A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. május 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-05-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Teller Nóra | 2017-05-18 22:28:28

A szegregált élethelyzetek támogatása című pályázati felhívás tervezetével kapcsolatban a következőket javasoljuk megfontolásra:

- A felhívás célját és prioritásait érdemes lenne pontosítani: energihatékonyságot eredményező és a megfizethetőséget javító, a lakást korszerűsítő beruházások támogatását kellene előnyben részesíteni, és ezzel összhangban módosítani a felhívás 3.1.1. pontját. Érdemes lenne felsorolni az adott törvényi hivatkozásokat (pl. mit jelent az, hogy nem engedély köteles, legalább mekkora energiahatékonyságot eredményező felújítás/korszerűsítés szükséges, ezt hogy bizonyítsa a pályázó a beruházás előtt és után, stb.)

- a megfizethetőséget javító beruházások körében javasolt az előrefizetős mérőórák felszerelésének támogatása is a szociális bérlakások esetében, pl. a megfelelő hálózati követelmények tervezésének és kiépítési feltételeinek megteremtésével. A bérlő átlal igényelt mérőórákat a szolgáltató szolgáltatási szerződéssel tudja a tényleges fogyasztó számára használatba adni, az adott fogyasztó különleges tuladonságait is figyelembe véve (pl. adósságtölesztés, védendő fogyasztók esetén is).

- tekintettel arra, hogy alapvető integrációs eszköz a lakhatási mobilitás elősegítése, ezért érdemes lenne a felhívás céljaként azt is engedni, hogy abban az esetben, ha a szegregátumból kiköltöző család számára adnak bérbe egy felújított bérleményt legalább 5 éves határozott idejű bérleti szerződéssel, akkor az adott felújításra kerülő bérlemény a szegregátumon kívül is elhelyezkedhet.

- tekintettel arra, hogy adott településeken a helyi lakáspiac adottságaihoz mérten akár költséghatékonyabb is lehet egy meglévő használt ingatlan megvásárlása és bérbeadása, mint a meglévő nagyon rossz minőségű lakás felújítása és korszerűsítése, ezért ezeken a településeken ezt a lehetőséget kell preferálni. Javasoljuk, hogy a pályázók a pályázati anyagban erre vonatkozóan nyilatkozzanak (azaz: a helyi használt lakás piacon megvásárolható, jó minőségű, a felújítandó lakás használati jellegével megegyező lakás áránál költséghatékonyabb-e a meglévő bérlakás korszerűsítése). Az ilyen megvásárolt (és adott esetben felújított) lakásokat  a szegregátumból kiköltöző családoknak 5 évre kell bérbe adni.

- bár nem építési engedély köteles tevékenység, mégis költségekkel járhat pl. egy villamos hálózat vagy egy gázhálózat újratervezése, statikai problémák megoldása. Ezeket a költségeket értelemszerűen érdemes lenne elszámolhatóvá tenni.

- tekintettel arra, hogy a szegregátumokra vonatkozóan a fejlesztési forrásokból több csatornán keresztül is lakhatási beruházásokat finanszírozni, így fontos lenne pontosítani a lehatárolásokat. A 3.7.1-es pont a szergegátumokra vonatkozik, így azt a szöveg következetesen használhatná, azzal a kiegészítéssel, hogy a TOP-ban vagy az EFOP-ban már támogatásban részesülő szergegátum vagy akcióterület esetén ezeken a településeken legfeljebb a szegregátumokból kiköltöztetést szolgáló szociális bérlakások felújítására vonatkozóan lehessen forrást kapni.

- a forrásfelhasználásra való potenciális keresletet előzetesen lehetne abból a szempontból vizsgálni, hogy vajon hány olyan szegregátum van, ahol egyáltalán van és felújításra szorul a szociális bérlakás. Fontos lenne azt is látni, hogy az említett EFOP és TOP kiírások nyerteseinek komplex fejlesztéseivel szemben ez a felhívás nem kíván szociális vagy más szoft támogatásokkal kombinált szolgáltatást nyújtani, így, mivel egyszerűbb, nehogy "eltérítse" az integrált projekteket tervezőket az egyszerűbb projektek felé. Ezt azzal lehetne ösztönözni, hogy ezeken a településeken valós lakhatási deszegregációs lépésekhez kapcsolódjon ez a felújítási támogatás, kiegészítve az említett fejlesztéseket.

Köszönettel:

Teller Nóra

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Jámbor Anita | 2017-05-11 08:12:53

Társadalmi egyeztetésen van az EFOP-2.4.2-17. kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhívás, amelyre az alábbi észrevételeinket és kérdéseinek szeretném megküldeni:

 

 

1. Felhívás 9-10. oldala

A Felhívás tervezet 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  “Számszerűsített szakmai elvárások” fejezetben a lakhatási beruházással elért személyek számát minimum 10 fő célértékben határozza meg.

Kérdésünk, hogy a gyermekek is egy egész főnek számítanak családok esetében? (Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál nem egész fővel történik a figyelembe vételük.)

 

2. Felhívás 9-10. oldala

A Felhívás tervezet 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  “Számszerűsített szakmai elvárások” fejezetben a szociális bérlakások felújítása műszaki célértéknek minimum 10 db bérlakás felújítását határozza meg.

Kérdésünk, hogy a közös használatú helyiséggel (mosdó, konyha) rendelkező lakrészek (szobák) is külön lakásnak számítandók-e? Mi minősül egy db szociális bérlakásnak?

Kérdés továbbá, hogy amely pályázó nem rendelkezik 10 db bérlakással, az a pályázat benyújtására sem jogosult, vagy a projekt fizikai befejezéséig még tulajdonába kell kerüljön annyi lakás, hogy elérje a 10 db-os célértéket?

 

3. Felhívás 5. és 18. oldala

A Felhívás tervezet 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontban meghatározza a szegregált területeket, ami a KSH adataira és az általa készített térképre hivatkozik.

A Felhívás 18. oldalán a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjának 3. Tartalmai értékelési szempontok fejezetében az 5. értékelési szempont a “A megvalósulás helyszíne szegregátumban található“.

A kérdésünk az, hogy elegendő, ha a KSH adatbázisában szerepel a terület, vagy a településen elfogadott ITS-ben is nevesített akcióterületnek kell lennie?

 

4. Felhívás 18. oldala

A Felhívás tervezet 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjának 3. Tartalmai értékelési szempontok fejezetében az 5. értékelési szempont a “A megvalósulás helyszíne szegregátumban található“.

A kérdésünk az, hogyha több épület felújításáról is szó van és nem mindegyik esik szegregált területre, akkor a pontozás hogyan történik?

 

5. Felhívás 18-19. oldala

A Felhívás tervezet 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjának 3. Tartalmai értékelési szempontok fejezetében mindösszesen 5 pont érhető el. A következő bekezdésben viszont az a szöveg olvasható, hogy: “Az 6 pont elérése – a rendelkezésre álló keret erejéig – egyben a támogatás megítélését is jelenti.“

Kérjük ennek tisztázását, hogy hogyan lehet 6 pontot elérni, ha 5 pont a maximálisan elérhető.

 

6.Felhívás 31. oldala

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA ponton belül a “9. A projekt során érintett ingatlanok, támogatási kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja” esetében van-e arra vonatkozó kikötés, hogy mióta kell a pályázó tulajdonában legyen a felújítandó szociális bérlakás, vagy csak a benyújtás pillanatában kell a tulajdonban legyen?

 

7. Felhívás 31. oldala

A Felhívás tervezet 6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA ponton belül a “10. Nyilatkozat arról, hogy a Támogatást igénylő TOP felhívásra nem pályázott, illetve a jövőben sem fog pályázni ugyanezen szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel.” kitételt lehet-e módosítani úgy, hogy “nem NYERT pályázatot és a jövőben sem fog pályázni ugyanezen szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel”? Mivel a pályázat benyújtásának időpontjában már a 2016-ban beadott TOP pályázatoknak lesz eredménye és az ott nem nyertes pályázók ne kerüljenek automatikusan kizárásra.

 

 

Segítségüket előre is megköszönve:

 

 

Üdvözlettel:

Molnár Sándor

polgármester

Vésztő Város Önkormányzata

30/6767-455

polgarmester@veszto.hu