A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 22-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-22 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2017-01-18 14:16:31

Az 5.7 fejezet szerint a projektelőkészítés belső aránya 5% lehet - projektméret megkötés nélkül. A Felhívás 5.5 fejezete szerint az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében az 5.5 fejezet szerint a projektelőkészítés elszámolható mértéke az összes elszámolható költség arányában 4,2%. Egy relatív kisebb projekt esetében éppen hogy magasabbak az előkészítés fajlagos költségek. Nem javasoljuk, hogy eltérő projektmérethez eltérő arányban kerüljön maximalizálásra a projektelőkészítés költsége, javasoljuk 200 millió Ft elszámolható költséget meg nem haladó projektek esetében 5%-ban meghatározni az előkészítés max. arányát.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Balázs | 2017-01-17 16:17:00

A felhívás 3.4.1.1. 26) II-es pontjában foglalt "Több települési intézmény energiaigényének figyelembevétele esetén a településeknek konzorciumi partnerként kell részt venniük a projektben! " részt kérjük pontosítani! Jelen megfogalmazás alapján nem egyértelmű, egy település több intézményének energiaigényére vagy több település intézményeinek energiaigény figyelembevételére vonatkozik ez a rész.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Balázs | 2017-01-17 16:08:42

A felhívás 3.4.1.1. 26) II-es pontjában foglalt "Azt viszont igazolni kell, hogy a megtermelni tervezett megújuló alapú villamos energia mennyisége nem lesz több mint a 3.4.1.1/5. pontban hivatkozott, projektben releváns intézményeknek helyt adó épületek összesített fosszilis energia alapú villamos energia igénye." részt kérjük pontosítani! Nem egyértelmű, hogy a fentiek alapján figyelembe vehető olyan intézmények villamos fogyasztási adata is, melyekre a projekt keretében akár műszaki, akár az 50kW (HMKE) minimális teljesítmény korlát miatt nem kerül napelem rendszer? Amennyiben nem, kérjük a lehetőség megteremtését!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Balázs | 2017-01-17 15:59:39

A felhívás 3.3 /d alpontjában foglaltak szerint a nem támogatható tevékenységek közé került besorolásra a "közvilágításra történő termelés". Ez alapján a projekt előkészítése során nem vehető figyelembe a település közvilágításához felhasznált energiamennyiségek, noha a közvilágításhoz szükséges energia kiváltása éppúgy csökkenti a költségeket, illetve az ÜHG mennyiségét, tehát a közvilágítási energia igény figyelembe vételének korlátozása szemben áll a pályázati felhívás tényleges célkitűzéseivel. Ez a korlátozás súlyosan hátrányos helyzetbe hozza azon településeket is, ahol a település villamosenergia felhasználásának jelentős, vagy akár legnagyobb részét éppen a közvilágítás energia igénye adja.

Javasoljuk a fenti pont módosítását és ezzel a közvilágításhoz szükséges villamosenergia igény figyelembe vételének lehetőségét rögzíten a pályázati felhívásban!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2017-01-17 14:31:32

A 26. II. pontban szereplő 3.1.5 hivatkozás tévesen lett megadva ("A felhívás 3.1.5 pontja alatti támogatási jogcím és támogatási kategória előírásait kell alkalmazni…" - a felhívásnak nincs 3.1.5 pontja).

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2017-01-17 14:29:14

A Felhívás 5.6 pontja szerint: "Fajlagos beruházási költség-korlátok: A felhívás 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” költségkategória tevékenységeire vonatkoznak". A hivatkozott 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” kategória tartalmazza valamennyi 3.1 fejezet szerinti támogatható tevékenységhez kapcsolódó elszámolható tételt, így pl. az azbesztmentesítés, ingatlanvásárlás, kártalanítás, terület-előkészítés költségét is. Javasoljuk, hogy a fajlagos költségkorlátok számítása során a felhívás 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” közül ezek képezzenek kivételt, mivel nem kapcsolódnak szorosan az energetikai beruházáshoz és a felhívás 5.7. pontja ezekre vonatkozóan eleve előír belső korlátot.