A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. szeptember 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-09-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tóth Ádám Ferenc | 2017-09-29 17:31:52

Tisztelt NGM!

Alábbiakban pontokba szedve küldjük észrevételeinket a GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet kapcsán.

1.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 3.5.2. A projekt végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam pontja szerint a projekt megvalósításának 6 hónapra szűkítése nem indokolt. Számos 30-50 MFt értékű, VTSZ listában szereplő eszköz esetében a gyártók a megrendeléstől számított több mint 6 hónapos szállítási határidővel tudják csak teljesíteni a megrendeléseket, így ilyen modern, a pályázói kör esetében tényleges technológiai előrelépést jelentő eszközök beszerzését a megvalósításra rendelkezésre álló időre vonatkozó korlátozás ellehetetleníti. Továbbá indokolatlannak tartjuk a fizikai befejezéstől számított 15 napos határidő előírását is a pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határidejére is, mivel a legtöbb esetben a szállítók ennél hosszabb fizetési határidővel állítják ki számláikat és az elszámolás benyújtásához szükséges bankkivonatok is gyakran csak havonta kerülnek kiállításra kisebb cégek esetében. Javasoljuk mindkét határidőre vonatkozóan hosszabb rendelkezésre álló idő meghatározását.

2.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 4.1. Támogatást igénylők köre pont 4.1.1. Jogi forma szerint pont esetében a potenciális pályázók körét kizárólag a kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságokra szűkíteni nem indokolt. Számos olyan egyéni vállalkozó van hazánkban, akik ugyan egyszeres könyvvitelnek megfelelő könyveléssel rendelkeznek, de a pályázatban szereplő egyéb feltételeknek eleget tudnak tenni. A támogatásra jogosultak köréből való kizárásukat nem tartjuk indokoltnak. Javasoljuk a 4.1.1 Jogi forma szerint pont esetében az b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek körével, 4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint pont esetében pedig 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozók körével kibővíteni a támogatást igénylők körét.

3.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 5.6 Az elszámolhatóság további feltétele d) pontban szereplő "A költségtétel beazonosíthatóságának érdekében egy költségtételhez csak 1 nyertes ajánlat kapcsolódhat." pontjának pontosabb definiálását, mivel megtévesztő lehet ez a pályázók számára. A 6.1. Csatolandó mellékletek pontban ugyanis minden költségtételre vonatkozóan 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadótól származó árajánlat csatolását írják elő.

4.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA g) pontja esetében "Az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs projektben történő részvételt alátámasztó klaszter menedzser igazolás." dokumentum csatolását írják elő a 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok pontja alatt található 5. Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált klaszter tagság alapján) szempont igazolására.

Más GINOP felhívások esetében "Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 1 éve AK tagsággal rendelkezik. Az AK tagságot jelen támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klaszter klasztermenedzsment tevékenységét ellátó szervezet igazolja." A szempont egységes megítélése és kezelése végett javasoljuk a fenti meghatározás ehhez kacsolódóan a leírtaknak megfelelő csatolandó dokumentum előírását a 6.1. pont esetében.

5.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 3. számú szakmai melléklet Elszámolható tárgyi eszközök körét meghatározó VTSZ szám szerinti lista nincs összhangban a 2. számú szakmai melléklet Fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolása melléklettel, mivel a Épületek építése (41), Egyéb építmény építése (42) tevékenységekhez kapcsolódó 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431 VTSZ számok nem szerepelnek abban. Javasoljuk a 3. számú melléklet kiegészítését ezekkel a VTSZ számokkal.

6.) A GINOP-2.1.8-17 Felhívástervezet 5. számú szakmai melléklet Az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatok listája a 2. számú melléklet alapján szűkítve nincs összhangban a 2. számú szakmai melléklet Fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolása melléklettel, mivel nem tartalmazza a Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása (16) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 1610'08 Fűrészárugyártás, 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása, a Gumi-, műanyag termék gyártása (22) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható a 2211'08 Gumiabroncs, gumitömlő gyártás, a Fémfeldolgozási termék gyártása (25) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 2561'08 Fémfelület kezelése és 2562'08 Fémmegmunkálás, a Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (26) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 2651'08 Mérőműszergyártása, 2670'08 Optikai eszköz gyártása, a Villamos berendezés gyártása (27) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 2711'08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártás, 2720'08 Akkumulátor, szárazelem gyártás, a Egyéb jármű gyártása (30) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 3030'08 Légi, űrjármű gyártása, 3091'08 Motorkerékpár gyártása, 3092'08 Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása, 3099'08 M.n.s. egyéb jármű gyártása, a Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés (71) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, a Tudományos kutatás, fejlesztés (72) fejlesztendő tevékenységekhez tartozó Irinyi Terv kiemelten fejlesztendő ágazatok között megtalálható 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés tevékenységeket.

Továbbá a mellékletben hibásan (3990'08) szerepel a TEÁOR 3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés tevékenység kódja.

Javasoljuk a 5. számú szakmai melléklet kiegészítését a fentiekben felsorolt TEÁOR számokkal, valamint a 3990 javítását.

Tisztelettel,

Tóth Ádám Ferenc, Ügyvezető

European Conformity Check Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Hegyi László | 2017-09-29 09:22:19

Tisztlet Támogató!

A GINOP-2.1.8-17 pályázati felhívás társadalmi egyeztetése kapcsán az alábbi javaslatokkal élek.

 

Javaslom az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegét maximum 20 millió forintra növelni. Jellemzően az innovatív technológiával rendelkező eszközök értéke magasabb az általános műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökhöz képest. A támogatási összeg növelése speciális, magas innovatív tartalommal rendelkező eszközök beszerzését tenné lehetővé.

 

Javaslom, a Csekély összegű támogatási kategória helyett vagy kategórián kívül tegyék lehetővé a Regionális beruházási támogatási kategória igénybe vételét. Számos pályázó a rendelkezése álló pályázati felhívások kapcsán több beruházási célt kíván megvalósítani (GINOP-1.2.3-8.3.4-16, GINOP-3.2.2-8.2.4-16, GINOP-4.1.1-8.4.4-16, GINOP-6.1.6-17), azonban az ott is igénybe vehető Csekély összegű támogatási kategória tekintetében figyelembe veendő bruttó 200.000 euró támogatástartalom határt szab jelen pályázati felhívásra támogatási igényt benyújtani.

 

Javaslom a Saját tőke mértékének növelése kötelező vállalás felülbírálását. A saját tőke mértéke elsősorban tőkeemeléssel vagy az előző évi mérleg szerinti eredménnyel növelhető. A pályázati felhívás lehetővé teszi kisebb méretű KKV részvételét a pályázaton, azonban nem reális elvárás tőlük, hogy azonnal jelentős eredmény növekedést érjenek el. Az árbevétel növekedés előírása életszerűbb.

 

Tisztelettel:

Hegyi László

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyari Donát | 2017-09-28 19:48:49

Üdvözöljük, hogy a technológiai innováció területén új, pályázó-barát támogatási konstrukció fog elindulni, melyben a digitalizációhoz kapcsolódó technológiák felhasználása kiemelt szerepet kap. Az alábbiakban konstruktív nézőpontú javaslatokat, kiegészítéseket fogalmazunk meg:

Általános észrevételek:

 • Az igényelhető támogatási összeg also értékét célszerű felemelni.
 • Indoklás: így alakítható ki olyan fejlesztési project méret, ami hatékonnyá teszi az adott innováció bevezetését. Másrészt társadalmi szempontból is lényeges, hogy a támogatási konstrukció lebonyolításának, kezelésének költsége a kiosztandó támogatási összeggekkel arányban álljon.

  2. Legyen lehetőség több megvalósítási helyszín megadására

  Indoklás: A tervezet szerint a támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség. Az eddigi meghírdetett GINOP felhívásban nagy részében van lehetőség több megvalósítási helyszín megadására, amennyiben azok nem Közép-Magyarország régióban vannak és alkalmasak a projekt megvalósítására. Ezzel a kitétellel sok olyan céget kizárnak, mely több telephelyen végzi tevékenységét.

  Ezen túlmenően például mobil eszközök beszerzése során szükség lehet a telephelyek közötti mozgatásra. Ezért is indokolt több megvalósítási helyszín megjelölésének lehetősége.

  Specifikus észrevételek:

  3. Több költségtétel rögzítésének lehetősége

  Indoklás: Összhangban az 1. pontbeli felvetéssel, az érdeklődések alapján látható, hogy több olyan projekt is lehet, ami 4-nél több költségtételből áll.

  4. Szolgáltatások beszerzésének elszámolhatósága, TESZOR lista bővítése

  Indoklás: jelen formában a pályázati felhívás csupán eszközbeszerzést és immateriális javak beszerzését támogatja. Az innováció sikeres bevezetése és adaptálása érdekében indokolt a támogatható tevékenységek között az Igénybe vett szolgáltatások szerepeltetése, annak okán, hogy a fejlesztői, szakértői szolgáltatások is elszámolhatóak legyenek a projektekben.

  Ezzel összefüggésben a 4. számú szakmai melléklet bővítése is szükséges, mivel a tervezet szerint kizárólag csomagolt szoftverek beszerzését támogatja, ami nagyon leszűkíti a projektek körét. A cégek jó részének egyedi, testre szabott szoftvermegoldásokra van szükségük.

  5. Potenciális támogatás igénylők körének bővítése

  Indoklás: a gazdálkodási kód alapján kizárták az osztalékot tulajdonosoknak nem fizető (nonprofit) gazdasági társaságokat (572 nonprofit kft, 573 nonprofit kft), melyek jó része pont a k+f területen működik. Igaz, hogy egy részük állami tulajdonú és ezért más kiírási körbe tartoznak, de vannak magántulajdonú cégek, illetve vegyes tulajdonosi szerkezetűek.

  IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Docsa Gábor | 2017-09-27 09:40:21

  Tisztelt Támogató! Az értékelési szempontoknál több számviteli mutató esetén is szerepel a "összes saját forrás" kifejezés. Pl. a saját tőke arányos saját forrás érték esetében, amelynek számítása: (összes saját forrás / utolsó lezárt év saját tőke) *100. A kérdésem, hogy pontosan mit értenek összes saját forrás alatt? Ezen néven a Passzívák összesen sort kellene érteni? Vagy a Passzívák mínusz Kötelezettségek (mint idegen forrás) értékét? Pontosan milyen számviteli mérleg/eredmény sorok tartoznak bele? Ez nem egyértelmű, ennek tisztázása hasznos lenne. Illetve  a fent említett mutató esetében 10 pont jár, ha ez az érték 70%-nál kisebb. A saját tőke biztos, hogy a saját források része, tehát nem lehet nagyobb a saját tőke, mint az összes saját forrás. Ha pl az összes saját forrás 10 millió Ft, a saját tőke pedig 7 millió forint, akkor a mutató alapján az érték 10/7=1,42 - azaz 142 %. Itt ellentmondás van, hogy jöhet ki egyáltalán 100%-nál kisebb érték. (100% ugye akkor jön ki, ha a saját tőkén kívül egyáltalán nincs más saját forrás.)  Ezek alapján javasoljuk az értékelési szempontok mutatóink felülvizsgálatát.

  Tisztelettel:

  Docsa Gábor

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Miklósi Pál | 2017-09-26 18:26:15

  Tisztelt Támogató!

  A potenciális pályázói kör növelése érdekében javasoljuk, hogy a felhívás 4.2 pont f alpontjának kiegészítését a következő képen: „amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó, vagy az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,”

  Tekintettel arra, hogy a felhívás célja „új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre”, javasoljuk a fejlesztendő tevékenységek körét meghatározó TEAOR lista szolgáltatásokkal való bővítését. Pl.:

  • oktatás (85), - Különösen releváns a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások között található- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezetvédelem prioritás tekintetében
  • Humán-egészségügyi ellátás (86) – Különösen indokolt a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások – - „Egészséges társadalom és jólét” prioritást, valamint az Irinyi Tervben megjelenő Egészséggazdaság – Turizmus területet figyelembe véve.
  • Szálláshely szolgáltatás (55), Vendéglátás (56), - – Különösen indokolt a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások – - „Egészséges társadalom és jólét” prioritást, valamint az Irinyi Tervben megjelenő Egészséggazdaság – Turizmus területet figyelembe véve.

  A pályázati konstrukció, az igényelhető támogatási összeget és intenzitást alapul véve, elsősorban a kisebb méretű KKV-k innovációs fejlesztéseihez nyújthat jelentékeny segítséget. Az ilyen típusú vállalkozások különösen kiszolgáltatott piaci helyzetüknek köszönhetően nehezen vállalhatnak közép és hosszútávú elköteleződést. A felhívás 3.4.1.1.1 Kötelező vállalások pontjában álló „A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.” kötelezettség kétféle képen teljesíthető:

 • A pályázó tulajdonosa pénzbefizetéssel hajtja végre a tőkeemelést, ekkor azonban egy 5 M Ft-os támogatást alapul véve a valós támogatási intenzitás mindössze 25%-ra csökken
 • A pályázó a jövőbeli nyereségére vállal kötelezettséget, hiszen a saját tőke az osztalékként ki nem fizetett nyereséggel növelhető még. Tekintettel a mikrovállalkozások kiszolgáltatott piaci helyzetére, felelős cégvezető ilyen vállalást nem szívesen tesz.
 • Fentiekre tekintettel javasoljuk a kötelező vállalás árbevétel növekményben való megszabását.

  Tisztelettel:

  Péterffy András

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Pásztorné Dr. Ördögh Anikó | 2017-09-25 13:54:03

  Tisztelt NGM,

  a Felhívás indokoltsága és célja körében (1.1.) meghatározásra került, hogy olyan eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható, melyekkel új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás, vagy új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

  Ezzel szemben a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások o) pontja kiemelkedően jelentős kockázatnak tekinti többek között azt, ha a megvásárolt eszközök a fenntartási időszakban együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére.

  Véleményem szerint ez utóbbi rendelkezés ellentmond a Felhívás 1.1. részében megfogalmazottaknak (és a Felhívás más részeinek), mert kvázi szűkíti a kiírást termelő tevékenységre, és ezáltal a szolgáltatási terület fejlesztése kockázatos lehet.

  Kérem szíves felülvizsgálatukat! Köszönöm

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Pál-Kőrösi Zoltán | 2017-09-23 17:47:39

  Tisztelt NGM!

  Javaslom, hogy oldják fel az ellentmondást amely a TEÁOR listában szereplő "Épületek építése (41)" tevékenység támogathatósága és a VTSZ listában a 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431 VTSZ számok hiánya között jelentkezik, és a végleges verzióban szerepeltessék az építőiparban oly szükséges gépek vámtarifaszámait! (A korábbi pályázatok VTSZ listájából ezek nem hiányoztak!)

  Köszönöm!

  Pál-Kőrösi Zoltán