A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 6-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gál Csilla | 2017-02-06 12:36:43

Tisztelt Irányító Hatóság!

Szeretnénk a mellékeltekkel segíteni munkájukat:

Módosítandó:

3.4.1.4 Kötelező vállalások Képzésben résztvevők közül hátrányos helyzetű munkavállalók száma / Célérték (14.-15. oldal)

Észrevétel:

Mikro és kisvállalkozásnál ne legyen meghatározva a minimum %, mert pl. 9 főnél is csak fél személy jönne ki.

Javaslat:

Javasoljuk, ahogy a GINOP-6.1.6-17 aktuális verziójában is meghatározásra került a 15. oldalon:

"középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő" legyen.

_______

Módosítandó:

3.7.1. Indikátorok (18. oldal)

Észrevétel:

A táblázat alatt szereplő szövegben: "Munkahelyi képzésben részt vevők száma: a projekt keretében minimum 18 órás képzésben résztvevő a munkavállalók száma".

Javaslat:

Ezen pályázati kiírás 13. oldalának o) pontjában "A képzés minimum időtartama 16 óra, ..." szerepel. Kérjük javítani az Indikátor szakaszban megjelöltet.

_______

Módosítandó:

4.4.2 Kiválasztási kritériumok / Tartalmi értékelés szempontjai / 1. Támogatást igénylő szervezetek értékelése (25-26. oldal)

Észrevétel:

"A támogatást igénylő ágazati munkaadói érdekképviselet tagja"

Javaslat:

Egy KKV-tól nem elvárható és nem jellemző, hogy ágazati munkaadói érdekképviselet tagja lenne, így ezen pontok elvesztését jelentené a Pályázó KKV számára. Kérjük kivenni a feltételek közül!

_______

Módosítandó:

4.4.2 Kiválasztási kritériumok / Tartalmi értékelés szempontjai / 2. Erőforrások (26-27. oldal)

Észrevétel:

"Minimálisan elvárt 6 pont elérése szükséges..."

Javaslat:

Valójában a 2 alpontban 5 vagy 10 pont kapható a 10-ből, kérjük a minimális érték csökkentését 5 pontra!

_______

Módosítandó:

5.3 A támogatás mértéke, összege (32. oldal)

Észrevétel:

Az a) pontban hibásan szerepel a minimum kiírt összeg

Javaslat:

Pontosan: "a) .... támogatás minimum 1 000 000 Ft ..."

 

Köszönjük észrevételeink figyelembe vételét!

Üdvözlettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Horváth Viktor | 2017-02-02 17:51:19

Három észrevétel lenne egyelőre:

1.

A felhívás ellentmondásos a vissza nem térítendő támogatás összegét tekintve az alábbiak miatt:

Az 5.3. a) pont szerint: "Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft ..."

Ugyanakkor a saját munkavállalók szerint adható támogatási összeg 1-10 fő esetén (32. oldal) :

"1.000.001- 10.000.000"

2.

A 32. oldalon a saját munkavállalók szerint adható támogatási összeg 3 csoportot jelöl meg:

1-10 fő esetén

11 - 50 fő esetén

51-250 fő esetén.

Ez erősen emlékeztet a mikro , kis és középvállalkozások kategóriáira egy apró altéréssel:

a felső határ nyílt halmaz a definíció szerint, azaz nem tartozik a csoporthoz. Ha valóban a mikro , kis és középvállalkozások létszámai szerint szerették volna a csoportokat megalkotni, akkor a helyes tartományok:

1- 9

10 - 49

50 - 249

250-et elérő és /vagy meghaladó vállalkozások már nagyvállalkozások (a két éves kritériumot is figyelembe véve).

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Farkas Ferenc | 2017-02-02 15:59:45

A VEKOP-8.5.3-17 számú pályázati felhívás vonatkozásában kérem, hogy a támogatást igénylők köre 4.1. pontja kiegészítésre az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd jogi formákkal.

A KKV Európai uniós definíciója szerint formától függetlenül ezen kategóriába tartoznak az egyes gazdálkodó szervezetek.

Indokolatlan és méltánytalan jogi forma miatt kizárni az igénylő köréből az ügyvédi irodát, és egyéni ügyvédet, úgy, hogy az minden olyan kritériumnak megfelel, mely a leírásban szerepel (kettős könyvvitel, statisztikai létszám, lezárt üzleti évek száma)  

Ezen típusú vállalkozások számára, annak munkavállalói részére nyújtható képzések ugyanolyan fontosak, mint bármely más vállalkozás számára.

Kérem, hogy fenti kérésünknek eleget tenni szíveskedjenek, hogy az egyenlő elbánás elve ne sérüljön, és a pályázat nem ütközzön a diszkrimináció tilalmába.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Ferenczi Ferenc | 2017-01-31 20:46:10

Részvénytársaságunk számára érdekes lenne a VEKOP-8.5.3-17 felhívás, azonban a támogatást igénylők köre a 651/2014/EU Rendelet 1. Melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek. Ugyanezen melléklet 3. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy "egy vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja". Javasoljuk ezen kitétel módosítását vagy feloldását oly módon, hogy a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok - amennyiben egyébként beletartoznának a kkv kategóriába - részvétele ne legyen korlátozva.

HM ARMCOM ZRt.