartalmát felhasználva alakította korábban az MVH ma Kincstár, mint a Vidékfejlesztési Program közreműködő szervezete a saját Építési Norma Gyűjteményét (ÉNGY-t) Az ÉNGY esetén a tételszámok nincsenek tagolva, egy folyamatos tételszámot tartalmaz. A munkanemszámok és a fejezetszámok ugyan megegyeznek, de az eltérések az ÖN strukturált tételadattárból és az altételszámokból adódnak. Az egyedi ÉNGY kódokat jelenleg csak a Kincstár adhatja meg, ezért elképzelhető, hogy a TERC V.I.P. programrendszerben, megjelenő új tételek, technológiák csak a következő félévben kapnak ÉNGY kódot. Halmozottan jelentkezhet a probléma az internetes karbantartással rendelkező TERC V.I.P. felhasználóknál, hiszen ők akár napi rendszerességgel tölthetnek le friss adatokat. Célravezető lenne az ÖN általános alkalmazása a támogatandó pályázatok elkészítésénél és ellenőrzésénél.

  4.eredeti szöveg:  Nem ítélhető támogatás: a) „nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,”

  észrevétel: ennek a feltételei nincsenek meghatározva a pályázati csomagban

  5. eredeti szöveg:  A támogatás mértéke, összege

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  - az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;

  - a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft.

  észrevétel: a támogatást igénylők köre  nagy részben mikró,-kis vállalkozás ezért, figyelembe kéne venni az igényelhető támogatási összeg a beruházás összköltsége és az igénylő vállalkozás évi árbevételének összefüggését.

   

  Általános észrevétel:

  Jelen Pályázati Felhívás sikerességét pozitívan segítené, ha az eddigi tapasztalatok alapján a Támogatási kérelmek elbírálás és döntés hozatali idő intervalluma a 272/2014 Kor. rendeletben foglaltaknak megfelelően történne. Hasonló problémát jelent a beruházások megvalósíthatóságára a jelenleg érvényben lévő közbeszerzési eljárások rendje.

  Továbbá: Jelen felhívásra azon mezőgazdasági termelő jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek az utolsó teljes lezárt üzleti évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Másrészt a felhívásban nincs szabályozva, hogy mi történik akkor, ha kérelmező mezőgazdasági termelő státusza a megvalósítás alatt vagy a fenntartási időszakban megváltozik, megszűnik. Ez valós „veszély”, hiszen ha egy mezőgazdasági termelő feldolgozásba kezd, akkor lehet, hogy ez úgy átrendezi az árbevétele szerkezetét, hogy egy ponton átbillen, kiesik a mezőgazdasági termelő státuszból. Ezzel támogatott tevékenysége (projektje) nem felel meg a felhívás feltételeinek, így szerződésszegésnek minősül. Ezt a kérdést kezelni szükséges, mert egyrészt ez potenciális pályázókat riaszthat el az indulástól, projektje megvalósításától, másrészt jogvitákat eredményezhet.

   

  Érd, 2018 09.05.

  Varga László

       szakértő

    LAROZOL Kft

  tel: +36-30-9393-860

  e-mail:mamopapo@t-online.hu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Vadai Attila | 2018-09-04 09:47:26

  Az 5.3 pontot a következőre szükséges kiegészíteni. A változtatás lényege, hogy ha esetleg szükséges beruházás átvétele, akkor az ne akadályozza a Felhívás rendelkezése.

  5.3. A támogatás mértéke, összege

  A kedvezményezett -több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét, amely az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft, a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft.

   

  A Felhívás 5.7. pontjában nincsen rögzítve a többi felhívástól eltérően, hogy az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó gépek, eszközök milyen százalékkal, illetve összeggel számolhatók el és mely területhez tartoznak.

  A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre d) és e) pontja szerinti kizárás nem feltétlenül megfelelő. Mert előfordulhat, hogy kapacitásbővítés miatt ugyanazon megvalósítási helyre például lehet új gépsort venni.

  Ugyancsak nem ítélhető meg támogatás:

  d) az 1. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik;

  e) a 2. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik.

  A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre d) és e) pontja szerinti kizárás érthető, mivel a támogatói döntéssel szembeni jogorvoslat 272 szerinti jog, így nem zárható ki a pályázó, ha van benyújtott megtámadott döntése. Abban az esetben lehet kizáró ok, ha bírósági szakaszban van a pályázat.

  f) az 1. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van;

  g) a 2. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.