A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Tamándl László

2017-02-18 17:36:00

Felhívással kapcsolatos észrevétel

Javasoljuk, hogy az Agora program keretében megvalósult élményközpontok szolgáltatás- és eszközfejlesztésének lehetővé tételét az EFOP-3.3.6-17 pályázati konstrukció keretében. 

Indoklás: Az Agóra program keretében létrejött élményközpontok jelenleg is fontos szerepet töltenek be az informális, tanórán kívüli tanulás területén. Jelentőségük a pályaorientáció területén kiemelkedő. Ahhoz, hogy meglévő kapcsolataikat erősíteni, ill. kapcsolatrendszerüket új közoktatási intézmények irányába fejleszteni tudják, szolgáltatásaik és eszközparkjuk fejlesztésének támogatása elengedhetetlen az új pályázati konstrukció keretében.


Horváth Zoltán

2017-02-15 09:42:28

Felhívással kapcsolatos észrevétel

Javasoljuk, hogy a támogatást igénybe vevők köre bővüljön ki a közhasznú tevékenységet végző civil szervezetekkel is. Fentiek okán javasoljuk, hogy a GFO kódok közé kerüljön felvételre az 572 kódszám is.

Indok: A közhasznú civil szervezetek tevékenysége számos pontos kapcsolódik a pályázati felhívás alapvető stratégiai célkitűzéseihez. Az oktatás, képzés, pedagógia terén munkálkodó közhasznú civil szervezetek szerves részei a kormányzati vállalt célok megvalósításának, melynek erősítésére jelen pályázati felhívás kiváló lehetőséget adna. Ezen szervezetek részére hasonló konstrukciójú, tematikájú pályázat nem áll rendelkezésre.


Mikulás Domonkos

2017-02-11 10:47:38

Felhívással kapcsolatos észrevétel

A pályázati kiírásban a bevonandó HH diákok aránya 30%. Ez nehezen teljesíthetőnek tűnik, 10% talán reálisabb lehet. 20 olyan iskola elérhető távolságban úgy, hogy ez a feltétel teljesíthető legyen, nehéz lehet. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf Hacsak nem az a cél, hogy kifejezetten a HH/HHH diákok számára létesüljenek ilyen élményközpontot, de ez a pályázat egyéb részleteiből nem tűnik ki. A létrejövő élményközpontok jól kiegészíthetik a meglévő diáklaborok hálózatát https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?gmp=msp&mid=10Tbs2EBez9vb8xaTbVDJrJ_h7Ic&ll=47.20550506916419%2C19.552481250000028&z=8 


Mikulás Domonkos

2017-02-11 10:39:00

Felhívással kapcsolatos észrevétel

A pályázatban 30% lehet a beruházás aránya, ez lehet, hogy túl alacsony, illetve az egyéb költségek, tevékenységek növelésére ösztönöz annak érdekében, hogy a korszerű élményközpont infrastrukturális, eszköz igényét megfelelően lehessen biztosítani. Ugyan itt elég hosszú kifutású a program, hogy a megfelelő személyzet és a célcsoport támogatásának költségeire bőven lehessen költeni, mégis nagyobb szabadságot adna a magasabb beruházási arány.