A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. november 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-11-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Varga László | 2017-11-18 12:27:36

észrevétel és javaslat

LAROZOL Kft

 •  
 • 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (az 1. vagy a 2. célterülethez kapcsolódóan legalább egy tevékenység vállalása és végrehajtása kötelező):

  2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

  Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak az alábbi bontásban: Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás). 

  Ellentmondás van

  4.1. Támogatást igénylők köre

  2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, amennyiben:

  a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;

  b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul irányul;

  c) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányu.l

  A két TEÁOR osztály nem csak ANNEX I termékek előállítót tartalmazza a 4.1 pontban a feltétel szűkít és csak az ANNEX I termék előállítókra vonatkozik a végleges szövegben egyértelműsíteni kellene

  II. 4.1. Támogatást igénylők köre

  d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják8, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

  Aki a benyújtási időszakig nem kap értesítést a korábban benyújtott kérelméről az nem adhat be új kérelmet?

 • 4.4.2. Kiválasztási kritériumok
 • A nem mezőgazdasági termelőnek minősülő pályázók 1;2;3;4;5;6; csak  komoly ponthátránnyal indulhatnak a támogatás elnyeréséért.

  IV.

 • Műszaki és szakmai elvárások
 • I. Általános elvárások:

  A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

  a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.

  b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

   Javaslat nem indokolt ezen kérelem esetében üzleti terv készítése hiszen a beruházások jelleg nem direkt profit eredményező fejlesztés inkább környezet terhelés csökkentés és költség hatékonyságot eredményez

  Varga László

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Fekécs Levente | 2017-11-10 14:12:51

  Tisztelt kiíró !

  A pályázat alábbi része kapcsán lenne kérdésem:

  "3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: I. Általános elvárások: 1. Az 1. célterület alapján - állattartó gazdaságban végrehajtott projekt esetén - támogatás kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly), sertés, juh, kecske, lófélék (ló, szamár, öszvér), húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh és csincsilla tartásához kapcsolódó projekthez nyújtható."

  A baromfifélék felsorolásából jónéhány baromfi (pl. a broiler csirke) is kimaradt, ha ez tudatos volt és a kiíró szándéka szerint ide nem kíván támogatást nyújtani, akkor érthető, ha azonban nem, vagy a felsorolás nem kizárólagos, akkor azt kérem jelezzék a végleges szövegben.

  Köszönettel:

  Fekécs Levente