A termékleíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. március 2. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2017-03-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Bleha Annamária | 2017-03-02 16:38:57

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Tisztelt Miniszterelnökség,

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Nemzeti Tőkealap felhívás társadalmi egyeztetése keretében a VOSZ üdvözli a kezdeményezést, hogy a hazai mikro- kis és kisvállalkozások a lehető legegyszerűbb módon és a legkisebb adminisztráció mellett jussanak tőkepótló forráshoz, amely amellett, hogy a fejlesztéseik bázisát is jelenti, kulcsa a jövőbeni hitelképességüknek és finanszírozási forráshoz jutásuknak, ami ma a tőkehiány mellett a  KKV-k másik legkomolyabb problémája.

Üdvözöljük továbbá, hogy a program olyan ösztönzőt is tartalmaz, amely nagyban segíti a termelés és a foglalkoztatás egyidejű bővítéséhez kapcsolódó nemzetgazdasági célok elérését és nagyszámú vállalkozás elérését teszi lehetővé. Magunk is hiszünk abban, hogy a termelés és a foglalkoztatás bővítésének kulcsa a kisvállalkozások nagy számának támogatása.

Fontosnak tartjuk a kisvállalkozások megfelelő felkészítését és folyamatos szakmai támogatását a tőkejuttatás ésszerű felhasználásában és az üzleti terv szerinti megtérülés elérésében, ami a program hosszú távú működésének alapja.

 

Kiemelten támogatjuk a program azon célját, hogy a befektetést követően a részesedés a vállalkozáshoz, a menedzsmenthez kerüljön, ehhez azonban további finanszírozási források (hitelek) lehetnek szükségesek.

Annak érdekében, hogy az új program valóban eljusson a megcélzott vállalkozói körhöz és érdemben segítse az egyébként kockázatosabbnak minősülő kisvállalkozásokat, javasoljuk rögzíteni, hogy a konstrukció kockázatát a programszámla viseli.

Üdvözlettel

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Egyéb észrevétel
Bleha Annamária | 2017-03-02 16:26:04

KAVOSZ Zrt.

Tisztelt Miniszterelnökség, Tisztelt Irányító Hatóság!

A KAVOSZ Zrt. támogatja a Nemzeti Tőkealap Termékleírása szerinti új típusú tőkeprogram létrejöttét, mivel a hazai kis-és középvállalkozások még ma is alultőkésítettek, amely hitelfelvételi szándékaiknak is erős gátat szab, gyakran el is lehetetleníti azt.

Újszerű elgondolás a tőkebefektetés adónövekmény alapú vissza nem térítendő támogatással való kombinálása, a vállalkozások plusz támogatással történő ösztönzése (amely egyúttal adónövekmény elérésére is sarkallja a vállalkozásokat). Az adónövekmény alapú vissza nem térítendő támogatás igénybevételének részletszabályai kapcsán javaslunk minél egyszerűbb, lehetőség szerint bürokráciamentes eljárásrendet kidolgozni.

A Nemzeti Tőkealap sikeressége érdekében, elősegítve, hogy a tőkeprogram valóban  a megcélzott - bár kockázatosabbnak minősülő kisvállalkozói - ügyfélkörhöz jusson el, tömegszerű eljárásrend kialakítását lehetővé téve, célszerűnek tartjuk, hogy 100 %-ban a programszámla viselje ezen konstrukció kockázatát.

A termékleírásban javasoljuk konzekvensen használni, hogy a program vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A csekély összegű támogatási jogcímen nehéz helyzetben lévő vállalkozás részesülhet támogatásban, ezért ezt a korlátot a csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás esetén nem javasoljuk alkalmazni.

Tisztelettel,

Krisán László

KAVOSZ Zrt.