A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kiss Nadin Vanda | 2017-02-09 20:50:19

Tisztelt Támogató!

A területen tevékenykedő szakemberként szeretnék néhány, reményeim szerint hasznos észrevételt megosztani a felhívás egyes pontjaival kapcsolatban:

5.3. A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000.000 Ft, maximum 13.500.000.000 Ft

A felhívás célcsoportja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos, köznevelési intézményi tanulók. Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjainak területi megoszlása igen egyenlőtlen – a járások között közel 44-szeres eltérés van az arányokban –  azokban a térségekben magas a HH tanulók aránya, melyek szegényebbek, leszakadók és perifériális helyzetben vannak. Ezen területek elsősorban a északkeleti, keleti, közép-Tisza-vidéki, illetve a délnyugati Dráva menti járások kistelepülései közül kerül ki.

Ezeken a területeken – bár jelen vannak a támogatási igénylők körét alkotó szervezetek – ám éppen a térségek elmaradottsága, valamint a települések méretéből fakadóan jellemzően kisebb anyagi teherbíró képességű, és kevésbé szerényebb humán erőforrás kapacitással rendelkező szervezetek működnek, melyek számára az igényelhető támogatás alsó határa teljesíthetetlen volumenű projektet feltételez. Javasoljuk a minimum támogatási összeg 100 000 000 M Ft-ra való csökkentését.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Számszerűsített szakmai elvárások

Az elnyerhető támogatási összeg javasolt csökkentésével arányosan javasoljuk redukálni a támogatott bentlakásos programokban részt vevő tanulók minimum számát 4000-ről 800-ra csökkenteni

4.1. Támogatást igénylők köre

 Jelen felhívásra csak olyan szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amely rendelkezik a programok megvalósításához szükséges infrastruktúrával.

Tekintettel a potenciális pályázó jogi személyek anyagi kapacitásainak hiányosságaira, az infrastrukturális – elsősorban ingatlan –  háttér kötelező megléte indokolatlanul szűkíti a konstrukciót egyéb szempontok alapján egyébként sikerrel végrehajtó szervezetek körét, sőt éppen a leginkább rászoruló intézményeket zárja ki a pályázók közül. Jelen pontot indokolatlannak és inkonzekvensnek tartjuk abból az aspektusból is, hogy az elszámolható költségek körében – igen helyesen – szerepel a megvalósításhoz szükséges helyiségek bérleti díja.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok

Javasoljuk a potenciális pályázó referenciáinak értékelését a jelenlegi 4%-os arányról – az elérhető 125 pontból maximum öt pont – magasabbra emelni, tekintettel arra, hogy jogi forma és tevékenységi kör alapján számos szervezet alkalmas a felhíváson való indulásra. (Pl.: Korábban lebonyolított környezettudatos magatartást elősegítő programok száma, közösségi együttműködést segítő és a szociális hátrányok csökkentését szolgáló tanulói közösségépítést segítő programok száma, gyermekek kezdeményezőkészségének, kreativitásának, vállalkozó kedvének ösztönző programok száma stb.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
VÁRI ZSOLT | 2017-01-30 13:05:19

 

 Esélyteremtő programok megvalósítása

A Felhívás kódszáma:

EFOP-1.2.12-17. 17 390 000 000 Ft. és csak 2-34 db. pályázhat kettő szervezet hogy kaphat ennyi pénz összeget!?

( ez nem igazságos hogy csak 2-34 szervezetnek van Esélyteremtő programja)

Nagyon sok szervezet pályázhat erre 17 390 000 000 Ft (30.000 000 FT lehetne a határ.

Kérem, önöket gondolják, tervezzék újra a pályázat kiírást és minden olyan szervezet pályázhatna, aki Esélyteremtő programja van. szerintem ez igazságos lenne!