A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Rózsás Edina | 2017-02-19 21:59:06

A műszaki, szakmai elvárásokkal kapcsolatban (3.4.) szeretnék észrevételt tenni:

1. Kicsit túlzók az elvárások egy 100 milliós nagyságrendű pályázat szakmai tervével kapcsolatban, mert a felsorolt pontok mindegyike önmagában több oldalas tanulmánnyal válaszolható meg? Ilyen részletes szakmai terv milliárdos projekteknél szokott lenni. Nem lenne elegendő, ha a pályázó részletesen bemutatná a pályázatba bevont intézményeket, kitérve kiválasztásuk szempontjaira, eddigi fejlesztési tevékenységeikre, illetve arra, hogy a pályázat mennyiben és milyen tevékenységeken keresztül segíti az intézményi digitális fejlesztési tervük megvalósítását? A felsorolt pontok jelentős részéhez (például: személyi kompetenciák és adatok, ütemezés, számszerűsíthető eredmények) tartozó adatot egy adatlapon sokkal áttekinthetőbben lehetne megadni, illetve a benyújtáshoz programot ígér a felhívás, tehát egy űrlapon könnyen ki lehet tölteni, de minek még a tervben is részletezni?

2. Mit tehet az a pályázó, aki nem ismeri a kötelezően lehatárolandó, felsorolt projektek szakmai tartalmát, mert nem vesz részt a megvalósításában, illetve legtöbbnél csak a felhívás ismerhető meg nyilvános oldalakon? Nem lenne elegendő a pályázat szakmai tervében bemutatni, hogy a bevont intézmények intézményi digitális fejlesztési terveiben leírtak megvalósulását mennyiben segíti a jelen pályázat, illetve annak megvalósítása érdekében milyen korábbi vagy jelenleg is futó projektekben vettek részt az intézmény munkatársai? A kiemelt, sok esetben még el sem indult kiemelt projektektől való lehatárolás nem tűnik életszerűnek és talán nem is megvalósítható.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Rózsás Edina | 2017-02-19 21:52:12

Kötelező tevékenységekhez kapcsolódóan az észrevételema következő:

 • A 3.1.1.1. pont bevezető szövege nehezen érthető és követhető. Javaslom, hogy a felsorolás elemei mérhető és ellenőrizhető tevékenységeket soroljanak fel ahelyett, hogy valamit meg kell ismerni, hiszen azt lehet kicsit vagy futólag is.

 • Jó lenne a felhívás 3.1.1.1 pontjának szerkezetét és szövegét úgy kialakítani, hogy a pályázók egyértelműen tudjanak dönteni arról, hogy mit válasszanak. Számomra nem vált egyértelművé a szövegből, hogy mi célt szolgál a számozott pontok feletti felsorolás, hiszen abban is tevékenységek vannak, illetve a számozott pontok.

 • Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Varga Csaba | 2017-02-19 20:41:00

  Mérföldkövekhez szeretnék hozzászólni.

      1.          Jelentős tehertétel és valószínűleg teljesíthetetlen feltétel egy májusban benyújtásra kerülő pályázatnál októberre olyan követelményeket előírni, mint az egy évvel korábban benyújtottaknál. Javaslom kizárólag a projekt futamidejéhez kötni a mérföldköveket vagy alternatív abszolút korlát meghatározását a később kezdők számára.

      2.          A 2.6 értékelési szempontnál fejlesztési szinergiák bemutatását kell ellenőrizni. Csak nem a felhívásban felsorolt projektekről írottakat ellenőrzi a pályáztató? Javaslom ennek olyan értelmezését, hogy a szakmai terv bemutatja az intézmény digitális fejlesztésének megvalósítása érdekében megtett különböző fejlesztési lépések összhangját, egymásra épülését.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kiss Róbert | 2017-02-19 20:01:15

  A felhívásban számszerűsített szakmai elvárásként szerepel a következő szöveg:

  "A projtektben megvalósított csomagokkal érintett tanórák aránya tanévenként, amelyeken a tanulást támogató digitális pedagógiai módszertant alkalmazzák az első teljes tanévtől."

  Számadatként 40% van megjelölve.

  Az értelmezéshez pontosítást javaslok. Miszerint mi a viszonyítási alap (minek a 40%-a). A teljes intézmény óraszáma, az évfolyam teljes óraszáma, a természettudományos tantárgyak összóraszáma, egy tantárgy éves óraszáma, ... (évfolyamonként vagy teljes intézményre, ...)

  Más projektek esetében is jelentett problémát a százalékos arányok értelmezése, ha nincs pontosan megadva az alap.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Főző Attila | 2017-02-19 14:27:12

  Egy intézménynek egy pedagógiai programja van (lehet), amit időnként ugyan módosítanak, de évente új készítését elvárni jelentős tehertétel az intézmény dolgozóinak, valamint lényegében ellenőrizhetetlen dolog is. Javaslom ennek a mutatónak az intézményenként egy jóváhagyott pedagógiai programra történő módosítását.

  Mit értenek a projektbe bevont intézmények által készítendő dokumentumok sablonjain? A kötelező dokumentáció (beszerzések, nyilvántartások, pedagógiai dokumentumok stb.) egy része kötött tartalmú, másik része (például: pedagógiai program) nem előírt formátumú. Jó lenne, ha a hivatkozott útmutatóban kitérnének erre!  

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Főző Attila | 2017-02-19 14:24:36

  A felhívás tervezett szövegében a 7. oldalon ellenmondás van a célcsoportba tartozó intézmények felsorolásában, mert a törvényi hivatkozásban és a harmadik pont mögött megengedi a készségfejlesztő iskola pályázati részvételét, de az utolsónál kizárja azt. Nem lehetne az utolsó pont végén lévő zárójelet kitörölni?

  Mi indokolja az első négy felsorolt intézménytípus vastagított kiemelését az ötödikkel szemben? Javaslom az intézménytípusok egységes kezelését.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kiss Éva | 2017-02-19 11:52:25

  Miért preferálják az akkreditált képzéseket (lásd indikátor igazolásának módja)? Ha egy-egy eszköz használatához elegendő egy rövid felkészítés (1–2 napos), akkor ne kényszerítsenek senkit arra, hogy végigüljön egy olyan akkreditált képzést, amelyik 2–3-szor annyi időben adja meg ugyanazt! Ezeknek a 30 óránál rövidebb továbbképzéseknek az elfogadása is célszerű volna.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kiss Éva | 2017-02-19 11:50:15

  Mi értelme van annak, hogy több intézményt vonjunk be a pályázatba, ha az indikátor nincsen a résztvevő intézmények számához kötve? Érdemes volna bevont intézményenként maximum 10 főben meghatározni a résztvevők számát.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kiss Éva | 2017-02-19 11:40:36

  A felhívásban októberben elérendő célérték szerepel, a pályázat beadási határideje pedig május. Ez nem reális Ezzel kapcsolatban adhat felmentést/eltérést a támogatási szerződés?

  Tanúsítványt kizárólag akkreditált továbbképzésről állítanak ki, mivel kell igazolni az ettől eltérő képzéseket (például: felsőoktatási kiegészítő képzés)?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Mikulás Domonkos | 2017-02-12 10:35:35

  A kiírás tervezete előnyben részesíti azokat az intézményeket, amelyek nem részesültek 2013 óta uniós vagy hazai forrásból eszközfejlesztésben.

  Lehetne ez egy méltányossági szempont, de mivel itt elsősorban a multiplikátor szerepről van szó, azaz hogy a pályázatba bekerülő iskolák minél hatékonyabban át tudják adni a tudást később, talán még inkább a digitális pedagógiában előbbre levő iskolákat lenne érdemes előnyben részesíteni. Persze a másik irány is izgalmas...

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Mikulás Domonkos | 2017-02-11 11:10:15

  A kiírás szerint "A hálózatososdás elősegítése érdekében a támogatást igénylőnek minimum 3, maximum 4 intézményt kell bevonnia a programba, amelyből legalább kettőnek általános iskolának és legfeljebb egynek gimnáziumnak kell lennie."

  Nem egyértelmű, hogy többcélú intézmény esetén az egy intézményen belüli általános iskola és gimnázium egynek vagy kettőnek számít. (Vagy a bevont intézmény itt se nem általános iskola, se nem gimnázium, hanem mindkettő). Lehet-e egy intázmánynek csak egyik felét (az általános iskolát) bevonni (ha pl. különben nem teljesíthető, hogy csak egy gimnázium legyen benne)?

  A 3.4.1.1. pontban a DOS szakmai szempontjainál az eszközök beszerzésénél is egyértelműsítendő, hogy az "intézményenként" mit jelent többcélú intézmény bevonása esetén.