A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabadkai Andrea | 2017-02-13 17:53:34

Kimaradt még az értékelési szempont vélemény:

Az önerő hányadát NE pontozza. Vagy megvan, vagy nincs, de a súlyozással kizárja épp a kicsiket. Kérjük a 28 pontot átcsoportosítani másra.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schuszter Margit | 2017-02-13 15:30:40

Az alábbi észrevételek lennének még a felhívással kapcsolatban:

3.8. Fenntartási kötelezettség

Javasoljuk a 3 éves fenntartási időszak törlését, más hasonló együttműködési projektek esetében sem előírás.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

3. tartalmi értékelési szempontoknál az 1/A és 1/B esetében nagy valószínűséggel a mezőgazdasági termelők köre mikrovállalkozás lesz, ezért javasolt módosítása. (1/A esetében: mikrovállalkozás méretű mezőgazdasági termelők száma 10, vagy ennél több: 18 pont, 6-9 db: 8 pont, 5 alatt: 0 pont). (1/B: A REL csoport tagjainak száma 15 tag, vagy több: 18 pont, 14- 10 tag: 8 pont, 6-9 tag: 4 pont)

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabados Zsuzsanna | 2017-02-13 14:57:20

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között javasoljuk még elszámolhatóvá tenni az alábbiakat:

ismertátadás és ismeretterjesztés elősgítése, szemléletformálás megvalósítása, tanulmányút szervezése REL tagok és együttműködő partnerek részére

Jelenlegi a) pontot javasoljuk kiegészíteni az eszközök bérlési lehetőségével.

3.3. Nem támogatható tevékenységek között javasoljuk törölni az informatikai eszközöket. A közös piacszervezőnek - ha van is ilyen eszközkészlete - a projekthez kapcsolódóan a több évi program alatt egyértelműen előfordulhat, hogy ezeket fejleszteni kell.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások között javasoljuk módosítani az I.2. pontot:

Jelenleg ez úgy értelmezhető, hogy csak közvetlenül a termelő és fogyasztó van benne a kereskedelmi láncban. A más szakmai részekben azonban az szerepel, hogy közvetlenül vagy max 1 közvetítő szereplőn keresztül valósuul meg az értékesítés.

Javasolt szöveg: A projekt keretében kizárólag közvetlenül megzőgazdasági termelőtől beszerzett megzőgazdasági termék és élelmiszer közvetlenül vagy maximum egy közvetítőn keresztül a végső fogyasztóhoz történő értékesítése valósítható meg.

Ugyanezen fejezet 6. pontjában javasoljuk törölni a "Kapcsolt vállalkozások, valamint a REL csoport tagjai és a piacszervező között semmilyen szervezeti, üzleti vagy személyi összefonódás nem állhat fenn." mondatot. A potenciálisan pályázó egyesületeknek termelők és kereskedők is tagjai. A VP és a szakmai érvek az üzleti kapcsolódást zárják csak ki. A szervezeti, azaz pl. tagsági kapcsolódás nem számít összeférhetetlennek egy másik pályázati kiírásnál sem. Se a VP, se a 272/2014-es kormány rendelet nem kezeli ezt összeférhetetlenként és a jelnelegi REL-es önszerveződéseknél is alapvető fontosságú, hogy a bizalom a szervező és a gazdálkodó között már formálódjon az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Kérjük, legyenek szívesek ezt életszerűen, logikusan szabályozni.

3.7.1. A célértékként használt 200 mezőgazdasági termelőt nem igazán tudjuk értelmezni. Ha ez annyit jelent, hgy egy REL a tevékenységével 200 mezőgazdasági termelőt kell elérjen, azaz összefogjon a promóciós tevékenységével, akkor az irreális ahhoz képest, hogy minimum 5 termelőt kell, hogy összefogjon.

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok között a 2. értékelési szempontnál javasoljuk, hogy kapjon magasabb pontszámot minden a Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal által bejegyzett védjegy is az ökológiai gazdálkodókkal azonosan értékelve. Napjainkban számos olyan kistermelő van még Magyarorzságon, akinek csupán azért nincs ökológiai termelése, mert nem tudja kifizetni annak minősítési díjait.

A 3. szempontban javasoljuk inkább azt meghatározni, hogy a projekteknek minál inkább hozzá kell járulniuk az Agenda 2030 - Fenntartható Fejlődési Céloknak. Ezen dokumentum alapján csak töredése a fenntarthatóságnak a klím, a környezet és az innováció.

5.5 Az elszámolható költségek köréhez javasoljuk még betenni a 1.c) pontba a REL csoport közös tevékenységéhez kötött marketing és promóciós költségek közé a szemléletformálást, amely által a közös tanulmányutak, szemléletformáló programok is elszámolhatóvá válnak.

Ugyanezen fejezet a 2. c). pontjához javaolsjuk még az eszközök, immateriális javak bérleti díját is betenni.

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Lenkey Péter | 2017-02-13 12:14:52

A Belvárosi Biovásárt és a Miskolci Zöld Kosár Közösséget működtető ÉMFF Alapítvány további hozzászólásai:

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Tapasztalat, hogy a konzorciumi megvalósítástól a REL tagok a minden konzorciumi tagra kötelező, szigorú pályázati feltételek miatt elzárkózhatnak. Jó gyakorlatként felhozható, hogy például a hasonló céllal létrejött klaszter szerveződések támogatása esetében is önállóan nyújthattak be támogatási igényt az együttműködést dokumentummal alátámasztani tudó menedzsment szervezetek. Javasoljuk ennek lehetőségét megadni ebben a pályázati konstrukcióban is.

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag vélhetően rendelkezik a REL csoport működtetéséhez, a helyi piacok kialakításához, fejlesztéséhez és promóciójához szükséges szakmai kompetenciákkal, pályázati tapasztalatokkal. Amennyiben ő a támogatási igény benyújtója a projekt megvalósítása egyszerűbbé válik. A REL csoport tagjai ebben az esetben nem támogatásban részesülnek, hanem a projekt eredményeiből, szolgáltatásaiból egységesen: közös értékesítési csatornák jönnek létre, állandó piaci megjelenésre, átfogó közös promócióra nyílik mód.

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok / 3.Tartalmi értékelési szempontok

„A REL csoport - a hulladékképződés megelőzésének elvét szem előtt tartva - karitatív szervezettel együttműködik.”

Mivel hulladékképződés megelőzésével alapvetően civil szervezetek foglalkoznak, a szűkítő  karitatív szervezet megnevezés nem javasolt. A szempont célja a  hulladékképződés megelőzésének, mint elvnek az integrálása.

Javaslatunk: „A REL csoport a hulladékképződés megelőzésének elvét a gyakorlatban is alkalmazza és ezt a pályázatban bemutatja.”

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Az összes elszámolható költségre vetítve az Épület, építmény bérleti díj maximum 10%, míg az Ingatlan vásárlása maximum 2% - ami túl alacsony küszöb. A fenntarthatóságot az szolgálja, ha a REL csoport saját birtokba vehet új ingatlant ahelyett, hogy azt bérelnie kelljen. Az összes elszámolható költségre vetítve 2%-os maximális mértékű ingatlan vásárlás nem jelent megoldást, mert az így tervezhető költséggel nem lehet reálisan a célokat kiszolgáló ingatlant beszerezni. Indokolt lenne 10%-ra emelni ezt a belső korlátot.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Czimber Anna | 2017-02-13 11:04:33

Tisztelt IH!

A felhívás célja új REL csoport kialakítása és működtetése, már megalakult REL csoport működtetése, illetve a közös projektterv megvalósítása. (3.1.1.) Fogalomtár melléklet nélkül a REL együttműködési csoport fogalma nem meghatározott és a felhívásban se egyértelmű. Együtt működési csoport a konzorcium, de együttműködési csoport lehet akár szövetkezeti, alapítványi, egyesületi, formában működő szervezet is amennyiben műkése a REL tevékenységre irányul.. A mezőgazdasági termelő fogalom sem ismert, hogy abba bele tartozik-e az őstermelő és a családi gazdálkodó, mint mikro-vállalkozás.

Mivel támogatási kérelmet csak konzorcium és gazdasági társaság nyújthat be (4.1) a már megalakult egyesület, szociális szövetkezet, egyéb formában működő REL csoport nem tud pályázni, holott a felhívás célja ezek működtetésének támogatása is.

„Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely….rendelkezik ügyfél azonosítóval….”  illetve támogatást igénylő csak konzorcium és gazdasági társaság

Konzorcium esetén a közös kérelmet a konzorciumi megállapodásban meghatározott tag nyújtja be. Ez valamelyik mezőgazdasági termelő tag is lehet, aki nem biztos, hogy gazdasági társaság, hanem esetleg őstermelő vagy egyéni vállalkozó vagy akár a piacszervező tag is lehet. Piacszervezési tevékenységet természetes személy, gazdasági társaság és egyesület mellett elláthat és jelenleg is ellát, alapítvány, szociális szövetkezet.

Kérem a fentiek alapján, az alábbiak figyelembe vételét a támogatást igénylők körének meghatározásakor:

A támogatási kérelmet a konzorcium bármely tagja vagy csak a piacszervező nyújthassa be.

A már működő és újonnan alakuló REL csoport ne csak gazdasági társaságként pályázhasson, hanem egyéb szervezetként is.

Piacszervezési tevékenységet vállaló vagy ellátó tag megfelelő referenciákkal rendelkező alapítvány, szociális szövetkezet, egyházjogi személy, közhasznú szervezet vagy non-profit gazdasági társaság is lehessen.

Köszönöm javaslatom elfogadását:

 Czimber Anna Katalin

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kovács Krisztián | 2017-02-13 10:43:04

Felhívással kapcsolatos észrevételek

Vélemény1:

A REL céljaként megfogalmazott közvetlen értékesítés és piacra jutás egyik legalapvetőbb feltétele a szükséges infrastruktúra és eszközállomány rendelkezésre állása. Ennek érdekében, hogy a közvetlen piaci megjelenés megvalósulhasson javasoljuk a haszongépjárművek beszerzési mértékének 5%-ról min. 10%-ra történő emelését.

 

Vélemény2:

A konzorciumban résztvevők körénél (a piacszervező kivételével) javasoljuk egyértelműen pontosítani csak a mikrovállalkozások körét és ebben az esetben a 4.4.1.3. tartalmi értékelési szempontnál az 1/A és 1/B pontokat a dupla értékelés miatt átgondolni.

 

Vélemény3:

A REL céljainak esetében szükségesnek tartjuk - a társadalmasításra bocsátott anyagból nem derül ki - a jogosult településlista kiterjesztését a városi rangú településekre is, vagy az elszámolhatósági feltételeit megteremteni.

Indoklás: REL termelői bolt kialakítása/bérlése, promóciós tevékenység végrehajtása (közvetlen felvevőpiac célcsoportjainál az értékesítésben).

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schuszter Margit | 2017-02-13 09:59:07

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség javaslatai

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A VP6-7.2.1.-7.4.13 -17 -  piacok létesítése esetében az önkormányzatok tudnak pályázni, ahova nem fognak a REL csoportok pályázni. Ezért jó lenne megfontolni, hogy az eltérő pályázói kör miatt bizonyos tevékenységeket engedjenek támogatni a REL csoportoknak is, amennyiben ugyanazon piacra nem érkezik be az önkormányzatoktól támogatási kérelem. Ezek a következők: alkalmi piacok - heti 1-2 alkalommal, pl. termékátadás célját szolgáló - ingatlan kisléptékű fejlesztése, melybe a raktározás, hűtés, biztonságtechnika fejlesztése szerepel. Illetve  állandó – legalább 5 napon nyitva tartó - kis bolt üzemeltetése helyi termékek értékesítése céljából.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

6. A piacszervező releváns – a projekttervben bemutatott - szakmai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen, és nem állhat üzleti kapcsolatban a REL csoport tagjaival. Kapcsolt vállalkozások, valamint a REL csoport tagjai és a piacszervező között semmilyen szervezeti, üzleti vagy személyi összefonódás nem állhat fenn.

Ezzel a szabályozással nagyon sok termelőt kizárnak, a REL lényege pedig pont ez, hogy egymással kapcsolatban áll a termelő és a piacszervező, javasoljuk a mondat törlését.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Javasoljuk, hogy legyen legalább 3, amelyeknél leírásra kerül, mit kell mérföldkövenként teljesíteni. Annál is inkább, mert a felhívás 7. számú szakmai melléklete a „projekt előrehaladási jelentés”. Javasoljuk, hogy egyszeri elszámolásra ne legyen lehetőség, mert nem is életszerű.

Ugyanitt: Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. - Javasoljuk a 6 hónapos 10%-os teljesítési kötelezettség módosítását legalább 1 évre, mert az első időszakban inkább a csoport előkészítésével kapcsolatos tevékenységek zajlanak, amely nem jár nagyobb összegű kiadással.

4.1. Támogatást igénylők köre

Kérjük ennek a pontnak az egyértelműsítését, pontosan milyen szervezet, milyen formában jogosult támogatási kérelmet benyújtani.

Javaslatunk: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő támogatást igénylők. Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely/aki rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. Az ügyfél-nyilvántartási rendszer történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A mezőgazdasági termelők által választott, piacszervezési tevékenységet vállaló REL csoport tag.

 • A REL csoport tagjai lehetnek:
  • mezőgazdasági termelők, valamint az értékesítési csatornákhoz kapcsolódó szervezetek:
  • egyesületek, önkormányzatok, egyházak, gazdasági társaságok, melyek közül csak egy, a mezőgazdasági termelők által választott piacszervező nyújthat be támogatási kérelmet.
 • A piacszervezési tevékenységet vállaló tag természetes személy, vagy legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság vagy egyesület lehet.

  4.4.2. Kiválasztási kritériumok

  3.Tartalmi értékelési szempontok

  A REL csoport - a hulladékképződés megelőzésének elvét szem előtt tartva - karitatív szervezettel együttműködik. Milyen hulladékra vonatkozik és miért csak karitatív szervezet fogadható el? Kérjük pontosítani.

  5.5. Az elszámolható költségek köre

  elszámolható költségek, 1. a) pont (projekt-előkészítés költsége) nincs összhangban az 5.6. ponttal: „A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként nem lehet elszámolni.” Javaslat: az 5.5. pontban felsorolt projekt-előkészítési költségek egy része már a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerül, ezért javasoljuk ennek a mondatnak a törlését.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Lenkey Péter | 2017-02-13 09:29:53

  Régóta várt hiánypótló ez a pályázati konstrukció, azon termelői-fogyasztó közösségeket  működtető civil szervezetek számára is, akik rendszereiket eddig többnyire önerőből építették, működtették és fejlesztették, szűkös lehetőségeikhez mérten.

  A pályázók körét mindenképpen javasoljuk kiegészíteni a REL rendszereket jelenleg is aktívan működtető alapítványokkal. A civil szervezet pályázókat kizárólag egyesületekre korlátozni indokolatlan.

  Ennek megfelelően a felhívás tervezet 15. oldalán,a 4.1. Támogatást igénylők köre pontban javasoljuk a kiegészítést:

  "A piacszervezési tevékenységet vállaló tag (részvényes) természetes személy, vagy legfeljebb mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, egyesület VAGY ALAPÍTVÁNY lehet."

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Szabadkai Andrea | 2017-02-06 16:18:34

  Üdvözlöm a VP-ba betervezett felhívási célt, de a pályázati előkészítő  munakcsoport delegált tagja voltam, így a megjelent változattal kapcsolatba  az alábbi megjegyzéseket teszem magánszemélyként:

  3.1.1.1 már megalakult REL csoport működtetésének támogatása újszerű,  életképes továbbfejlesztési terv nélkül ne legyen TÁMOGATHATÓ. Ehhez  kapcsolódik a 3.4.1.1 rész 3. pontja "Kizárólag új – még nem megkezdett –  projekt támogatható." FOGALOMTÁR NÉLKÜL ezek a mondatok nem értelmezhetőek.  Új tevékenység az, ha egy kereskedelmi lánc tagáruházai eddig még nem  értékesített terméket értékesítenek ugyan olyan feltételekkel? Főként ha az  mind zöldség pl.? Lásd 4.4.2 pont  Reméljük nem ez lesz.

  3.1.2.1 (Kötelező elem) névjegyzéki szaktanácsadó költsége kikerült a  felhívásból (max kerüljöna  választhatók közé) 3.1.2.2 (Választható elem) Az IT techonógia eszközbeszerzés (laptop...)  kikerült (javasoljuk a visszahelyezést, abban az értelemben, hogy fogyasztói  tájékoztatást, piacrajutást (nem a működést) segítő eszközbeszerzés lehessen  (Pl. catering szolgáltatáson a monitoron rövid videók a gazdákról...) stb... Kikerült a jármű (kereskedelmi célú) beszerzés a támogathatók köréből!  Elengedhetetlen, hogy visszakerüljön! Lásd az 5.7-ben benne maradt  (helyesen). 3.3 (nem támogatható) ide kerölt a laptop ...  Kérjük kerüljön vissza a  Támogatható beszerzések körébe, amennyiben nem működési, hanem innovatív  kerekedelmi/tudatosság növelő célú a beszerzés.

  3.2 Határozottan ellenzem, hogy olyan gazdasági szervezet is lehessenek  PÁLYÁZÓ. A Konzorcium tagja lehet (pl. szervező)  amennyiben mikro vagy  kisvállalkozás, civil szervezet, de páylázó nem lehet EGY önálló jogi  személy - hiszen Együttműködési kiírás..Az akinek " támogatást igénylő nem  mezőgazdasági termelő vagy a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő  tevékenysége nem Annex I. termék előállítására, értékesítésére irányul" ne  lehessen szintúgy támogatást igénylő gazdasági szervezet.

  3.4.1.1 rész 5. pontja megváltozott a tervekhez képest, szerintem egy tagnak  nem elég a képzés (ÉS NINCS KÉPZÉS A TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRÉBEN!)  Ha a  képzés egy igényszintű és tényleges tudáshiány megszüntetésére,  fejlesztésére valósul meg, nem elég egy tagnak rész vennie rajta . Az egy  tag nem fog mesedélutánonként tájékoztatást adni a többieknek. Főleg nem egy  mézeskalácsos a borosnak.... Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy a REL  csoport igényeinek alapján minden tagnak - együttműködésük miatt is - részt  kell vennie ELSZÁMOLHATÓ (nem alibi) képzésen. (Pl. ha kell: cimkézés,  higiénia, adózás....)

  3.8 Fenntartás: A 3 évig megtartja a "REL csoport" kifejezés helyett a "REL  együttműködés" kifejezést javaslom. Nem a csoport megmaradása a lényeg,  hanem a REL működés megmaradása.

  4.1 Konzorcium hogy szerezhet 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint  ügyfél-azonosítót? Ha sehogy, akkor Térjen ki erre az esetre is a fejezet.

  TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRÉBŐL a GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KI KELL VENNI, hiszen  egy gazdasági társaság pályázó az nem együttműködés. A Konzorcium tagjai  lehtenek talán (mikro és kisvállalkozás). az élletszerű pl a vendéglátó,  vagy kereskedelmi szereplők érdekelté tétele okán. HATÁROZOTTAN ELLENZEM,  hogy egy  gazdasági szereplő legyen TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ. ELENGEDHETETLEN, hogy mikro- és kisvállakozásnál nagyobb tagja NE LEHESSEN A  KONZORCIUMNAK, és NE LEHESSEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ!

  DISZKRIMINATÍV és jogilag nem indokolható az alábbi rész: " A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek,  továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük  támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve  kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának  feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb  intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.  törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél  legyen." Ha nem lehetnek a REL tagjai egymásnak partnerei, illetve kapcsolódó  vállalkozásai AKKOR A GAZDASÁGI SZERVEZET TAGJAINAK IS TILOS! (Amúgy is  ellenezzük a gazdasági szervezet támogatásigénylői megjelölését) Mi van, ha a tagok között van vendéglátó, akkor nem adhatja el neki a  terméket a másik tag? Nem dolgozhatják fel vagy nem értékesíthetik  termékeiket közös platformon a tagok????)

  ITT SZÜKSÉGES AZ ÖSSZ TÁMOGATÁSI FORRÁS 10%-ban maximálni az ilyen eseteket.  "Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi  költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a  Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl.  kormányhatározat) csatolta.."

  4.4.2. A 4 szájegyű nomenklatúra szerinti pontértékelsé NEM MEGFELELŐ, hiszem így  pl. 10 féle nyers növény is NYERŐ lehet, mindeféle hozzáadott érték nélkül.  Javasolt a maximum 50% alaptermék és 5§% feldolgozott termékkörre  módosítani. NEM CSAK ZÖLDSÉGESEKET SZERETNÉNK. Értékelési szempontok közül az ÖNÖNERŐ rendelkezésre állása magas ponttal  van értékelve, KIZÁRVA EZZEL A KIS SZEREPLŐKET a NEKIK SZÁNT PÁLYÁZATBÓL.  Javaslat: 1,majd  2, majd 3 pont.

  5.5. Elszámolható költség: 1. A REL csoportok létrehozása és működtetése esetében: Kérjük + d) képzés, ismeretátadás, szaktanácsadás, szakértői, hatósági költségek  (értékesítés, gazdálkodás, higiénia, jelölés, stb nem beruházási ismeret) 2. Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek: Kérjük +: f) jármű beszerzés költsége

  MELLÉKLET: FOGALOMTÁR NÉLKÜL NEM LEHET megfelelően VÉLEMÉNYEZNI az anyagot.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  ApróPál | 2017-02-03 16:48:07

  A pályázók körét javaslom bővíteni nevezetesen magánszemélyekkel, ezen belül az őstermelőkkel, egyéni vállalkozásokkal.

  Sok őstermelő biogazdálkodást folytat. Környezetükben találnak legalább 5 fő más biotermelőt, akikkel létre tudna hozni helyben fogyasztásos RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC-ot, így felgyorsulhatna a helyi termelés, helyi fogyasztás elve a biogazdálkodásban is és így a biotermékek 80 %-os exportha mérséklődhetne a helyben fogyasztás javára.

  Mivel a VP3-16.4.1-17 felhívás csak szervezetek számára biztosítja az együttműködést és a támogatási lehetőséget, így a magánszemélyek, őstermelők és egyéni vállalkozásokat kizárja az önként szerveződött együttműködési támogatásos lehetőségekből, holott adott térségekben rendkívül jól együtt tudnának működni a közös termelésben és közös értékesítésben a szűkebb értékesítési térben.