A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Aczél Zsófia | 2017-02-17 10:27:46

Civil szervezetünk évek óta közösségi mezőgazdasági kertprogramokat hoz létre és működtet Magyarország egyik legkevésbé fejlett régiójában, hátrányos helyzetű személyek bevonásával.

"A szolidáris gazdállkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság" c. pályázatra azonban a felhívásban rögzített feltételek mellett nem tud jelentkezni.

A pályázatban a szolidáris gazdálkodás tág fogalmának ugyanis csak egy igen szűk értelmezése valósítható meg, hiszen ebben a keretben kizárólag agrárjellegű mikrovállalkozások és szociális/egészségügyi szolgáltatók együttműködésére épülhetnek a programok. 

Javasoljuk, hogy a pályázók körét szélesítsék ki, hogy abban civil szervezetek (például közösségi kertészeti programokkal foglalkozók) is részt vehessenek.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
ApróPál | 2017-02-10 17:30:43

A VP6-16.9.1-17 felhívással kapcsolatos észrevételeim és javaslataim:

3.3. Nem támogatható tevékenységek

d) szárazföldi, légi, vízi közlekedési gépjármű, erőgép beszerzése kivéve kertészeti célú traktor 50 LE-ig

1. Az együttműködésben részt vevők szakmai képzettsége

Adható pontszám  15 legyen

a támogatást igénylő legalább egy tagja, vagy annak legalább egy főállású munkavállalója felsőfokú szociális, vagy egészségügyi vagy agrárvégzettséggel  rendelkezik

2. A támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő tagjainak száma

                    max. 20 pont

a) minimum 5 mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő   20 pont

b) minimum 3 mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő    10 pont

c) minimum 1 mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő     5 pont

A felhívásban levezetett költségek  zavarosak és érthetetlenek.  Javaslom sokkal egyértelművé tenni.

Az elszámolható költségek között javaslom felvenni az alábbiakat.

                                                             Kertészeti traktor 50 LE-ig és annak munkagépe beszerzése

                                                             Kertészeti növényház, fóliaház beszerzése

                                                             Háztartási, gazdálkodási célú haszonállatok beszerzése