A termékleíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 11. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2017-02-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Magyar Innovációs Szövetség | 2017-02-10 16:50:34

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye

az Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról

(GINOP-8.1.3/B-17)

A tőkeprogram és célkitűzései a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) részéről támogathatóak, a 70 milliárd Ft keretösszeg jól szolgálhatja a hazai innovatív KKV-k tevékenységének pénzügyi támogatását, és ezen keresztül a munkahelyteremtést és a hazai GDP növelésének lehetőségét, az S3 stratégiában kitűzött célok elérését. A javaslat követi a vonatkozó EU-s és hazai jogszabályi környezet előírásait, azoknak megfelel.

Az összeállított javaslat és konstrukció, az alábbi észrevételeink és javaslataink figyelembevételével, a gyakorlati megvalósításra alkalmas.

A megvalósításban jelzett pontokon a MISZ kész szerepet vállalni a végrehajtásban.

Részletes észrevételek

A pénzügyi közvetítők kiválasztása jól szabályozott, javasoljuk az "összeférhetetlenség" tömör részletezését az egyértelműség érdekében.

A megcélzott alapok méretével és számával és az általuk kezelt összegek mértékével egyetértünk  (8-15 milliárd Ft és 5-7 co -investment konstrukció) Javasoljuk a kiválasztásnál a területi eloszlást is figyelembe venni az ország megfelelő lefedése szempontjából. A közvetítők kiválasztásánál is javasoljuk az  "összeférhetetlenség" rövid részletezését az egyértelműség érdekében.

Támogatjuk azt a célkitűzést, hogy az alapkezelőknek a finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozniuk, ez legyen befektetési döntéseknél soroló szempont, az kapja a befektetést, aki a nagyobb eredményt vállalja és teljesíti valószínűleg.

Javasoljuk, hogy a MISZ képviselői is részt vehessenek a Pénzügyi közvetítők kiválasztását, átvilágítását végző szervezetek értékelésében, érdemi véleményezési joggal, az ezt a feladatot ellátó szervezet mellett.

A pénzügyi közvetítők díjazására vonatkozó javaslatnál a teljes hozzájárulás 20 %-os maximális összegét mérsékelni lenne célszerű, és sikerdíj jellegű tétellel kellene kiegészíteni.

A Tőkeprogram résztvevői és együttműködésük keretei c. résszel egyetértünk. Célszerűnek tartanánk megvizsgálni, hány alkalmasnak ítélt pénzügyi közvetítő van jelenleg a hazai piacon, melyek várhatóan jelentkeznek a feladat ellátására.

A pénzügyi közvetítők jogosultak lesznek a befektetési politikájuk kialakítására, a termékleírásban rögzített célok és feltételek szerint. Ki fogja minősíteni és elfogadni az elkészített befektetési politikákat? Javasoljuk az NGM mint IH szerepvállalását ebben a feladatban, és a MISZ partnerként közreműködne, képviselői útján ebben a folyamatban, akár mint szakértő is.

A befektetési politikák kialakításához javasoljuk a "magas növekedési potenciál" jellemzőinek főbb elemeit meghatározni az egységes értelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében. ( Pl. piaci igények alátámasztottsága, személyi feltételek megléte, pénzügyi feltételek megléte, a termék és szolgáltatás innovativitása, a fejlesztés stádiuma stb.)

A finanszírozási összeg meghatározott mértékét  megfelelőnek tartjuk.

A megszerzett tulajdonrész mértékénél a 80 %-ot magasnak tartjuk, megvizsgálni javasoljuk a kezdő, legfeljebb 50 %-os mérték  használatát a teljes futamidő alatt  (az államnak minoritásban kell maradnia a tulajdonosi pozícióban). A kockázati tőkebefektetésen felül szükséges forrásokat a független magánbefektetők által, vagy hitel ágon lenne célszerű biztosítani.

A tőkeprogram időbeli kereteinél a gyorsítást és a minél hamarabb  történő bevezetést támogatnánk, amennyiben a feltételei fennállnak, akár már a negyedik negyedévben induljon el az alapkezelés, hogy a kihelyezések is minél rövidebb időn belül megvalósulhassanak (véleményünk szerint a megfelelő projektek rendelkezésre fognak állni).

Magántőke aránya, magánbefektetők kockázat-nyereség megosztási rendszere és a magánbefektetők ösztönzésének rendszere c. pont nem teljesen érthető, ugyanakkor amennyiben helyesen értelmezzük, nem tűnik életszerűnek.  Ebben az esetben a közvetítő nem dönthetne önállóan a befektetésről, ahhoz mindéképpen szükség lenne egy független, harmadik befektetőhöz.  Ez különösen a követő befektetések esetében nehezen kivitelezhető, hiszen a projektgazdáknak jellemzően ilyenkor már nincsen szabad forrásuk. Tehát ez a pont további tisztázásra szorul.

A veszteség-mérséklés meghatározott korlátaival egyetértünk.

Támogatjuk  a KFI Tematikus célra vonatkozó előírásokat és a rögzített definíciókat is jónak tartjuk.

Ma Magyarországon nehezen vagy egyáltalán nem kivitelezhető olyan fejlesztési, innovációs projekt, amelynek nincsen valamilyen tevékenysége a közép-magyarországi régióban.  Ez jellemzően az innovatív munkaerő és egyéb kutatási infrastruktúra elhelyezkedésének köszönhető.  A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények c. pont kizárja az innovációs projektek döntő hányadát a programból.

A tőkeprogramból kizártak körénél a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására. Ez teljesen ellehetetleníti azon befektetéseket, amikor egy sikeres magyar innováció piacravitelére kér pénzt a projektgazda. Magyarország a maga 10 milliós piacával nem elég egy innovatív terméknek, ezért az innovátorok jelentős része a külföldi terjeszkedéshez szeretne kockázati tőkét bevonni.  Az említett pont alapján, az ilyen típusú befektetések ki vannak zárva a programból.  Ennek mindenképpen kérjük az átgondolását.

A leírt indikátorokat és az állami támogatás formáját a MISZ megfelelőnek és alkalmazandónak tartja.