A termékleíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. szeptember 1-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-09-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
KAVOSZ Zrt. | 2017-09-01 14:49:21

Tisztelt Irányító Hatóság!

A társadalmi egyeztetésen lévő EFOP-5.1.1-17 felhívással kapcsolatban az alábbi kérdéseink/észrevételeink merültek fel:

1. A kizáró feltételeknél – ahogy ezt már korábbi pályázati kiírásnál is jeleztük - nehezen értelmezhetőek az alábbiak:

  • kizárt az olyan vállalkozás, amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes,
  • amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
  • nem nyújtható kölcsön potenciálisan nem életképes projektek finanszírozására.

Javasoljuk lenne a vastagon szedett fogalmak meghatározását/körülírását, esetlegesen ezen feltételek elhagyását, amennyiben azt az EU-s szabályok lehetővé teszik.

2. Célszerűnek tartjuk meghatározni, hogy a kizáró feltételeket mely időpontra vonatkozóan kell vizsgálni (hitelkérelem beadásakor, hiteldöntés meghozatalakor vagy esetleg szerződéskötéskor nem lehet fennállniuk?)

3. „A megvalósítási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.” Hogyan kell igazolni és mikor az érintett helyszínen történő gazdasági tevékenység végzését?

4. „A közvetlenül EFOP-kapcsolódású szektorban (…..) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe…,”. Célszerűnek tartjuk meghatározni, ki tekinthető ezen ügyfélkörbe tartozónak? (Pl. elég ha az érintett tevékenység nem főtevékenységként szerepel az illető vállalkozás tevékenységi körei között? Milyen vállalkozói kör értendő „e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló” vállalkozás alatt?

5. A program nem támogatja az agrár-, infokommunikációs, a pénzügyi és az ingatlanszektorban működő cégeket. Ezt azt jelenti a gyakorlatban, hogy amely cég tevékenységei körei között ilyen nem támogatott tevékenység szerepel, az már nem kaphat hitel ezen intézkedés keretében? (Akkor sem, ha egyébként a gyakorlatban nem végzi ezt a tiltott tevékenységet?)

6. Túlzott szigorításnak tartjuk, hogy nem kaphat hitelt ezen intézkedés keretében az a szervezet, amely már visszatérítendő támogatásban részesült a GINOP-ból. Javasoljuk ezt a korlátozást törölni.

7. A kölcsön kondícióinál javasoljuk nevesíteni:

  • a behajtás költségeinél a felszólító levél díját is,
  • illetve a harmadik fél felé fizetendő költségek között az ügyvédi díjat, illetve a jelzálogjog bejegyzéséhez/törléséhez kapcsolódó költségeket,
  • valamint ezen pont első mondatát kiegészíteni a biztosítéki szerződésekre való hivatkozással: „A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés, illetve a biztosítéki szerződés(ek) megkötésével és módosításával…..”

8. Pénzügyi tranzakciók tilalma rész: Mivel ingatlanvásárlás nem támogatható ezen intézkedés keretében, feleslegesnek, nem ideillőnek gondoljuk az alábbi mondatot ebben a kiírásban: „Tehát például egy kizárólag továbbértékesítési célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható.”

9. Az elszámolható költségek mértékére/arányára vonatkozó táblázatban a 90 %-os mértékű eszközbeszerzés alábontásaként is javasoljuk megjeleníteni a 35 %-os max. készletbeszerzési korlátot.

10. Nem minden esetben tartjuk célszerűnek kötelező jelleggel leköttetni biztosítékként a beruházás tárgyát (pl. készlet esetén).

11. „Több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.” Ezen rendelkezés gyakorlati alkalmazását javasoljuk egy mintapéldával szemléltetni.

12. A dokumentum nem határozza meg a Pénzügyi Közvetítő személyét. Ezt javasoljuk akként szabályozni, hogy ez a program kijelölt pénzügyi vállalkozás(ok) révén kerüljön forgalmazásra (tekintettel arra, hogy ezen konstrukcióban a kisösszegű hitelekről van szó és ezen hitel felvétele iránt érdeklődő mikro-és kisvállalkozások nem minősülnek a jelenlegi közvetítői kör célpiacának. Ebben a szegmensben egy kisebb, kevésbé hierarchikus pénzügyi intézmény rugalmassága és érdekeltsége révén hatékonyabban tudja eljuttatni a forrásokat a megcélzott ügyfélkör részére.

Tisztelettel:

KAVOSZ Zrt.