A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Zsurzsucz Edina Klaudia | 2017-02-17 12:22:08

Általános észrevétel/kérdés: a jelen felhívás és az EFOP-1.7.1-17 (Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése) felhívás azért nem hirdethető meg egy pályázatként, mert az utóbbit az ESZA finanszírozza?

Ha erre mégis van technikai megoldás, javaslom összevonni a két keretössszeget és egy projekten belül kezelni a lehetőséget. Figyelembe véve a beruházási jellegű fejlesztésekre igényelhető max. 20 millió Ft nagyságrendjét, a lebonyolítás kiírónak és pályázónak egyaránt jelentős könnyebbséget jelentene.

Amennyiben a pályázati felhívások összevonására nincs mód, javaslom, hogy az EFOP-1.7.1-17 felhíváshoz készülő megvalósíthatósági tanulmányt – amennyiben azt a kérelmező igényli – a jelen pályázat bírálatánál figyelembe lehessen venni. A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során minden bizonnyal kiderül, melyek azok az épületek, melyek bővítése/korszerűsítése/felszereltségének javítása szükséges, az összefüggések jól bemutathatóak, és sokkal költséghatékonyabb megoldás lenne, a jelen felhívás keretében több forrás maradna a tényleges fejlesztési kiadásokra.

3.4.1.1. pont: a beruházáshoz és eszközbeszerzéshez kapcsolódó elvárások között szereplő kitétel „…kifejezetten a fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások lakosságát közvetlenül szolgáló fejlesztések…” ellentmondásban van a tervezet több pontjával (pl.3.6.1. pont), mely jogosult területként jelöli meg a csak kedvezményezett járásokat, településeket is.

A megvalósítandó műszaki-szakmai eredmények kapcsán javaslom átgondolni azt az elvárást, mely szerint a tervezett infrastrukturális fejlesztés révén az adott épület feltétlenül új funkciónak/kapacitásnak kell, helyet adjon. Már meglévő funkció körülményeinek korszerűsítése, minőségi javítása is hasznos és szükséges lehet, ha az adott terület és célcsoport igényei alapján alátámasztott.

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások között szerepel, hogy „a projektmenedzsment tagjai csak egy projektben működhetnek közre”. Ez alatt mit kell érteni? Jelen felhívásban érintett projektekre vonatkozik?

A szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások (1 fő felsőfokú műszaki végzettségű…) véleményem szerint túlzóak, figyelembe véve a projekt volumenét (max. 20 millió Ft). Ez egyrészt többlet terhet ró a pályázóra, elveszi a forrást a tényleges fejlesztési kiadásoktól, és nem feltétlenül szükséges, egyes esetekben kifejezetten felesleges. Amennyiben építési engedély köteles beruházásról lenne szó, műszaki ellenőr alkalmazása kötelező, aki az elvárt szakmai felügyeletet ellátja. Egyéb esetekben is a tervező, a kivitelezés során pedig a felelős műszaki vezető alkalmas a kapcsolódó feladatok ellátására, a pályázó segítésére. Amennyiben alkalmazása mégis kötelező, a felmerülő kiadások a 2,5%-os projektmenedzsment keretbe, vagy a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei közé tartozik?

3.4.2. pont: a tervezet jelenlegi verziójában szereplő mérföldkő ütemezés akkor sem lenne életszerű, ha egy pályázó már az első szakaszban benyújtja pályázatát. Ebben az esetben sem várható, hogy támogatási szerződése legyen 2017. szeptemberénél hamarabb, s így egy hónap marad az első mérföldkőig?? Továbbá az ütemezés láthatóan nem veszi figyelembe, hogy a tervezett projektek szorosan függnek az EFOP-1.7.1-17 felhívásra benyújtott pályázatoktól, melyekre 2017. októberében adott esetben még beadott kérelemmel sem rendelkezik egy kérelmező, nemhogy döntéssel. A kötelező mérföldköveket javaslom időtartamban meghatározni (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 9, 18 stb. hónap).

3.5.2. pont: a támogatási szerződés hatálybalépését követően 16 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra? Ez komoly, vagy csak elírás? (figyelembe véve, hogy az utolsó mérföldkő elérését követő 90 napon belül le kell adni a záró elszámolást, az 5.6. pont alapján viszont a projekt költségek a támogatási szerződés hatálybalépését követő 36 hónapig elszámolhatóak). Építési engedélyköteles beruházás esetén legalább 24 hónap javasolt a megvalósításra, egyéb esetben 18, mivel figyelemmel kell lenni a döntés várható időpontjára, időjárási kockázatokra stb.

4.1. pont: ellentmondás van a ponton belül a kérelem benyújtására jogosultak körét illetően. Az első bekezdés szerint „kérelem benyújtására kizárólag az EFOP-1.7.1-17 kódszámú felhívás keretében támogatott szervezetek számára van lehetőség”. A 21. oldal utolsó bekezdése szerint viszont „…a VP IH által elismeréssel rendelkező, az EFOP-1.7.1-17 kódszámú felhívásra pályázatot benyújtó HACS-ok nyújthatnak be kérelme…t”. Amennyiben jelen felhívás esetében csak a másik, 1.7.1. felhívás keretében már támogatott pályázók támogathatóak, nyilván elnyújtja az intézkedés végrehajtását, lehetetlen lenne korrekt ütemezést készíteni. Ugyanakkor elvárható, hogy a jelen felhívás keretében csak azok részesülhessenek végül támogatásban, akik a projekt „soft” részét is bizonyosan megvalósítják az elnyert támogatás révén. Az egymásra épülést biztosíthatja az általam elsőként felvetett javaslat, mely szerint a komplex programot tervezők már az EFOP-1.7.1-17 felhíváshoz készülő megvalósíthatósági tanulmányban tervezzenek a szükséges beruházásokkal, s az IH a későbbi felhívás során azt a tanulmányt vegye figyelembe.

4.1. pont: személyes véleményem volt már a HACS akcióterületekre vonatkozó HFS kidolgozás szakaszában is, amikor jelen intézkedésről még csak nagyon általános információkkal rendelkeztünk, hogy nem feltétlenül a HACS a legmegfelelőbb egy ilyen típusú konzorcium vezetésére, pontosabban nem hiszem, hogy adott térségben csak a HACS lenne a megfelelő. A jelen tervezet szerint, amennyiben egy HACS – bármely okból – nem vállalja a feladatot, a térsége elesik a lehetőségtől. Javaslom, hogy a támogatási céllal összhangban álló tevékenységet főtevékenységként vagy kötelező feladatként ellátó szervezetek is elláthassák a konzorcium vezetői feladatokat. Adott esetben a HACS kompetenciája a koordináción, tervezés összehangolásán, adminisztráción túl másra nemigen terjed ki.  

Ezzel összefüggésben szerencsés lett volna látni a megvalósítás során alkalmazandó konzorciumi szerződés mintáját, különösen a fenntartási kötelezettségek miatt. Az OP más pályázatai esetében alkalmazott sablonokat átolvasva nehezményezem, hogy a HACS olyan projektért vállaljon felelősséget, mely célját tekintve nem tartozik közvetlenül a szakterületéhez.

5.6. pont: javaslom megfontolni az egyszeri elszámolás lehetőségének biztosítását, tekintettel a támogatási összegek viszonylag alacsony nagyságrendjére.