A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tamándl László | 2017-02-18 17:36:00

Javasoljuk, hogy az Agora program keretében megvalósult élményközpontok szolgáltatás- és eszközfejlesztésének lehetővé tételét az EFOP-3.3.6-17 pályázati konstrukció keretében. 

Indoklás: Az Agóra program keretében létrejött élményközpontok jelenleg is fontos szerepet töltenek be az informális, tanórán kívüli tanulás területén. Jelentőségük a pályaorientáció területén kiemelkedő. Ahhoz, hogy meglévő kapcsolataikat erősíteni, ill. kapcsolatrendszerüket új közoktatási intézmények irányába fejleszteni tudják, szolgáltatásaik és eszközparkjuk fejlesztésének támogatása elengedhetetlen az új pályázati konstrukció keretében.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth Zoltán | 2017-02-15 09:42:28

Javasoljuk, hogy a támogatást igénybe vevők köre bővüljön ki a közhasznú tevékenységet végző civil szervezetekkel is. Fentiek okán javasoljuk, hogy a GFO kódok közé kerüljön felvételre az 572 kódszám is.

Indok: A közhasznú civil szervezetek tevékenysége számos pontos kapcsolódik a pályázati felhívás alapvető stratégiai célkitűzéseihez. Az oktatás, képzés, pedagógia terén munkálkodó közhasznú civil szervezetek szerves részei a kormányzati vállalt célok megvalósításának, melynek erősítésére jelen pályázati felhívás kiváló lehetőséget adna. Ezen szervezetek részére hasonló konstrukciójú, tematikájú pályázat nem áll rendelkezésre.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Mikulás Domonkos | 2017-02-11 10:47:38

A pályázati kiírásban a bevonandó HH diákok aránya 30%. Ez nehezen teljesíthetőnek tűnik, 10% talán reálisabb lehet. 20 olyan iskola elérhető távolságban úgy, hogy ez a feltétel teljesíthető legyen, nehéz lehet. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf Hacsak nem az a cél, hogy kifejezetten a HH/HHH diákok számára létesüljenek ilyen élményközpontot, de ez a pályázat egyéb részleteiből nem tűnik ki. A létrejövő élményközpontok jól kiegészíthetik a meglévő diáklaborok hálózatát https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?gmp=msp&mid=10Tbs2EBez9vb8xaTbVDJrJ_h7Ic&ll=47.20550506916419%2C19.552481250000028&z=8 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Mikulás Domonkos | 2017-02-11 10:39:00

A pályázatban 30% lehet a beruházás aránya, ez lehet, hogy túl alacsony, illetve az egyéb költségek, tevékenységek növelésére ösztönöz annak érdekében, hogy a korszerű élményközpont infrastrukturális, eszköz igényét megfelelően lehessen biztosítani. Ugyan itt elég hosszú kifutású a program, hogy a megfelelő személyzet és a célcsoport támogatásának költségeire bőven lehessen költeni, mégis nagyobb szabadságot adna a magasabb beruházási arány.