A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 21-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-21 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bede Viktória | 2017-01-18 14:18:44

Az 5.7 fejezet szerint a projektelőkészítés belső aránya 5% lehet - projektméret megkötés nélkül. A Felhívás 5.5 fejezete szerint az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében az 5.5 fejezet szerint a projektelőkészítés elszámolható mértéke az összes elszámolható költség arányában 4,2%. Egy relatív kisebb projekt esetében éppen hogy magasabbak az előkészítés fajlagos költségek. Nem javasoljuk, hogy eltérő projektmérethez eltérő arányban kerüljön maximalizálásra a projektelőkészítés költsége, javasoljuk 200 millió Ft elszámolható költséget meg nem haladó projektek esetében 5%-ban meghatározni az előkészítés max. arányát.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bede Viktória | 2017-01-17 12:56:21

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások B. 6. pontja szerint: "A közösségfejlesztési folyamat léptéke: A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, azaz településrész(ek)re, település(ek)re kell vonatkozzon, amely(ek) lélekszámának el kell érnie a legalább 500 főt és nem haladhatja meg a 15 ezer főt. Amennyiben közösségfejlesztési folyamat több települést, településrészt érint, akkor a települések egy közös hivatalhoz, a településrészek egy településhez kell, hogy tartozzanak (az egy hivatalhoz, településhez való tartozás kritériumától kivételes esetben el lehet térni, ezt azonban a támogatási kérelem dokumentációjában részletesen indokolni kell)."

A Fogalomjegyzék szerint: Település, településrész, térség: A Felhívás tárgyát képező közösségfejlesztési folyamatok célterülete lehet egy település teljes egésze vagy annak egy része (településrész) vagy több település (térség). E felhívás keretében településrészként értelmezendő az egy településen belüli vagy annak külterületén elhelyezkedő, a helyi lakosok által külön településrésznek tekintett terület. Térségnek értelmezendő több, olyan település összessége, amelyek egymással határosak, illetve földrajzilag, kulturálisan összetartoznak. A célterület meghatározáskor figyelembe kell venni a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezetben meghatározottakat, miszerint: „a közösségfejlesztési folyamat által érintett települések, településrészek lélekszámának el kell érnie a legalább 500 főt, amennyiben e kritérium teljesítése érdekében a közösségfejlesztési folyamat több települést, településrészt érint, akkor a települések egy közös hivatalhoz, a településrészek egy településhez kell tartozzanak (az egy hivatalhoz, településhez való tartozás kritériumától kivételes esetben el lehet térni, ezt azonban a támogatási kérelem dokumentációjában részletesen indokolni kell).”

A törvény szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. Ennek értelmében a fogalomjegyzékben szereplő meghatározás ellentmondást tartalmaz: közös hivatalhoz tartozó települések nem feltétlenül határosak egymással.

Baranya megye az ITP-jében saját, járási szintű projektjeinek külön keretösszeget határolt le. A Baranya  Megyei  Önkormányzat  bevonása kiemelten indokolt , mint területi szereplő képes  összefogni  és  koordinálni az  aprófalvas  területeken  megvalósítandó  komplex pályázat(ok) szakmai megvalósítását. Kiemelendő emellett a Paktum projekttel kapcsolatos kapcsolódási lehetőség, melynek koordinációját szintén a Baranya Megyei Önkormányzat tudja a leginkább magára vállalni. Megyei önkormányzat által megvalósított projekt (megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető) esetében kérjük a fenti korlátozások törlését, feloldását: tegyék lehetővé, hogy a területi szereplő által megvalósított projekt ne kizárólag egymással határos és/vagy egy közös hivatalhoz tartozó településeket tartalmazhasson, továbbá az érintett települések maximális lélekszámára vonatkozóan ne írjon elő korlátozást a felhívás.