A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 6-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2017-02-06 20:45:05

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Magyarországi Református Egyháza a VEKOP-6.3.2-17 pályázati felhívással kapcsolatosan az alábbi észrevételeket teszi:

1.) A felhívás 3.4.1.3 Egyéb elvárásoknál a következő mondat szerepel:

"szociális alapszolgáltatás fejlesztése esetén további maximum. bruttó. 1,3 millió Ft/támogatott lakhatás férőhely".

Ez alapszolgáltatásonként külön-külön értendő? Pl. ha létrehozunk egy nappalit és mellé még egy támogató szolgálatot is (mivel mindkettőre szükség van), akkor mindkettő után megkapjuk a kiváltott férőhelyenkénti 1,3 m Ft-ot, vagyis férőhelyenként 2x1,3mFt-ot? Vagy tervezhetjük több alapszolgáltatás létrehozását, a pályázat úgyis csak 1x1,3mFt-ot biztosít férőhelyenként.

 

2.) A felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontban a következő mondat szerepel:

„Amennyiben a támogatást igénylő saját fenntartásában nincs szociális alapszolgáltatás és/vagy foglalkoztatás, azok fejlesztése kizárólag konzorciumi formában valósítható meg.”

Ez a mondat azt jelenti, hogy amennyiben a fenntartó nem tud alapszolgáltatást és/vagy szociális ellátást nyújtani az adott intézményben amely a fenntartása alá tartozik akkor nem hozhat létre új alapszolgáltatást csak konzorciumi partner bevonásával? Vagy amennyiben a környéken nincs aki alapszolgáltatást nyújtana mint konzorciumi partner, úgy önállóan is létrehozhat a pályázat keretein belül új alapszolgáltatást?

 

3.) A felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában a Tartalmi értékelés alpont előnyt jelentő kiválasztási szempontoknál plusz 4 pont jár, ha 2018.dec.31-ig megtörténik a tervezett indikátorok előírt módon történő teljesítése. Indokolatlanul magas pont jár abban az esetben ha a pályázó vállalja, hogy a projektjét 2018.dec.31-ig befejezi, és épp a szakmaiság ellen hat, mivel ilyen rövid idő nem elegendő a megfelelő szakmai felkészítésére sem a lakók sem a dolgozók tekintetében. Kérjük ezen előnyt jelentő kiválasztási szempont újra gondolását.

 

4.) A pályázati felhívás 5.2. pontban a projekt elszámolható összköltségénél 700 millió Ft van feltüntetve, míg a felhívás 5.3. pontban az igényelhető támogatás maximális összege 730 millió Ft. Kérjük a két pont közti ellentmondást feloldani.

 

5.) A felhívás 5.5 Elszámolható költségek köre 10. Tartalék alpontjában a tartalék mértéke a projekt elszámolható költségének maximum 3 %-a lehet, míg az 5.7. Az elszámolható költségek mértéke, illetve arányára vonatkozó elvárások megnevezésű pontban található táblázatban a Tartalék maximális mértékénél 5 % költségkorlát lett feltüntetve. Kérjük az ellentmondást feloldani.

 

6.) Amennyiben a pályázat keretein belül egy intézmény férőhelylétszámának felét támogatott lakhatásba helyezzük, az intézményben létrehozható a szükséges alap ellátás (pl. fogyatékos nappali) a felszabadult férőhelyek felhasználásaként?

 

Köszönettel: Magyarországi Református Egyház

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Miklós Kata | 2017-02-06 14:47:17

 

A MEOSZ véleménye a VEKOP -6.3.2-17 pályázati felhíváshoz

 

 

 

A MEOSZ üdvözli, hogy a Közép-magyarországon (továbbiakban KMO) intézményben élő és az alternatívák hiányában oda felvételüket váró fogyatékos emberek is részesülhetnek a kiváltás folyamatában és emberi méltóságuknak megfelelő körülmények között élhetnek.

 

A pályázati felhívásra vonatkozóan az alábbi megállapításokat tesszük:

 

1. A pályázati keretösszeg (730 millió Ft) emelését kérjük, tekintettel a régió lakosságszámára. A népszámlálás adatai szerint Budapest és Pest megye népességén belüli fogyatékos emberek aránya 4-5 %. Sajnos ma is tendencia, hogy a fővárosban és a régióban élő emberek más régiókba költöznek, ha intézményes ellátást szeretnének igénybe venni. Ennek a folyamatnak a megállítása, az elköltözöttek visszatérésének segítése több forrást igényel.

 

2. A MEOSZ üdvözli, hogy a kiírás 15%-os plusz férőhelylétrehozást ír elő! Ez nagyon fontos a fenti érvek miatt, illetve azért, mert a régióban nagyon korlátozott a támogatott lakhatáshoz való hozzáférés.

 

3. A fővárosi intézetek a határszéli településen létesültek és működnek. Az EFOP- 2.2.2. pályázati felhívás lehetővé teszi ezen intézmények kitagolását, de a lakók KMO-ra való költözését nem. Az Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény 19. cikke kimondja, hogy „a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük van lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és nem kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni.“

 

Kérdésünk, hogy jelen felhívás, hogy ad arra választ, hogy a vidéki intézetekből KMO-ba költözzenek azok, akik ezt választják (például azért mert itt nőttek fel, itt él a családjuk)?

 

4. Az EFOP-2.2.2. felhívás teljes kiváltást ír elő, míg jelen VEKOP-6.3.2. ezt nem teszi kötelezővé:

 

„Amennyiben a jelen konstrukcióban egy fenntartó az összes pályázata tekintetében vizsgálva min. 500 férőhelyet vált ki, úgy a kiváltásban érintett intézmények legalább 50 %-ában teljes kiváltást kell megvalósítson.“ (Felhívás 18.o)

 

Azonban jelen felhívás keretöszege maximum (szolgáltatási gyűrű kialakítása nélkül) 108 ember kiváltását teszi lehetővé!

 

Továbbá a pályázati felhívás értékelése során plusz pont jár azért, „ha bemutatásra kerül a szakmai programban, hogy súlyos halmozott fogyatékos személyeket is bevon a kiváltási folyamatba”.(29. o). A teljes kiváltás során egyértelmű, hogy minden lakó kiváltásáról gondoskodni kell! A MEOSZ több anyagában is bemutatta, hogy a részleges kiváltás a sérülés foka szerinti diszkriminációhoz vezet, mely jogsértő.

 

Fenti okok miatt kéri Szövetségünk a teljes kiváltás biztosítását.

 

 

 

5. A kitagolás hosszútávú sikerének egyik kulcsa a lakhatási formák elhelyezkedése. A létrejövő férőhelyeknek nem a régió szélén , vagy nehezen megközelíthető településeken kell lenniük. Szövetségünkhöz érkezett panaszok szerint van olyan település a régióban, ahol nem biztosított az akadálymentes közlekedés, holott nagyintézmény van a településen. Jelen pályázatból meg kell oldani, hogy Budapesten is, a város szívében is létrejöhessenek a támogatott lakhatási formák.

 

Ezt a célt nem szolgálja, hogy a pályázat új lakások építését preferálja, amelyre a régió esetében kizárólag a kisebb településeken lesz mód!

 

„Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át. Az ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.“ 32.o

 

Ezt a kitételt ellensúlyozni kell, ezért a MEOSZ üdvözli, hogy az értékelési előfeltételekben megjelenik:

 

„A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható különbségek mérsékléséhez.” 25.o

 

 Kérjük, hogy ezen értékelési feltételnek való megfelelés legyen kötelező feltétel, és ne lehessen a településeken mini intézményeket létrehozni. Ezen felül kérjük, hogy a pályázat ösztönözze, hogy a férőhelyek jöjjenek létre Budapesten és a nagyobb településeken, egymástól nem szomszédos utcákban a településbe integráltan.