A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Czervan Erika | 2017-02-14 10:35:22

Felhívás 3.4.3. Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

„A támogatást nyert kedvezményezetteknek, a támogatási szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül valamennyi közbeszerzésüket meg kell indítaniuk.

Adott esetben a támogatást nyert kedvezményezett tulajdonosi / fenntartói hozzájárulással indíthat EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást, és ez a folyamat csak a támogatási szerződés aláírását követően indítható el.  A folyamat időszükséglete meghaladhatja a 30 napot, mely esetben nem teljesíthető a Felhívásban előírt elvárás.

Kérjük a Tisztelt Kiírót, hogy a közbeszerzések megkezdésére vonatkozó határidőt 3 hónapra szíveskedjen módosítani.

 

Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 • A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.”
 • Tudomásunk szerint az e-beszerzés funkció nem működik megfelelően, és megnehezíti a támogatást nyert kedvezményezettek feladatát az ajánlatkérések területén.

  Más konstrukcióban kiírt (pl. GINOP) pályázatoknál az e-beszerzés funkció használata nem releváns.

  Kérjük a Tisztelt Kiírót ezen kötelezettséget szíveskedjen a kiírásból törölni. (E-beszerzés funkció használata nem releváns). 

  Természetesen a Kedvezményezettnek a beszerzések kapcsán a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 független árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra.

   

  Köszönettel:

  Czerván Erika

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Csincsák Krisztián | 2017-02-09 23:00:07

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A pályázati útmutató 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjában, az egységes betegazonosító rendszer és a gyógyszeradagoló berendezések bevezetése kapcsán elvárásként fogalmazzák meg, a releváns Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) modulokhoz való illeszkedést. Kérjük, pontosan definiálják, hogy melyek ezek a releváns modulok, és hogy a projekt megvalósítása során milyen módon állnak rendelkezésre az egységes és publikus interfészek az EESZT oldaláról. Kérjük továbbá, hogy a projekt megfelelő előkészítése érdekében az EESZT-hez történő illeszkedés technikai tudnivalóiról a részleteket közzétenni szíveskedjenek.

  Tisztelettel,

  Csincsák Krisztián