A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Pozsonyi Imre | 2017-01-26 09:59:50

A támogatott, megújuló energiaforrást hasznosító erőművek megvalósításához kapcsolódó legfontosabb kockázatok az önerő rendelkezésre állása, valamint a beszerzési eljárások elhúzódása (különös tekintettel arra, hogy jellemzően már minden hasonló jellegű támogatott beruházás esetén közbeszerzést kell lefolytatni). Az önerő rendelkezésre állását kezeli a felhívás, de a beszerzési eljárások előrehaladottságához kapcsolódóan nem tartalmaz elvárást, amit javaslunk pótolni.

„Az igényelt támogatás mértéke az 5.3 fejezet szerinti releváns maximum támogatási intenzitáshoz képest” értékelési szempont pontozása aránytalan, nincsen összhangban az intenzitás csökkentés mértékével.

A projekt keretében megvalósuló termelői (villamos és hő) vezetékek által érintett ingatlanok esetén ne kelljen a támogatási kérelem részeként benyújtani a tulajdoni lapot és a térképmásolatot. Az érintett ingatlanok száma akár több száz is lehet, tehát ez az elvárás indokolatlan terhet ró a pályázókra és feleslegesen terheli a projektek költségvetését. Egyéb ingatlanok esetén legyen elegendő a TakarNet-ből lehívható nem hiteles tulajdoni lap és e-hiteles térképmásolat benyújtása a támogatási kérelem részeként (a hiteles másolat lekérése indokolatlan többletköltséget okoz a pályázóknak).