A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevételek
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kapcsolódó dokumentumok
A vélemények rögzítésére 2017-01-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Losonczi László | 2017-01-24 08:27:14

Javaslatok a GINOP-5.1.4-16 pályázati kiírás módosításához

  • Ha a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, a konzorciumi tag tekintetében ne legyen kötelező a legutolsó, lezárt üzleti évben előírt 3 fős átlagos statisztikai létszám abban az esetben, ha a konzorciumi tag már valósított meg tranzitfoglalkoztatási pályázatot. Ezt az indokolja, hogy az előző projektek befejeződése után több nonprofit szervezet már nem tudja teljesíteni a 3 fős statisztikai létszámot. Ha a konzorcium vezetője igen, legyen az elegendő.
  • A projektmenedzser és a pénzügyi menedzser egy személy is lehessen, ha mind a két feltételnek meg tud felelni. Ez már több kiírásnál megengedett volt, itt is segítheti a megvalósítást.
  • Az inaktív személy inaktivitását milyen dokumentummal kell/lehet igazolni? Elegendő- e a célszemély nyilatkozata, amely szerint nem áll munkaviszonyban, nem keres vagy nem tud munkát vállalni?
  • Amennyiben a képzés mellett megvalósuló foglalkoztatás keretében szerez szakképesítést a célszemély számára munkabért kell biztosítani.A felhívás5.5 Elszámolható költségek e) pontja szerint a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás alatt a havi munkabérnek el kell érnie a hatályos garantált bérminimumot, azaz a szakmunkás minimálbért. Ez akkor is kötelező, amikor a célszemély még csak tanulja a szakmát, tehát szakképzetlen? Szerintünk a garantált bérminimum attól az időponttól jár, amikor a foglalkoztatásához szükséges középfokú végzettséggel rendelkezik, így a képzés időtartama alatt legyen elegendő a minimálbér.
  • Lehetséges- e a célszemélyek két csoportra bontása? Az egyik csoport a konzorciumi partnereknél foglalkoztatás keretében tanulja a szakmát, és munkabért kapnak, a másik csoport gyakorlati képzés keretében, és ők megélhetési támogatást kapnak?
  • Javaslom, hogy a megélhetési támogatás helyett képzési támogatás is fizethető legyen a képzés időtartamára a célszemélyeknek. A megélhetési támogatás (a mindenkor hatályos közfoglalkoztatotti bér 60-100 %-a) és a minimálbér között nagyon jelentős különbség van a nettó összegben, a képzési támogatásként kifizetett összeg jobban közelíthető a minimálbér nettó összegéhez.
  • A 3.4.1.1. Műszaki, szakmai elvárások fejezetben a bf) pont szerint az iskolarendszerűtől eltérő formában szervezett szakképzést kell a célszemély számára biztosítani. Ennek ellentmond a ce) pont, amely szerint a gyakorlati oktatókkal kapcsolatos elvárásokat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII tv. szabályozza. A szakképzésről szóló törvény gyakorlati oktatókra vonatkozó fejezete nem minden tekintetben érvényes a felnőttképzésben folytatott gyakorlati oktatásra, ott nem kell mestervizsgával rendelkeznie a gyakorlati oktatónak, és további előírások sem vonatkoznak rá. Javaslom e pont törlését.
  • Losonczi László