A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Demus Katalin | 2017-02-16 15:24:01

Tisztelt Kiíró!

A Kiírás jelentkezési feltételeihez az alábbi javaslatokat fogalmzta meg társaságunk.

Felhívás 3.4.3. Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

„A támogatást nyert kedvezményezetteknek, amennyiben csak a kötelezően megvalósítandó tevékenységek kerülnek megvalósításra (3.1.1.1 és 3.1.2.1) a támogatási szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül valamennyi közbeszerzésüket meg kell indítaniuk. Egyéb esetben a támogatást nyert kedvezményezetteknek a támogatási szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül szükséges megindítani valamennyi közbeszerzésüket.”

Esetünkben  a támogatás elnyerése esetén a fenntartó képviselő testületi hozzájárulásával indítható EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást, és ez a folyamat csak a támogatási szerződés aláírását követően indítható el.  Az ügyintézés időkerete meghaladhatja a 30 napot.

Javaslatunk alapján a közbeszerzések megkezdésére vonatkozó határidőt minden esetben 3 hónapra kellene módosíttatni.

  Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1.                A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.”

 

             Tudomásunk szerint az e-beszerzés funkció nem működik megfelelően, és megnehezíti a támogatást nyert kedvezményezettek feladatát az ajánlatkérések területén.

             Más pályázatoknál az e-beszerzés funkció használata nem releváns.

            

             Ezen kötelezettséget töröltetni szeretnénk a kiírásból: E-beszerzés funkció használata nem releváns

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Czervan Erika | 2017-02-15 10:50:07

Tisztelt Kiíró!

A pályázati kiírásban szereplő jelentkezés feltételeihez az alábbi módosítási javaslataim lennének:

Felhívás 3.4.3. Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

„A támogatást nyert kedvezményezetteknek, a támogatási szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül valamennyi közbeszerzésüket meg kell indítaniuk.

Adott esetben a támogatást nyert kedvezményezett tulajdonosi / fenntartói / képviselő testületi hozzájárulással indíthat EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást, és ez a folyamat csak a támogatási szerződés aláírását követően indítható el.  A folyamat időszükséglete meghaladhatja a 30 napot, mely esetben nem teljesíthető a Felhívásban előírt elvárás.

Javaslatom: a közbeszerzések megkezdésére vonatkozó határidőt 3 hónapra szíveskedjen módosítani.

 

Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 • A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.”
 •  

  Tudomásom szerint az e-beszerzés funkció nem működik megfelelően, és megnehezíti a támogatást nyert kedvezményezettek feladatát az ajánlatkérések területén.

  Kérem a Tisztelt Kiírót ezen kötelezettséget szíveskedjen a kiírásból törölni.

  Üdvözlettel:

  Vitovszki Piroska

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Czervan Erika | 2017-02-15 10:40:47

  Tisztelt Kiíró Szervezet!

  A pályázati kírással kapcsolatban az alábbi kéréseink vannak:

  Felhívás 3.4.3. Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

  „A támogatást nyert kedvezményezetteknek, a támogatási szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül valamennyi közbeszerzésüket meg kell indítaniuk.

  Adott esetben a támogatást nyert kedvezményezett tulajdonosi / fenntartói hozzájárulással indíthat EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást, és ez a folyamat csak a támogatási szerződés aláírását követően indítható el.  A folyamat időszükséglete meghaladhatja a 30 napot, mely esetben nem teljesíthető a Felhívásban előírt elvárás.

  Kérjük a Tisztelt Kiírót, hogy a közbeszerzések megkezdésére vonatkozó határidőt 3 hónapra szíveskedjen módosítani.

   

  Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

  E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

  „Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 • A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.”
 • Tudomásunk szerint az e-beszerzés funkció nem működik megfelelően, és megnehezíti a támogatást nyert kedvezményezettek feladatát az ajánlatkérések területén.

  Más konstrukcióban kiírt (pl. GINOP) pályázatoknál az e-beszerzés funkció használata nem releváns.

  Kérjük a Tisztelt Kiírót ezen kötelezettséget szíveskedjen a kiírásból törölni.

  (E-beszerzés funkció használata nem releváns)

  Természetesen a Kedvezményezettnek a beszerzések kapcsán a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 független árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra.

   

  Köszönettel:

  Czerván Erika

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Varga Márk | 2017-02-14 14:26:07

  Tisztelt Kiíró Szervezet!

  Az EFOP-2.2.9-17 kódszámú felhívás-tervezettel kapcsolatban alábbi észrevételeink, kérdéseink fogalmazódtak meg.

  A felhívás hívószavainak, vezérgondolataink tekinthetőek alábbiak:

  - betegbiztonság fejlesztése, ellátás minőségének javítása, egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése

  A felhívás 3. pontjában olvasható kötelezően... / választható... / önállóan nem támogatható tevékenységek listájában, - a pályázó ismerve a saját maga helyi infrastrukturális adottságait -, támogatási kérelmének előkészítésekor meg kíván bizonyosodni, hogy a tisztelt kiíró szervezet mit ért az egyes támogatható tevékenységek mögött.

  Kérdésünk, mely a fentiekkel összefügg és erre nem találunk egyértelmű iránymutatást: az egyes beavatkozások során - pl. akadálymentesítés; új orvostechnikai eszköz telepítéséhez szükséges feltételek megteremtése, stb.- , a létesítmény működtetését felügyelő szakhatóságok (katasztrófavédelem, tűzoltó, ÁNTSZ, stb) a fejlesztések eredményeként létrejött új infrastruktúra működtetéséhez előírhatnak olyan jogszabáyban rögzített feltételeket, mely a működtetéshez nélkülözhetetlenek.

  Pl. az akadálymentesítés keretén belül a kerekesszékkel közlekedők részére az ajtók önműködő nyílása-csukodása feltételet meg kell teremteni. Tekintettel arra, hogy ez érinthet olyan funkcionális ajtókat, melyek a hő-és füstelvezetésben, vagy éppen a tűzvédelemi rendszer részelemeként funkcionálnak, szükséges az érintett techológiai szereléseket is elvégezni megvalósítani.

  Értelmezésünkben az infrastrukturális beavatkozás inkább építészeti jellegű tevékenység, mint sem technológiai feladatokat magában foglaló tevékenységek.

  A biztonság megteremtését ilyen szempontból is érdemes támogatni, és a felhívásban erre utaló módon megjelentíteni.

  Köszönjük!

  Varga Márk