A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Könnyű Éva | 2017-02-11 17:50:20

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pont módosítása javasolt az alábbiak szerint: 

"Kizárólag a felhívás 4.1 pontjában felsorolt szervezetek által kezelt térségek területén valósítható meg fejlesztés. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek."

Indokolt a területi korlátozás módosítása, ugyanis a támgoatható tevékenységek között szereplő természeti és kulturális értékek bemutatása, megismertetése, látogathatóvá tételét célzó, azok teherbíró- képességét meg nem haladó, a turisztikai élmény alapjául szolgáló, innovatív attrakciófejlesztések és szolgáltatás fejlesztések az ország egyéb területén is szükségesek és indokoltak.

Javasolt továbbá a 3.3. Nem támogatható tevékenységek 9. és 10. pontjának törlése. 

Tisztelettel: Könnyű Éva - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Erdélyi Márton | 2017-02-07 18:26:12

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 3.1 pontjában található „A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek”  tartalmi részének - alábbiak szerinti - kiegészítését javaslom:

A támogatáshoz jutók csatlakozzanak egy olyan applikációhoz, amely bemutatja a projekt keretében megvalósított tevékenységet és magát a turisztikai fejlesztési térséget az ott található vállalkozásokkal együtt.

Ez összhangban lenne „Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InterKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról” kihirdetett 2012/2015. (XII. 29.) számú Kormány határozattal is. (Magyar Közlöny, 2015. december 29.)

Egy ilyen applikációhoz csatlakozva nem kéne az embereknek több, különféle térségre vonatkozó turisztikai applikációt telepíteniük, mivel egy teljes Magyarországot lefedő applikáción lehetnének így ezek a hasznos magyar digitális tartalmak, ami nem csak az adott térséget, hanem egész Magyarországot bemutathatja.

Így hasznos magyar digitális tartalomként a kiemelt turisztikai helyszíneken lévő vállalkozásokról és azok kínálatairól is tájékozódhatnak az emberek.

Ezzel fellendítve a kiemelt turisztikai helyeken lévő vállalkozások forgalmát, mely az önkormányzatok adóbevételeit is pozitívan befolyásolja, miközben a GDP is nő és az emberek életérzése is javul.

Egy ilyen hazánkat teljes egészében bemutató applikáció a külföldről érkező turistáknak is aktív segítséget nyújt és növeli az elégedettségüket Magyarországgal szemben, ezért több vendégéjszakát töltenének nálunk és máskor is Magyarországot választják úticélnak.

A több vendégéjszaka és az, hogy a térség vállalkozásainak szolgáltatásairól is értesülnek, nagyobb költést generálna részükről, ami aktívan hozzájárulna a külföldi tőke beáramlásához és ez pozitív hatással lenne a GDP-re.

Egy Magyarországot jól bemutató applikáció nem csak a külföldi turistákat ösztönözné arra, hogy Magyarországra jöjjenek, hanem a hazai turizmust is fellendítené, ha a magyar emberek tudomást szereznének arról, hogy Magyarországon milyen nagyszerű lehetőségek vannak.

Az applikáció a magyar embereken, a külföldi turistákon, az önkormányzatokon és a hazai GDP növekedésen túl a támogatást igénylőkön is segítene, hiszen így a pályázat támogatásából létrehozott termékeket és szolgáltatásokat is be tudják mutatni és széles körben - országhatárokon átnyúló szinten - reklámozni.

A minél szélesebb körben történő megismertetés elősegítené, hogy a támogatást kapott a 3.8. pontban megfogalmazott fenntartási kötelezettségeinek eleget tegyen.

Fentiek függvényében tehát kiemelten célszerű lenne a támogatásból megvalósítandó tevékenységek köréhez egy ilyen applikációhoz való csatlakozást jelen pályázat kiírásakor hozzárendelni.

Üdvözlettel: Erdélyi Márton - Mobil Kisokos