A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. április 14-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-04-14 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Zámbori Zsolt | 2017-04-13 14:54:26

4.1. Támogatást igénylők köre fejezet 23. oldal

Jelen felhívásra támogatási kérelmet projektgazdaként vagy konzorciumvezetőként azok, a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek v olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség van

Kérjük az alábbiak szerint módosítani, kiegészíteni

Jelen felhívásra támogatási kérelmet projektgazdaként vagy konzorciumvezetőként azok, a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek vagy olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség van vagy van tanárképzésük illetve szakoktató képzésük és rendelkeznek szaknyelvi oktató csoporttal.

Indoklás: nem tartjuk indokoltnak, hogy csak a nyelvtanár szak oktatást végző egyetemek végezhetnek nyelvi felkészítést, hiszen a műszaki egyetemek (BME, ÓE, SZE) is felkészült nyelvi oktató gárdával rendelkeznek. Továbbá a nyelvvizsga hiány, nyelvismeret hiány e területen magasabb, mint a humánszakok többség terén, ráadásul a műszaki szaknyelvvel való korai (középiskolás) megismertetés az MTMI / STEM pályaorientációt is szolgálná.

 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek fejezet 10. oldal

Kérjük az alábbi kiegészítést megtenni:

3. Az élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozások megvalósítása a középi iskolások számára a nyelvszakos hallgatók illetve szaknyelvi oktatók bevonásával.

4. A bevont hallgatók illetve szaknyelvi oktatók szakmai támogatása, nyomon követése, tevékenységük értékelése, visszacsatolások

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schattmann Ágnes | 2017-04-12 14:09:04

Olyan akkreditált nyelvvizsga-rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények is tudjanak pályázni, amelyek nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamokat hirdetnek középiskolások számára is. Ez esetben lehetővé kell tenni a felsőoktatásban oktató nyelvtanárok bevonását is a pályázatba. A fejlesztendő nem-formális képzésekben kiemelkedő jelentőségük van a nyelvvizsga-rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények tanfolyamainak és oktatóiknak.