A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. július 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-07-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Komán Attila

2017-07-01 20:27:25

Felhívással kapcsolatos észrevétel

Tisztelt Kiírók!

Hivatkozással a felhívás tervezet alábbi pontjára ezúton szeretnénk kérni a társadalmi egyeztetés során a beszerezhető eszközökkel kapcsolatos specifikáció rendelkezésre bocsátását.

„3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A beszerezhető eszközökkel kapcsolatos specifikációkat jelen felhívás 10. számú melléklete tartalmazza. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan technológia beszerzése támogatható, mely funkcionálisan a specifikációban megadott minimális elvárásokat teljesíti.

A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott fekvőbeteg egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan használhatóak.”

Köszönettel:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Fejlesztési Osztály


Komán Attila

2017-07-01 20:07:19

Felhívással kapcsolatos észrevétel

Intézményünk jelen Felhívás keretében támogatást kíván igényelni, mint támogatási kérelem benyújtására jogosult szervezet. A megadott feltételek szerint egy szervezet – a szervezet nagyságától, a területi ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság számától, az ágyszámtól, a betegforgalmi adatoktól és a tagkórházak/telephelyek számától függetlenül – kizárólag egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kórházcsoportjába tartozó tagkórházak/telephelyek külön helyrajzi számmal rendelkezve 5 városban - Nyíregyháza, Nagykálló, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnamény -, 6 fekvő- és járóbeteg ellátást végző telephelyen, 3007 ágyon és összesen 510 nevesített szakrendelésen biztosítanak egészségügyi ellátást a megye lakossága számára. Minden tagkórházunkban/telephelyünkön a fekvőbeteg ellátáshoz integráltan, komplex járóbeteg szakellátás működik, melyek fejlesztéséhez jelen Felhívás alapján a 6 telephely közösen, egy pályázat benyújtására kapott lehetőséget.

Tekintettel az előírt jogosultsági feltételekre, álláspontunk szerint Kórházunk integrált kórházcsoportként a fejlesztési koncepciója megvalósításában – figyelembe véve az ellátott lakkosság számát, a telephelyek méreteit és területi elhelyezkedését – a jogosultsági feltételek tekintetében hátrányos helyzetbe kerül a hagyományos, egy telephelyes kórházakkal szemben.

Ahhoz, hogy tagkórházainkban sikeresen és eredményesen megvalósíthassuk az eddig is a szakmapolitikai elvárások szerint részben már elért funkcionális integrációs alapelvek szerinti működést és betegellátást, szeretnénk támogató együttműködésük kérni ahhoz, hogy tagkórházaink egyenként is jogosultak legyenek támogatási kérelem benyújtására az aktuálisan meghirdetett támogatási konstrukción belül a támogatási kérelmenként igényelhető támogatási összeg erejéig.

Kérjük tisztelt Kiírót, hogy jelen Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontjában szereplő

„Egy szervezet jelen Felhívás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatásból. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelme elutasításra vagy visszavonásra került.”szövegrész helyébe az alábbi módosítás kerüljön

„Jelen Felhívás vonatkozásában tagkórházak egyenként is jogosultak támogatási kérelem benyújtására és egyenként is részesülhetnek egy projektben támogatásból az aktuálisan meghirdetett támogatási konstrukción belül a támogatási kérelmenként igényelhető támogatási összeg erejéig. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelme elutasításra vagy visszavonásra került.”

Köszönettel:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Fejlesztési Osztály


Boczek Tibor

2017-06-30 12:54:27

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

Kérjük szépen az alábbiak tisztázását és szükség szerint az összhang létrehozása érdekében az erre vonatkozó fejezeket módosítását:

  • jelen felhívás részcéljai a fekvőbeteg szakellátás és fekvőbeteg ellátás fejlesztését hangsúlyozzák
  • a 3.1.1 pontban feltüntetett egészségügyi szakmai kódok között az első pontban felsorolt szakmakódok az intézményekben döntően járóbeteg szakellátó egységekhez tartoznak.
  • 3.3 nem támogatható tevékenységek között szerepel: "amelyet járóbeteg szakellátás keretében kíván használni a Támogatást igénylő"
  • 3.4.1.1 tartalmazza, hogy a fejlesztés csak finanszírozási szerződéssel rendelkező szakmát érinthet (nem kizáró itt a járóbeteg). Továbbá a 10. oldalon: "A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott fekvőbeteg egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan használhatóak. "

Kérdés: ez alapján nem pályázhat olyan fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást is nyújtó intézet, ahol I. szakterület 53. főcsoport területen UH készülék beszerzését tervezik és kizárólag járóbeteg szakellátási egység az UH diagnosztika. Gyakorlatilag a készüléket a kórházi működési gyakorlatban általában ambuláns betegek és csak kisebb arányban fekvőbetegek vizsgálatára alkalmazzák. Pályázhat -e fentiek alapján ambuláns képalkotó diagnoszikai illetve II.-V. szakterületen érintett más járóbeteg munkahely UH készülék beszerzésére?

Tisztelettel,

Dr. Muhari Géza

orvos igazgató

Margit Kórház Pásztó


Bélteczki János

2017-06-30 10:59:06

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

Javasoljuk, hogy a támogatás célja kerüljön kibővítésre, a támogatást fel lehessen használni  röntgendiagnosztikai eszközökre is.

 

Dr. Bélteczki János

mb. főigazgató

Almási Balogh Pál Kórház