A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Dezsény Zoltán | 2017-02-13 23:27:46

Tisztelt Irányitó Hatóság!

 

A pályázati felhívás jelenlegi verzióival kapcsolatban az alábbi javaslatokkal, felvetésekkel kivánok élni.

1. 4.2 b) rész alapján egy mezőgazdasági termelő, élelmiszer-feldolgozó vagy erdőgazdálkodó legfeljebb egy projektben vehet részt. Véleményem szerint indokolatlan ilyen erősen korlátozni az intézkedésben való részvételi lehetőséget a piaci szereplők részére. Javaslom, hogy tegyék lehetségessé a részvételt termelői oldalon több, de legalább két támogatott projektben is. Amennyiben a tervezett innovációs projekt kellőképpen előkészített és szakmai színvonalú, úgy nem alátámasztott a támogatásból való kizárás amiatt, hogy a csoportban szereplő mezőgazdasági termelő, élelmiszer-feldolgozó vagy erdőgazdálkodó egy másik projektben már támogatott. Az új, innovatív megoldásokra nyitott, kellően motivált, együttműködési hajlammal rendelkező piaci szereplőktől értelmetlen volna elvenni a lehetőségét, hogy több Operatív Csoportban is részt vegyenek.

2. 5.7 pont táblázata 2,5%-ban korlátozza a saját teljesitésre fordítható költségvetési arányt a projekten belül. Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok sikeres működése nagy részben mind a kutatóhely, mind a részt vevő termelők részéről a befektetett saját munkán, a projektben megfogalmazott cél irányába mutató közös motiváción múlik. Az ennek érdekében kifejtett tevékenységeket legnagyobb részben a kutatóhely munkatársai és termelők saját maguk tudják elvégezni közösen és egyénileg egyaránt. A projekt során végzett tevékenységek az innovációs ötlet felvetésétől a konkrét megvalósításig jelentős idő és munka ráfordítást igényelnek az együttműködésben részt vevő felek részéről. Ezt a munkát első sorban a projektben együttműködő partner felek végezheti el. A ráfordított időt és energiát az életszerűséget szem előtt tartva szükséges az elszámolható költség típusok vonatkozásában is figyelembe venni a saját teljesítés esetén. Javaslom a saját teljesítés maximális mértékének 50%-ra való emelését.

 

3. A 4.4.1.3 Értékelési kritériumok táblázatban a csoport összetételének sokszínűsége szempontrendszere és megszerezhető maximum 15 pont a különböző tudományos fokozatokkal rendelkező résztvevők esetén túlzó és logikátlan. Az intézkedés a megfogalmazott célok szerint kifejezetten gyakorlatban használható eredményeket felmutatni képes projekteket hivatott támogatni. Nem indokolt és egyben nem életszerű az a feltételezés, hogy minél több és magasabb tudományos fokozattal rendelkeznek a közreműködők a projektben, az annál megalapozottabb vagy jelentősebb innovációs potenciállal rendelkezik.

4. Ugyanezen táblázat 6. A projekt innovációs potenciálja c. szempontnál jutalmazott szabadalmi bejelentést hogyan tudja igazolni/vállalni a pályázó csoport egy olyan tevékenységre, amelyet a pályázati kritériumok alapján még el sem kezdett? Továbbá ez a szempont ellentétes a Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott eredeti célokkal, melyek szerint az Innovációs operatív csoportok által a projektekben létrehozott eredményeknek széles körben hasznosíthatónak kell lenniük. Amennyiben hazai vagy nemzetközi szabadalom alá kerülnek a projekteredmények, az legnagyobb valószínűség szerint nem a minél szélesebb körben való hasznosulást fogja elősegíteni.

 

Kérem a pályázati felhívás véglegesítése során vegyék figyelembe a fentieket! További sikeres munkát kívánok!

üdvözlettel:

Dezsény Zoltán

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabados Zsuzsanna | 2017-02-13 21:47:44

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 3.4.1.1. I.1-4 pontok és a 4.1. pont alatti információk sem tartalmazák azt az információt, hogy a támogatást igénylők köréből ki vállalhat konzorcium vezetői szerepet. Ezt a 3.4.1.1.I.2. pontban hivatkozott közlemény sem tartalmazza. Javasoljuk ennek konkrétizálását.

Az 5.7. pontban az elszámolható költségek mértéke, illetve aránya vonatkozásában javasoljuk, hogy az infrastruktúra fejlesztés, az erőgép- és eszkközbeszerzés költségének arányát 15, illetve 2%-ról emeljék 50, illetve 45%-ra projektmegvalósításokat illetően. Ha jól értelmezzük a táblázatot, akkor ezek a költségek a a csoportok létrehozása és működtetése terén nincsenek korlátozva. Ezt helyesnek tartjuk.

A 4.4.2. pont 3. pontjában a Tartalmi értékelési szempontoknál a 3. és 4. szempontnál javasoljuk a konkrét számok meghatározását. Egy-egy innov. csoport létrehozásánál inkább arra kellene ösztönöni a vállalkozásokat, hogy minél szélesebb körben fogjanak össze. Ezek a %-okhoz kötött pontszámok inkább arra ösztönöznek, hogy csak bizonyos arányig vonjanak be a csoporttagok együttműködő partnereket. Ez több esetben szűkítő hatással jár.

Tisztelettel: Szabados Zsuzsanna

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szász Jolán | 2017-02-13 16:47:20

Tisztelt Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága!

Több olyan pontja is van a pályázatnak, amely nem egyértelmű, sőt néhol ellentmond egymásnak...

1) 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek alfejezet B) pontjában szerepel az AIOCS létrehozása, működtetése stb. - tehát csoportot kell létrehozni és működtetni, majd később a 4.1. Támogatást igénylők köre, szintén a B) pontjára vonatkozóan lehetnek mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikró- és kisvállalkozás, mezőgazdasági termelő és ezeknek csoportja is, valamint termelői csoport. 

Akkor most amennyiben egy mezőgazdasági termelő pályázik, akkor is csoportot kell létrehoznia több termelővel közösen, de ő, mint ennek a csoportnak a tagja pályázhat a csoport nevében, vagy milyen funkcióban pályázik? Mert ha csak egyedül pályázik, akkor a 3.1.1.1. pontban szereplő tevékenységet nem tudja megvalósítani

2) 4.2.1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban valamint a 4.2.2. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című műveletek szerepelnek a Tisztelt Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága! VP3-16.4.1-16. Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívásra épülő támogatási lehetőségekként szerepelnek még a Vidékfejlesztési Program első kiadásában a NAK kiadásában. Most viszont meg szerepel a Támogatásban nem részesíthetők köre című fejezetben, mint kizáró ok, amennyiben a REL-ben támogatói okirattal rendelkezik ugyanazon tevékenysége vonatkozásában. Akkor egyáltalán pályázhatnak-e a REL pályázatban résztvevő konzorciumok, csoportok? Vagy ezt úgy kell értelmezni, hogy pályázhatnak, csak teljesen különböző tevékenységekre, mint a REL-ben. De akkor, hogy tudják teljesíteni a kötelezően megvalósítandó tevékenységet, hiszen a REL-ben (VP3-16.4.1-16.) már részesülnek működési támogatásban? Vagy mégsem épül rá a REL-re és nem pályázhatnak a REL konzorciumok?

3) A Tartalmi értékelési szempontok irreálisak!

Amennyiben mégis pályázhatnak REL-es konzorciumok, ott konzorciumi tag nem lehet csak mezőgazdasági termelő. Oly kevés olyan mezőgazdasági termelő van, aki PhD vagy doktori fokozattal rendelkezik vagy éppen külföldi intézményben tanít is. 15 ponttól sokan elesnek! De sorolhatnám a 2.b)  pontot is, a publikációkat, az sem túl gyakori…

Miért kell egy eszközbeszerzéshez kutatói, doktori, PhD fokozat? Egy olyan járást, térséget, egyetlen egy kutató intézet, vagy egyetem, vagy akár PhD fokozattal (mezőgazdaságba) rendelkező személyt sem lehet találni, eléggé ki van zárva a pályázok köréből. Teljesen értelmetlennek találom az értékelési szempontok nagy részét! Ha egy csoport mezőgazdasági kistermelő egy innovatív ötlettel ál elő, ami számukra nagy segítség, az országban nem létezik még, de nincs a csoportok között sem doktor sem kutatóintézettel nincs kapcsolata, mert felesleges, és megpályázza a VP3-16.4.1-16. és nyer is akkor ki lesz zárva ebből a pályázatból furán és értelmetlenül összerakott értékelési szempontok és támogatói kör meghatározása miatt.

Vagy, ha ezt rosszul értelmezem (és nem vagyok egyedül), akkor kérem, ezt pontosítsák!

Tisztelettel,

Szász Jolán

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Lakatos Tamás | 2017-02-13 15:28:44

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás tervezet értékelési szempontjaival kapcsolatosan szeretnék röviden véleményt nyilvánítani:

1. A csoport összetételének sokszínűsége: egyrészt, nem világos számomra, hogy mi a különbség a "PhD oklevéllel rendelkező személy" és a "doktori, vagy annál magasabb tudományos fokozattal rendelkező személy" között. A hazai doktori (PhD) képzés végén PhD oklevelet, köznyelven doktori oklevelet szereznek a jelöltek. Ennél magasabb tudományos fokozat az "MTA doktora (DSc)" fokozat. Ezt szintén szokás doktori fokozatként nevezni. Kérem pontosítsák a fogalmazást az egyértelműség kedvéért, mert a jelenlegi formájában a két kategória nem különül el világosan.

Továbbá, megítélésem szerint ezek az elvárások meglehetősen magasak a nem kutatóhely konzorciumi taggal szemben. A DSc fokozat preferálása (amennyiben esetleg erre gondoltak), vagy a külföldi intézményben szerzett PhD oklevél pedig kifejezetten irreális.

Ezen túlmenően, a tudományos fokozatok előnyben részesítése nem méri a sokszínűséget. Erre ennél jobb megoldásokat is lehetne találni (pl. a termékpálya különböző szakaszaiban érdekelt szereplők jelenléte, stb.).

2. A projekt innovációs potenciáljának megítéléséhez valóban segítség lehet a szabadalmi bejelentés megléte. Ezt azonban a pályázati szakaszban megkövetelni irreális kitétel, mert az nyilván egy korábban megkezdett munka eredménye, márpedig a felhívás 3.5.1. pontja szerint korábban megkezdett projekthez támogatás nem igényelhető. Továbbá, szabadalmi jogok megszerzése alapvetően ellentétben áll a projekt eredményeinek széleskörű közzétételének igényével. Azaz, az innovációs tartalom megítélésére más formát kellene találni (pl. szakmapolitikai ajánlás, stb.)

Véleményem megfontolásást előre is köszönve, tisztelettel,

Lakatos Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Zoltán Tóth | 2017-02-13 10:29:06

 

Tisztelt Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága!

 

Az  EIP Operatív Csoportok által megvalósítandó innovatív projektek támogatása pályázati felhívással kapcsolatban az elszámolható költségek mértékét és arányát szeretném elsősorban véleményezni, az innovációs eredménynek innovatív beruházáson keresztül történő a gyakorlatba történő átvitele szempontjából.

 

1.  Az 5.7 pontban a 41. és 42. oldalon szereplő táblázattal ( mely az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásokat tartalmazza) kapcsolatban szeretném kérni, hogy a felhívás 3.1.2.2. A, B és C pontok szerinti innovatív beruházások esetén az összes elszámolható költségeiben ne alkalmazzanak korlátozást a tárgyi eszközök beszerzésének mértékét illetően, amennyiben mégis szükséges akkor sem 2%-ban, hanem a beruházás összköltségeinek legalább 50 %-ban tegyék lehetővé elszámolását. Amennyiben az eszközvásárlási korlátozás, maximálás a jelenlegi felhívásban csak az erőgéphez csatlakoztatott munkagépre vonatkozik, akkor kérem azt külön tüntessék fel a félreértések elkerülése miatt.

Indoklás:

Egy innováció megvalósítása kívétel nélkül jelentős eszközbeszerzéssel jár, gondoljunk csak az innovatív technológiák megvalósításának eszközigényére.

A pályázat felhívás célkitűzése pedig, új ötleteken megvalósításán túl a  felmerülő problémák innovatív módon történő megoldásának kivitelezése a gyakorlatban.

Csupán ingatlan beruházással és minimális tárgyi eszköz beszerzéssel csak egy-két kivételes esetben lehetséges innovációs eredményt átvinni a mindennapi gyakorlatba.

 

2.  Az 5.7 pontban a 41. és 42. oldalon szereplő táblázattal ( mely az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásokat tartalmazza) kapcsolatban szeretném kérni, hogy a felhívás 3.1.2.2 A, B és C innovatív beruházások esetében legyen lehetőség a csoport tagok esetében személyes közreműködésre és azok elszámolásának lehetőségére,továbbá a beruházások összköltségeiben ne maximálják azt, amennyiben mégis szükséges akkor legalább 50 %-ban  tegyék elszámolhatóvá az összköltségben.

Indoklás:

Az innovációs eredmény gyakorlatba történő átvitele, bemutatása tárgyi eszközök beszerzésén túl elképzelhetetlen a csoporttagok aktív részvétele nélkül.

Ez az aktív részvétel jelentős munka és idő ráfordítást igényel a résztvevőktől amely határozott költségként jelentkezik

Amennyiben nem lehetséges beilleszteni és egyben elismerni ezt a költségelemet, az  akadályozhatja egy-egy kísérleti projekt megvalósulását illetőleg az innovatív megoldás gyakorlatba kerülését és egyben gátolhatja e felhívás célkitűzéseinek megvalósulását és a VP. ezen pályázati kiírásának sikerét is. 

 

3. A korábbi publikációk, innovációk mutatóinál ne korlátozzák csupán 2011. január 1.-re a csoporttagok elérhető eredményeit, hanem számítson minden eddigi munka.

 

Indoklás:

A jövő stabil megoldásait elsősorban azoktól várjhatjuk akik már 6-7 évnél régebben foglalkoznak egy-egy terület fejlesztési lehetőségeivel illetőleg problémáival.

A múlt innovációinak és megvalósulásainak ismerete, kiemelt jelentőségű egy innovációs folyamatban, ne szerencsés elismerés nélkül hagyni a 2011 előtti eredményeket. 

 

Összeségében ahány innováció, annyi optimális szempont létezik már a pályázati felhívás során is ezek az innovatív projektek azonban néhány dologban megeggyeznek, jelentős tárgyi eszköz beszerzésekkel járnak és a  innovációs megoldás létrejöttében és főleg gyakorlatba történő átvitele során nem nélkülözheti a tagok jelentős akár napi több órát jelentő aktív részvételét, a csoport életében és többletmunkaként a saját gazdaságában is.  

Kérem javaslatom figyelembevételét és a szükséges módosítások megtételét a VP. ezen pályázati kiírásának felhívásában, ez egy rendkívül jó lehetőség a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára. Fontos, hogy indokolatlan korlátozások ne akadályozzák egyes projektek megvalósulását, sikerét.

 

2017. február 13.

                                                                                  Tisztelettel:   Tóth Zoltán

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Papp Orsolya | 2017-02-09 13:54:10

Tisztelt IH,

A legfontosabb észrevétel: fogalomtár és mellékletek nélkül nem lehet érdemben véleményezni a tervezetet! Sok múlik az értelmezési részleteken.

I. 28. old. 4.2.b. gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy nem lehet több támogatott OCS tagja – ez eleve kizárja, hogy pl. egy termelő több innovációs projektben vegyen részt. Szerintem túl kemény a feltétel, hiszen ha egy termelő aktív és van szabad tőkéje fejleszteni, akkor nehogy meggátoljuk ebben. Érdemes lenne megengedőbbnek lenni adott határokkal, pl.

  • nem lehet ugyanazon tevékenységéért, ugyanazon megvalósítási helyen pályázni, de ugyanazon helyen más tevékenységgel már igen (pl. vegyes tevékenységű szabadföldi termelő vehessen részt mondjuk kukoricás és burgonyás innovációban is)
  • vagy maximalizálni a támogatott OCS-kben való részvételt (pl. max. 2-3 db)

 

II. 31. old. 3. Tartalmi értékelési szempontok

1. A csoport összetételének sokszínűsége

Az erre adható maximális 15 pont tényleg csak attól függ, hogy szerepel-e PhD/Dr. az operatív csoportban?! Ez az értékelési mód nem túl "sokszínű". Ha feltételezzük, hogy a jogalkotó célja a termékpálya-fejlesztés és az együttműködés erősítése, akkor ez nem a doktorok számától függ függeni. Javaslat, hogy plusz pont attól függjön, mennyire diverz a csapat, például:

  • Kutatóhely 1 p
  • Résztvevők valamelyike (v. alkalmazottja) PhD/dr. fokozattal rendelkezik 1 p
  • Termelő partner 1 p
  • Feldolgozó partner 1 p
  • Névjegyzéki szaktanácsadó 1 p
  • Non-profit szervezet 1 p
  • Egyéb vállalkozás (pl. forgalmazó) 1 p

--- összesen 7 pont

 

III. 32. old. 2. b) A csoport tagja(i) által 2011. január 1-től publikált tudományos vagy szakmai publikációk pl. könyv, könyvrészlet, folyóiratcikk) száma: (pontszám csak az egyik esetben kapható)

--- az innovációs ötlettel összefüggő publikáció számít vagy az illető összes publikációja? (javaslat: az utóbbi)

--- publikációs lista elfogadható, vagy a publikációt teljes terjedelmében mellékelni kell? (javaslat: az előbbi, egyrészt csökkenteni az adminisztrációt, másrészt könyveket/könyvrészleteket nehéz lesz mellékelni)

 

IV. 33. old. 6. A projekt innovációs potenciálja

Ha legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig kell a szabadalmi bejelentést benyújtani, akkor az elején hogyan csatolja a jelentkező a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának befogadó igazolását?

 

Kérjük fentiek szíves figyelembevételét, köszönettel:

Papp Orsolya