A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 7-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-07 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Péter | 2017-01-07 14:20:11

Tisztelt Támogató!

 

Több potenciális támogatást igénylő nevében az alábbi észrevételeket tesszük:

 

1.) A Felhívás 3.4.1.1. alfejezetében a Projektmenedzsmenttel szembeni elvárásoknál javasoljuk, hogy a projektmenedzser, és a pénzügyi vezető esetében is, tegyék lehetővé a felsoroltakon túlmenően a megbízási jogviszonyt is.

 

2.) A Felhívás 5.5. Elszámolható költségek köre c. alfejezet - Egyszerűsített elszámolás pontjában található az alábbi bekezdés:

"Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a módszertan alapján megállapított 9,890109 százalékos átalánnyal érintett összeg is."

Érthetetlennek tartjuk, hogy egy esetleges pénzügyi érdeksérelmet jelentő szabálytalansági eljárás esetén, miért kell a szabálytalansággal érintett összeg meghatározott részén túlmenően, ezt az átalány is levonni. Ez nem indokolt és szükségszerűtlen. Kifejezetten kérjük a vonatkozó rész törlését a felhívásból.

 

Tisztelettel,

Nagy Péter ügyvezető

Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Lángné Nagy Mária | 2017-01-05 15:39:28

Nem teljesen világos és nem igazán megindokolt a Hagyományok Háza kitüntetett szerepe a projektben. A MesePontok  belső installációjának kialkítását "hatóságként"  hagyja jóvá?  Semmi információ nincs a kiírásban arról, hogy ezen a bizonyos belső installáción mit is kell konktrétan értenünk. Lehet-e ez mobil vagy stabilan beépítettnek kell lennie? Hiányos az információ arról is, hogy a Hagyományok Háza milyen típusú szakmai rendezvényén kell kötelezően részt venni. Kiknek, a célcsoportnak vagy a szakmai megvalósítóknak és  milyen létszámban?