A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-15 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Varga Csaba | 2017-01-14 11:15:57

Tisztelt Pályázat kiíró!

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-16 azonosító számú Felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételt és javaslatot tesszük:

A Felhívás 3.1.1 pontjában (ld. Önállóan támogatható tevékenységek) az A) „A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése” tevékenység az alábbi lábjegyzet magyarázattal került kiegészítésre: * Azok a helyszínek minősülnek kulturális örökséghelyszíneknek, ahol a fejlesztés A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott definíció szerinti kulturális örökségi elemre/szellemi örökségre vagy ezek bemutatására irányul. Így a kulturális örökségi elem, régészeti örökség, műemléki érték, kulturális javak és vagy szellemi örökség képezi a vonzerőt, amely a támogatási kérelem által látogatható attrakcióvá, élményelemmé alakul (7. § 7., 10., 11., 17., 37. pontja). Szellemi örökségnek a Szellemi Kulturális örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő elemek tekinthetők, amelyek az alábbi honlapon érhetők el: http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f24_nemzeti_jegyzek_elemei”, mely módosítás által a kulturális (nem örökségi) helyszínek kizárásra kerültek.

Javasoljuk, hogy a kulturális (nem örökségi) helyszínek fejlesztése is támogatható legyen, tekintettel arra, hogy a b) altevékenység – rendezvényhelyszínek fejlesztése – keretében nem csak kulturális örökség fejlesztésére irányuló projektek merülhetnek fel, hanem egyéb turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvényhelyszínek fejlesztésére irányuló projektek is.

Tisztelettel:

Varga Csaba

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pál János Viktor | 2017-01-13 14:36:53

Tisztelt Irányító Hatóság!

A TOP-1.2.1-16 jelű pályázati felhívást az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni:

4.1. Támogatást igénylők köre

g) Gazdasági társaságok, amelyekben a Magyar Állam többségi tulajdonrésszel rendelkezik és a kiírás szerinti területen székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek (GFO 11, 57);

Indoklás:

Társaságunk teljes illetékességi területe egyetlen megyére korlátozódik, melyből következően a turisztikai jellegű szolgáltatásai is helyi érdekeket szolgál. Közülük több is olyan kiemelkedő attrakciónak minősül, amelyek regionális vagy országos szinten is ismertek és jelentősen növelik a térség turisztikai vonzerejét.

Tisztelettel:

Pál János Viktor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kiss Edina | 2017-01-13 10:16:15

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy nonprofit gazdasági társaságunk a "4.1. Támogatást igénylők köre" pontot szeretné módosítani/kiegészíteni az alábbiak szerint:

"Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

-  Közhasznú nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben a Magyar Állam többségi tulajdonrésszel rendelkeznek”

Tisztelettel:

Dr. Görög István ügyvezető igazgató, KEMPP

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabó István | 2017-01-09 18:54:38

Tisztelt Pályázat kiíró!

Javaslom hogy a 4.1 Támogatást igénylők köre (Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be) kiegészítésre kerüljön Nonprofit (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság) gazdasági társaságokkal is. 

Tisztelettel:

Szabó István

 

 

non-profit gazdasági társaságok .