A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. július 7-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-07-07 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Juhászné Rácz Zita | 2017-07-07 12:43:55

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A társadalmi egyeztetésen lévő EFOP-1.10.3-17 felhívással kapcsolatban az alábbi kérdések/észrevételek merültek fel:

 

Az önállóan támogatható tevékenységek közül a szakorvosok licenc képzésének időtartama 12-24-36 hónap. A nem megkezdett, hanem újonnan indítani kívánt  24 hónapos képzések a maximálisan rendelkezésre álló  24 hónapos megvalósítási időtartamba sajnos nem férnek bele.

 

Az önállóan támogatható tevékenységek közül az egyénre szabott gyógyszereléshez kapcsolódóan a szakgyógyszerészek számára konkrétan milyen típusú képzés/továbbképzés támogatott? (Szakorvos és szakdolgozó esetében tételesen fel vannak sorolva a támogatott képzések)

 

A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek szerint motivációs ösztöndíj az önállóan támogatható tevékenységek 1. és 2. pontja szerinti képzések esetében nyújtható, tehát szakorvosok licence  képzése és szakdolgozói képzések esetében. A felhívásból én úgy értelmezem,  hogy a szakgyógyszerészek részére az egyénre szabott gyógyszereléshez kapcsolódó képzés esetén nem folyósítható motivációs ösztöndíj. Viszont a gyógyszertári asszisztensek részére, akik esetében a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés benne foglaltatik a 2-es pontban, adható a képzésük esetén motivációs ösztöndíj.  Javaslom pontosítani az egyéni gyógyszereléshez kapcsolódóan adható ösztöndíjakat.

 

A fekvőbeteg szakellátó intézményekre meghatározott minimum 30 millió Ft-os támogatási összeg kis intézmény esetén véleményem szerint magas, figyelembe véve azt,  hogy nagyon sok képzési és foglalkoztatási TÁMOP és EFOP pályázat, illetve azok fenntartása - (ld. Célcsoporttal kapcsolatos elvárások (felhívás 16. oldal) -   jelentősen korlátozza az ezen pályázatba bevonható személyek  körét. Javaslom 15 mFt-ra csökkenteni a minimális támogatási összeget.

 

Tisztelettel:

Juhászné Rácz Zita

CsM Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Biró Szabolcs | 2017-07-06 11:16:37

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül sajnálatos módon kimaradtak a ráépített szakorvosi szakképzések, holott egyes, a jelen támogatási ciklusban is kiemelt szerepű területeken (addiktológia, gyermekaddiktológia) -amelyeken induló beruházási projektek keretén belül új ellátó intézmények kerülnek kialakításra- a ráépített szakorvosi szakképzés fontos szerepű lenne a hiányszakmaként definiált pszichiáterek, gyermekpszichiáterek addiktológussá, gyermekaddiktológussá történő továbbképzéséhez.

Üdvözlettel:

Dr. Szemelyácz János

INDIT Közalapítvány

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Boczek Tibor | 2017-07-06 09:36:06

Tisztelt Irányító Hatóság!

A társadalmi egyeztetés alatt lévő pályázati felhívás 3.1.1 fejezetéhez az alábbi észrevételeink, javaslataink vannak:

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi kormányzat a fekvőbeteg szakellátás területén belül kiemelten kezeli a rehabilitációs szakellátást, különös tekintettel az országosan bevezetésre váró REPCs alapú, protokoll szerinti fekvőbeteg és járóbeteg tevékenységre. A szükésges humán erőforrás kapacitás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a 2.) pontban felsorolt önállóan támogatható szakdolgozói képzési programok közé emeljék be a rehabilitációs tevékenység terapeuta és a fizioterápiás szakasszisztens szakképesítéseket.

Továbbá megfontolásra javasoljuk, hogy az önállóan támogatható tevékenységek közé 7.) pontként kerüljön meghatározásra a felsőfokú, ill. szakirányú egészségtudományi képzésben járó hallgatók felsőfokú képzettségének megszerzése, pl. így lehetne bevonni gyógytornász hallgatókat a pályázatba.

Üdvözlettel,

Dr. Muhari Géza

orvos igazgató

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Czervan Erika | 2017-07-04 10:25:20

Tisztelt Irányító Hatóság!

Felhívás 3.1.1. pont - célcsoportttal kapcsolatos elvárások ponthoz kapcsolódó kérdésünk:

Támogatási kérelmet benyújtó egészségügyi szolgáltató igényelhet-e támogatást azon szakorvosa képzésére, aki személyes közreműködőként - egyéni vállakozóként - , határozatlan idejű szerződéssel látja el a szakorvosi tevékenységet.

Válaszukat megköszönve, Tiszteltettel:

Czerván Erika

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Czervan Erika | 2017-07-03 15:08:41

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 3.4.1.1. pont - képző intézménnyel szembeni elvárások alponthoz:

Kérjük szíveskedjenek megadni azon képzőhelyeket (cégnév szerint), akiknél a szakdolgozói szakképzés igénybevehető. (Korábbi TÁMOP pályázatnál előfordult, hogy bizonyos képzőhelyeket nem fogadtak el.)

Több szakdolgozót szeretnénk a képzési programba bevonni. Érdeklődtünk a lehetséges képzőhelyeknél az eü OKJ-s képzésekről, ahol azt a tájákoztatást adták  - szóban -, hogy a.) nem indítják az általunk érdekelt OKJ-s tanfolyamot ; vagy b.) 20 fő alatt nem indítanak képzést.

Mi történik akkor, ha a pályázat támogatást nyer, és 2018-ban a lehetséges képzőhelyek nem indítják el azt v. azokat a képzéseket, amelyekre az egészségügyi intézmények pályáztak?

Egy kisebb támogatási összegű pályázat esetén előfordulhat, hogy a nyertes pályázók nem tudják teljesíteni a vállalásaikat, rajtuk kívül álló ok / okok miatt.

 

Megtisztelő válaszukat megköszönve,

Tisztelettel:

Czerván Erika