A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. január 8-án, 11 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2018-01-08 11:00 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szilágyi Ferenc | 2018-01-08 09:13:41

A kérdéseim, észrevételeim az alábbiak.

1) Az alacsony jövedelmű munkavállalók célzott képzésének megvalósításáért e felhívás keretében a nagyvállalat saját munkavállalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi bruttó bére az előző hat hónap átlagában nem haladta meg a 405 459 forintot.  – Itt nem egyértelmű, hogy az alapbérről van-e szó, vagy egyéb juttatás is beleszámít az összegbe

2) Van arról információtok, hogy mennyi idő egy felnőttképzési engedély megszerzése és milyen feltételei vannak?

3) Adott cégcsoporton belül benyújhat pályázatot több cég is?

4) A tavaly kiírt és elhalasztott nagyvállalati GINOP/VEKOP pályázatok: ezek idei ismételt kiírása várható-e és ha igen, hogyan befolyásolja ezen a pályázaton való részvételt?

5) Bevonhatók egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló, fiatalokat is). –Ezek szerint az oktatás alatt álló, duális képzésben részt vevő diákjaink és egyéb szakmai gyakorlatosok kiiesnek a körből?

6) A külső munkavállalók és a saját munkavállalók képzését elsősorban a támogatási kérelmet benyújtó nagyvállalat,a saját képző kapacitásának felhasználásával oldhatja meg. – Ez a mondat szerepel az anyagban, de később mégis megengedi a külső képző cégek bevonását. A saját kapacitás alatt a belső oktatásokat értik?

7) A képzések elvégzése akkor tekinthető sikeresnek, ha a 3.4.1.1 pont f) alpontjában meghatározott feltételek szerint elvégzett kimeneti tudás- és kompetenciamérés eredményeiben javulás tapasztalható a 3.4.1.1 pont e) alpontjában meghatározott előzetes tudás- és kompetenciamérés eredményeihez képest. Az eredmények javulását személyenként szükséges vizsgálni. – A teljes célcsoport minden egyes tagjánál kimutatható kompetenciamérés javulás nem reális elvárás, mivel egy adott képzés sikeressége a bevont résztvevőn is múlik. Ezek alapján, ha a csoport kevesebb, mint 100%-nál történik mérhető javulás, a támogatás visszavonásra kerül? Egy százalékos (pl. 60%) javulási eredmény reálisabb lenne.

Üdv,

Szilágyi Ferenc

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Haraszty Klára | 2018-01-05 12:44:56

Csatlakozva az előttem szólókhoz szeretném én is a 150.000.000.000 Ft-os nettó árbevétel feltételt megkérdőjelezni!

Esetleg elírásra került az összeg?

Hivatkozva a 2016-os évi TOP 500 magyarországi céglistára, azok a vállalatok akik elérik a fenti összeghatárt, azon cégek többsége is konszolidált eredmény alapján lett besorolva, tehát nem csak a saját önálló árbevétele alapján hanem a kapcsolt vállalkozásai alapján lett az árbevétel szerinti listában feltüntetve.

Miért csak azok a magyarországi nagyvállalatok vannak támogatva uniós támogatásból, akiknek ilyen magas az árbevételük?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Rezes Károly | 2018-01-05 11:37:21

A felhívás 3.4.1.1 b) 10. pontja alapján „A Felhívás keretében támogatható képzéseken résztvevők legalább 20%-ának a támogatást igénylő szervezetnél foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló, vagyis külső vállalatnál foglalkoztatott célcsoportnak vagy nem foglalkoztatott személynek kell lennie. (A százalékos érték meghatározásakor a képzéseken résztvevők számát szükséges alapul venni.)”

A fenti megfogalmazás alapján az összes megvalósuló képzésen részt vevők 20%-nak kell külsősnek lennie, vagy minden egyes képzés esetében biztosítani kell, hogy a résztvevők 20%-a külsős legyen?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kiss Nadin Vanda | 2018-01-05 10:24:23

A Pályázati felhívásban szereplő Támogatást igénylők köre ide vonatkozó kritériumai szerint kizárólag az egy lezárt üzleti évben 150 Milliárd forint nettó árbevételt elérő nagyvállalkozások támogathatóak.

Előzetesen felmérésre került, hogy hány magyarországi nagyvállalatot zárnak így ki a támogatást igénylők köréből? Mire alapozva került meghatározásra ez a feltétel, mellyel kizárólag olyan nagyvállalatok támogatottak akik alapvetően magas árbevétellel rendelkeznek és biztosan rendelkeznek már képzői múlttal, vagy olyan magas képzési rendszerrel mely már bejáratottan működik? Miért zárják ki az alacsonyabb árbevételű cégeket, ahol a Pályázat céljának megfelelően sokkal nagyobb szükség lenne a képzési rendszer megteremtésére?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kiss Nadin Vanda | 2018-01-05 09:16:35

A Felhívás tartalmi értékelési szempontjának (4.4.2 Kiválasztási kritériumok – 3. Tartalmi értékelési szempontok) 4. értékelési szempontja szerint magas ponttal (8) pontozható a megjelölt témakörökben tervezett képzések megvalósítása, melyekre 2016. december 31-ig szerzett engedélyt a külső szolgáltató.

Kérjük ennek felülvizsgálatát!

Javasoljuk, hogy a dátum kerüljön módosításra 2017. december 31-re, hiszen az eredeti dátum egy távoli időpont a pályázat tervezett benyújtásához képest!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kiss Nadin Vanda | 2018-01-05 09:15:13

A Felhívás tartalmi értékelési szempontjának (4.4.2 Kiválasztási kritériumok – 3. Tartalmi értékelési szempontok) 1-es pontjában szereplő szempontot kérjük pontosítani!

Mit jelent a tapasztalat?

Belső képzést, és/vagy külső szolgáltatásként vásárolt Fktv. hatálya alá tartozó olyan képzést mely a támogatást igénylő szervezésében valósult meg?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Temesvári Angyalka | 2018-01-05 08:47:36

A felhívásban szereplő ide vonatkozó pontjában: 4.1. Támogatást igénylők köre ab) pontja szerint azok a nagyvállalkozások támogathatóak, amelyek nettó árbevétele a benyújtást megelőző három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot.

Kérjük ennek az összegnek a felülvizsgálatát és pontosìtását, mivel a megjelölt összeghatár olyan magas, mely a magyarországi nagyvállalatok zömèt kizárja a pályázat benyújtásának lehetőségèből.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Temesvári Angyalka | 2018-01-04 16:03:14

A Felhívás 3.4.1.1 b) 4. pontja szerint a saját munkavállalók részére biztosított képzések csak belső képzésként vagy külső szolgáltatásként valósíthatók meg.

Tekintettel arra, hogy a felhìvás egyik fő fókuszpontja a saját teljesìtésű képzèsek elősegìtèse, miért nincs lehetősèg a kèpzések ilyen módon törtènő megszervezèsère?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Radnai Judit | 2018-01-04 09:18:05

1. A felhívásban foglaltak alapján nem tisztázott, hogy pontosan ki és milyen mértékben részesül támogatásban. A leírás alapján a pályázó nagyvállalat a képzésbe bevont célcsoport 20%-ának erejéig más vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalókat, közfoglalkoztatottakat, álláskeresőket, inaktívakat köteles bevonni. Amennyiben a bevont személy más vállalkozásnál munkavállaló, a felhívás 3.4.1.1 b) 12. pontja alapján a pályázó nagyvállalatnak vizsgálnia kell a foglalkoztató vállalat de minimis keretösszegét, a támogatás igénybevételére való jogosultságot, illetve a 13. pont alapján a képzési támogatási jogcímen nyújtott támogatás tényére is fel kell hívnia a figyelmet.

Kérdés, hogy amennyiben egy másik vállalat munkavállalója kerül képzésre abban az esetben a fenti pontok alapján de minimis támogatás igénybevétele esetén a foglalkoztató nagyvállalat de minimis kerete kerül felhasználásra valamint  képzési támogatás esetén a 50%-os önerőt a foglalkoztató vállalat biztosítja, biztosíthatja? 

A közfoglalkoztatottak, álláskeresők, inaktívak képzése nem minősül állami támogatásnak, a felhívás azonban nem engedélyezi ezt a formát. Amennyiben ez a célcsoport kerül képzésre, képzési támogatás esetén a pályázó nagyvállalatnak kell az 50%-os önerőt biztosítania a képzésekhez?

2. A felhívás 3.4.1.1 b) 4. pontja alapján a saját munkavállalók képzése belső képzésként vagy külső szolgáltatásként valósítható meg. Nem engedélyezett a saját teljesítés. A felhívás céljában foglaltak alapján a konstrukció célja éppen az, hogy a nagyvállalatok akkreditált, saját képző központot és piacképes képzéseket hozzanak létre. Ezzel a feltétellel viszont éppen a saját teljesítésben megvalósuló akkreditált képzések megtartása kerül korlátozásra.

3. A felhívás 3.4.1.1 b) 15 pontjában foglalt bruttó 405 459 Ft-os bér nem tükrözi sem a nagyvállalatoknál foglalkoztatottak bérszínvonalát, valamint nem illeszkedik a leginkább szakképzettséget igénylő célcsoport bérszínvonalához sem. Jellemzően a Magyarországon működő nagyvállalatoknál az ipari-termelő szektorban olyan speciális képzettségek hiányoznak, melyek feltételeznek már előképzettséget, műszaki ismereteket és nem feltétlenül a betanított munkások képzése a szükséges. A meghatározott összeg ráadásul nem differenciál aszerint, hogy az ország mely térségében működik egy vállalat, így a munkaerő-többlettel rendelkező megyékben ez az összeg magasnak is számíthat, míg a munkaerő-hiánnyal küzdőkben alacsony.

A Tartalmi értékelési szempontok között továbbá preferált az IPAR 4.0 megoldásokra való felkészítés, versenyképességet fejlesztő, termelésszervezési képzések és az IKT képzések, mely képzéstípusok ellentmondanak az alacsony bérrel rendelkező célcsoportnak is.

Emellett a feltétel mindenképpen pontosításra szorul a tekintetben, hogy az „előző hat hónap” mely időponttól számítódik.   

4. A felhívás 5.5 elszámolható költségek köre pontban több helyen rossz hivatkozás szerepel, javasolt ezen fejezet felülvizsgálata és átláthatóbbá, pályázóbaráttá tétele. Pl. bc) pont alatti hivatkozásban az 5.5. a) b) és dd) pont nem lehet több 9%-nál, míg a de) pontban szereplő szövegben az 5.5 a) b) és de) pontok kerülnek összeszámításra.

5. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet k) pontjában kerül említésre, hogy nem támogatható az a támogatást igénylő, aki a GINOP-6.1.5-17 felhívásra is kérelmet nyújtott be. A korlátozás átgondolása javasolt, mivel az eddig közzétett dokumentumok alapján a két felhívás célja és a megcélzott célcsoport is élesen elkülönül egymástól. Tekintettel arra is, hogy jelen felhívás a képzésben részt vevők körét a bruttó bér alapján jelentősen lekorlátozza, a GINOP-6.1.5 felhívás célját is veszélyezteti jelen felhívás, mely „az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány javítása, és a foglalkoztatók ösztönzése munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére”.

6. A Felhívás 6. csatolandó mellékletek 15. pontjának tisztázása szükséges. A pont alapján nem kell árajánlatot benyújtani a db) képzési költségek esetében, a tartalom felsorolásában mégis szerepel, hogy a képzésre vonatkozó árajánlat esetében milyen kritériumokat kell szerepeltetni. A pont ezen túlmenően nem csak a külső szolgáltatások igénybevételére, hanem minden költségtételre kér árajánlatot, ezáltal nem egyértelmű, hogy az 5.5 pontban felsorolt pl. bérköltségek, célcsoport támogatásának költségei, illetve azon képzések esetében, amelyet a VKK saját teljesítés keretében nyújt majd, hogyan értelmezhető a 3 db független árajánlat csatolása. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Radnai Judit | 2018-01-04 09:06:34

A felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontban szerepel, hogy a pályázó nagyvállaltok esetében a 150 milliárd Ft nettó árbevételt és a 250 fő foglalkoztatotti létszám elvárást kapcsolt- és partner vállalkozások nélkül kell teljesíteni, bekerülési feltételként. A Magyarországon működő nagyvállalatok jelentős része vállalatcsoportban működik, ezen pont alapján jelentős multinacionális nagyvállalatok magyarországi leányvállalatai esnek el a munkaerő állomány képzésétől. A konzorciumban pályázást és a feltétel vállalatcsoport szintű teljesítését kérjük engedélyezni.

A felhívás 3.4.1.1. b) 15. pontja értelmében a nagyvállalatok munkavállalói közül csak azok a személyek vonhatók be, akik havi bruttó bére nem haladja meg az előző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A nagyvállalatok esetében a munkaerő szükséges képzettségi szintje és a munkabérek színvonala között nincs ilyen mértékű összefüggés amellett, hogy a felhívásban meghatározott bruttó bér összeg nem tükrözi a nagyvállalatoknál foglalkoztatott képzési célcsoportok bérszínvonalát. Jelentős, képzésre szoruló állomány esik ki ezáltal a célcsoporti körből. A felhívás elvárja, hogy a képzési terv összeállítását felmérés és az igényekre való reagálás, alátámasztás előzze meg, melyet egy szakmai szervezet előminősíteni is fog, véleményünk szerint ezáltal biztosítható, hogy a felhívás célja teljes mértékben megvalósuljon a fenti adminisztratív korlát nélkül is.

A felhívás 5.6 k) pontja alapján nem támogatható olyan támogatást igénylő, aki a GINOP-6.1.5-17 felhívás végrehajtására vonatkozóan támogatási igényt nyújtott be, vagy hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a két képzési felhívás célja és célcsoportja teljes mértékben különbözik egymástól, ezért kérjük a feltétel eltörlését. Mind a képzésben részt vevő személyek, mind pedig a képzési típusok eltérnek egymástól, ezért nem látjuk indokoltnak a kizárást. A feltétel ráadásul már a kérelem benyújtását is tiltja mindkét felhívásra, így a nagyvállalatoknak arra sem nyílik lehetőségük, hogy elinduljanak a pályázatokon és esetlegesen döntsenek róla, hogy melyiket valósítják meg, ezzel amennyiben a választott felhíváson sikertelenül szerepelnek, a másik támogatási forrásból is kiszorulnak. Úgy tudjuk, hogy az együttes benyújtásnak nincs akadálya, de csak egy támogatási szerződést lehet kötni, szeretnénk kérni ezt a minimális rugalmasságot.

A felhívás 1.2 pontja elkülöníti a forrás nagy részét a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyék számára. A feltétel belső ellentmondást tartalmaz, hiszen a nagyvállalatok 80%-ban saját munkavállalókat képeznek, a 20%-os külső munkavállalók képzésénél pedig bármely kevésbé fejlett régióból érkezhetnek a képzésre jelentkezők, így ezzel a feltétellel éppen azon nagyvállalatok lesznek korlátozva, amelyek munkaerő-hiányos térségben működnek, ezért szükséges lehet számukra a munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékből való toborzás.

Az akkreditált képzések minimális aránya meghiúsíthatja az eredeti koncepció célját, miszerint vállalatok által vezérelt, kifejezetten a piac számára fontos képzések szerveződjenek a támogatás felhasználásával. A legtöbb belső céges képzés nem akkreditált, mivel akkreditációra legtöbbször nincs idő és egy ilyen eljárás bonyolítaná, hosszadalmasabbá tenné a hatékonyan, piaci szemlélettel összeállított képzési programot. Fontos cél lenne, hogy ezek a képzések eljuthassanak a beszállítókhoz, vagy a piac más szereplőihez. Kérjük a minimális arány csökkentését.