A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 30-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-30 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth Zsuzsanna | 2017-01-30 18:03:07

Tisztelt Kiíró!

 

A kiírás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek B pontjában a következő olvasható:

Az A pontban foglaltakon felül az alábbi tevékenységcsoportok közül legalább egy a támogatást igénylő által kötelezően kiválasztandó

 

Javaslom, hogy a program hatékonyságának erősítése érdekében a 3. tevékenységcsoport: Határon átnyúló tematikus oktatásszakmai együttműködések "e) A magyar nyelvű köznevelés végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, támogató és hátránykompenzációs megoldásokon keresztül történő javítása" pontja alatt lévő felsorolás:

 Ajánlások kidolgozása az azonosított hiányterületekre (módszertani anyagok, eljárások készítése és tesztelése (validálás))

 Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a szomszédos EU-tagállamok magyar nyelvű képzésében résztvevő diákok illetve a képzést lebonyolító pedagógusok és oktatási szakemberek számára

 Kompetenciamérés köznevelési intézményekben és a teljes körű összehasonlíthatóság megteremtése

 Mentori és pedagógusi csereprogramok szervezése és lebonyolítása

 Disszemináció, tudásmenedzsment támogatása (pl. e-felületek, honlapok, adatbank)

legyen kiegészítve  a következővel:

  • összehangolt könyvtári informatikai fejlesztések támogatása

 

Tisztelettel: Tóth Zsuzsanna