A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 30-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-30 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Miklósi Pál | 2016-12-30 16:50:57

Tisztelt Támogató!

 

A felhívással kapcsolatban – több, a pályázaton potenciális konzorciumi vezetőként induló szervezettel való konzultációt követően – a következő észrevételeket tesszük:

 • A társadalmi egyeztetésre megjelent felhívással kapcsolatos alapvető anomália, hogy a konstrukció szakmai tartalmának jelentős részét az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg, ám ez a felhívás, vagy annak tervezete nem elérhető, így a projektben potenciálisan érintett szervezetek számára nehézséget jelent a szakmai, tartalmi kérdések megítélése
 • „2.2   Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása, ezek alapján a célcsoport számára képzések és/vagy felkészítések és/vagy fejlesztése és/vagy szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő tervezése és megvalósítása, legalább az alábbi témakörökben:” Javasoljuk pontosítani, hogy a pályázók feladata pusztán az adott képzések adaptálása, vagy azok valós fejlesztése, esetleges engedélyeztetése is a kedvezményezettek feladata lesz-e?
 • Tekintettel arra, hogy a projekt keretében számos humán fejlesztési tevékenység kerül megvalósításra javasoljuk pontosítani, mely tevékenységeket szükséges a Felnőttképzési törvény keretében, engedélyezett képzés formájában megvalósítani.
 • Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Fazekas Márta | 2016-12-30 16:11:12

  Pályázati felhívás 20. oldala 3. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások -  a projektmenedzser és a pénzügyi vezető estében is legalább a heti 20 órát kell jogviszonyban lennie

  A pénzügyi vezetői és projektmenedzseri feladatokat egy személy is elláthatja, de munkakörének betöltésében kötelezően meg kell jelennie az atipikus munkaszervezési módszereknek.

  Projektmenedzsment díj a 272/2014. korm. rendeletnek megfelelően maximum az elszámolható összköltség 2,5 % azaz 200 000 000 Ft X 0,025 =5 000 000 Ft/36 hó =138 800 Ft/ 2 fő 69 500 Ft. járulékkal mindennel ez nagyon kevés, ha ezt 20-20 órára nézzük, akkor nem éri el a bér a 2017-es garantált bérminimumot (bruttó 161 250 Ft).

  Javasoljuk módosítani a felhívás ezen pontjában a jogviszonyok heti időtartamára vonatkozó részt, vagyis a „legalább heti 20 órát” „legalább heti 10 órára” cserélni.

  Pályázati felhívás 26. oldala 4.1. pont támogatást igénylők köre -

  Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, konzorciumvezető vagy konzorciumi partner minőségben.

  Javasoljuk, hogy egy szervezet egy támogatási kérelemben konzorciumvezetőként és a további támogatási kérelmekben partneri minőségben vehessen részt.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Nagy Péter | 2016-12-27 17:34:18

  Tisztelt Támogató!

  Több támogatást igénylő szervezet nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-1.2.9-16 kódszámú Felhívás-tervezetre:

   

  1.) A 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek alfejezet tartalmazza a tevékenységcsoportok 30-60-10%-os költségmegosztását. Kérjük, hogy az EPTK kitöltő felület paraméterezésekor állítsák be azt is, hogy a Költség funkcióban a költségsorok rögzítését követően, az Ellenőrzés funkció használatakor az EPTK rendszer ellenőrizze, hogy a rögzített költségvetés megfelel-e ezeknek az arányoknak, és ha nem felel meg, akkor jelezzen hibát és ne engedje beküldeni a támogatási kérelmet, addig, amíg a költség funkcióban ezt a támogatást igénylő nem javítja.

   

  2.) A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek II. Projekt előkészítés b) pontja az Együttműködési megállapodások „előkészítését” fogalmazza meg. Ezt javasoljuk „megkötése”-re cserélni, mivel a Tartalmi értékelési szempontok alapján a különféle típusú szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat a támogatási kérelem igénylés benyújtásakor már csatolni kell, azaz a projekt előkészítési szakaszban már nem hogy előkészíteni kell azokat, hanem meg kell kötni. Továbbá javasoljuk megfontolni, hogy ha minden együttműködési megállapodás csak opcionális (nem kötelező), akkor írják oda ehhez a tevékenységhez, hogy „amennyiben releváns”.

   

  3.) A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások - Számszerűsített szakmai elvárások alfejezetben, javasoljuk egyértelműsíteni, hogy melyik mutató melyik tevékenységcsoporthoz / tevékenységhez tartozik, mert nem mindegyik mutató esetében egyértelmű.

   

  4.) A „Képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken résztvevők száma” c. mutatóba mely képzések, felkészítések számítanak bele? Több tevékenység is tartalmaz képzést. Ebbe a mutatóba minden tevékenység képzései beleszámítanak? Kérdés továbbá, hogy amennyiben egy személy több képzésen, fejlesztésen, felkészítésen is részt vesz, akkor többször is beleszámít ebbe a mutatóba?

   

  5.) „Segítő szolgáltatások nyújtása” c. mutató melyik tevékenységhez kapcsolódik?

   

  6.) „Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek” c. mutató esetén az igazolás módja lehet többek között „online- és offline elérések száma”. Kérdés, hogy az online és offline eléréseket hogyan lehet igazolni? Léteznek olyan médiumok, amelyekben elhelyezett hirdetések nézettsége nem mérhető objektívan. Erre vonatkozóan pl. a médiafelületet nyújtó szolgáltató becslése, vagy milyen mérési módszer az, ami Támogató által elfogadható?

   

  7.) „A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése egyéni segítők, valamint  szolgáltatást nyújtók által” c. mutató esetében, amennyiben egy személy többször is nyújt pl. gyermekfelügyeletet, akkor ugye többször is beleszámít ebbe a mutatóba? (Nem várható el, hogy mindig más személy végezze el a gyermekfelügyeletet.)

   

  8.) A 3.4.1.1. - A projekt további műszaki-szakmai követelményei - Szakmai elvárások 1. a. pontja esetében kérjük megadni, hogy a nyertes támogatást igénylő a támogató döntést (vagy TSZ kötést) követően mennyi időn belül fogja megkapni a kiemelt projekttől a Női központ létrehozására vonatkozó eljárásrendet, és az eljárásrend átvételétől számítva mennyi ideje lesz a létrehozásra, és a létrehozást követően a kiemelt projekt mennyi időn belül fogja kiadni az igazoló dokumentumot? Ezek az információk nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a támogatást igénylő kellő alapossággal tudja megtervezni a támogatási kérelem cselekvési ütemtervét (amely a Szakmai terv része, és amelyre pontot kaphat a tartalmi értékelési szempontok alapján). Ettől is függ, hogy (ezeket leszámítva) mennyi ideje marad támogatást igénylőnek a többi tevékenység megvalósítására, és végsősoron ettől (is) függ az is, hogy hány hónapra fogja tervezni a projekt megvalósítási időszakot.

   

  9.) A 3.4.1.1. - "3. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, javasoljuk mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető, mint a projektasszisztens esetében a megbízási jogviszonyt is lehetővé tenni, az erre vonatkozó leírásban.

   

  10.) A 3.4.1.1. - "3. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében a projektmenedzsernél elvárás, hogy „munkakörének betöltésében kötelezően megjelennek az atipikus munkaszervezési módszerek (pl. részmunkaidő, rugalmas munkaidő).” A felhívás 5.5. pontja szerint (helyesen) lehetőség van projektmenedzsmentnél külső szolgáltatást elszámolni. Kérdésünk, hogy külső projektmenedzsment szolgáltató esetében (amikor megbízási vagy vállalkozási szerződés kerül megkötésre) hogyan lehet az atipikus foglalkoztatási formáknak megfelelni? (A külső projektmenedzsment szolgáltatást mindenképp kérjük megtartani az 5.5. pontban. Az atipikus formára kérünk valamilyen megoldási javaslatot ilyen helyzetre.)

   

  11.) A 3.4.1.1. - "3. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, javasoljuk, hogy ne csak projektasszisztens, hanem projektasszisztens és/vagy pénzügyi asszisztens is elszámolható legyen. Kérjük továbbá, hogy ezeknél is lehessen megbízási jogviszonyt is létesíteni.

   

  12.) A 3.4.1.1. - "4. Szakmai vezetéssel szembeni elvárások" esetében mit jelent a „felhívás témájában” szerzett tapasztalat? Milyen jellegű tapasztalatok számítanak bele ebbe a 3 évbe? Ez nagyon szubjektív megfogalmazás, és sajnos tapasztaltunk már olyat, hogy a Felhívást előkészítő szakmapolitikai kollégák segítő szándéka ellenére, az adott tapasztalatot a bíráló kolléga már nem fogadta el releváns szakmai tapasztalatként. Olyan, hogy „női szakterület” nem létezik, nyilvánvalóan itt az a szakmapolitikai szándék, hogy többféle jellegű tapasztalat is beleférhessen. Ez érthető és elfogadható, azonban a jelenlegi megfogalmazás erre nem biztos, hogy a legalkalmasabb.

   

  13.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Beszámolási kötelezettség" részében olvashatjuk a beszámoló készítésre vonatkozó előírást. Észrevételeink:

  • Kérjük a felhívásban tisztázni, hogy írásos vagy szóbeli beszámolás kerül előírásra. Ez amiatt is fontos előre tudni, mert szóbeli beszámoltatás esetén a szakmai vezetőnek 6 havonta Budapestre kell utaznia, és az ezzel kapcsolatos útiköltséget be kell tervezze a támogatást igénylő a projekt költségvetésébe. (Más felhívás-tervezetekben is szerepel ez a beszámoltatás, mint előírás. Javasoljuk IH-szinten, vagy szakmapolitikai főosztály szintjén, előre tisztázni az ezzel kapcsolatos elvárásokat, hiszen erre támogatást igénylőnek készülnie kell, és tisztában kell lennie az elvárásokkal.)

  • A kifizetési igénylések részeként eleve kötelező a beszámoló készítés, a záró kifizetési igénylés részeként pedig záró beszámoló készítés. Kérdésünk, hogy ezen felül miért van szükség további beszámoltatásra. Írásbeli beszámoló elvárása nem indokolt, mivel a kifizetési igénylés részeként készülő beszámoló eleve rendelkezésre áll akár a szakfőosztály, akár az IH részére, szóbeli beszámoltatás pedig korábban csak a kiemelt projektek esetén volt jellemző és indokolt.

   

  14.) A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 2. mérföldkő tartalmaz egy 2018-as céldátumot. Javasoljuk megfontolni ennek módosítását az alábbiakra való tekintettel. A jelen konstrukcióban támogatási kérelmeket 2017.06.01-től lehet benyújtani (feltéve, hogy ez valamilyen okból nem kerül majd későbbre tolásra). 2017 júniusi beadást követően, meg kell várni a támogatási kérelem bírálatát, amely eddigi tapasztalataink alapján 8-12 hónap közötti (jelenleg ennyi idő telik el egy EFOP támogatási kérelem benyújtása és a támogató döntés közlése között). 12 hónapos bírálat esetén 2018 júniusban születik meg a döntés, majd a TSZ kötéssel is elmegy egy hónap (sajnos ez is gyakorlati tapasztalat – és nem a támogatást igénylő miatt telik el egy hónap). Ez azt jelenti, hogy 2018.12.31-ig kevesebb, mint fél év fog rendelkezésre állni az 1. és a 2. mérföldkő teljesítésére, amely nagyon kevés idő. Kérjük ezt figyelembe venni a mérföldkövek meghatározásánál, illetve a 2. mérföldkőben szereplő 2018-as dátum kapcsán.

   

  15.) A 3.7.1. alfejezet szerinti indikátorban kérjük meghatározni, hogy mit nevezünk „hátrányos helyzetűnek”, illetve hogy hogyan kell a hátrányos helyzetet igazolni. Az indikátor magyarázata ugyan tartalmazza azt, hogy milyen személyeket értünk bele az indikátorba, de a hátrányos helyzetre vonatkozóan nem tartalmaz iránymutatást. Vagy ezt támogatást igénylőnek nem is kell sem vizsgálnia, sem alátámasztania?

   

  16.) A 4.1. alfejezet ’A” szervezetcsoportjában szereplő a, b, c, e pontjában szereplő szervezetek nem feltétlenül a legalkalmasabbak a felhívás szerinti cél elérésére, és a felhívás szerinti tevékenységek végzésére. Javasoljuk átgondolni, hogy mindenképp kötelező legyen-e ilyen típusú szervezetet konzorciumba bevonni. Álláspontunk szerint a „B” szervezetcsoportban szereplő szervezetek (civil és egyházi szervezetek) sokkal alkalmasabban a tevékenységek ellátására. Hátrányként tekintünk továbbá arra, hogy a „B” csoportban szerepel a közalapítványi forma, ugyanis ez akár azt is jelentheti, hogy egy önkormányzat konzorciumra lép a saját 100%-os tulajdonában álló közalapítvánnyal és így nyújt be támogatási kérelmet – ezáltal kizáródnak az egyházi és civil szervezetek, akik sokkal alkalmasabbak ilyen jellegű tevékenységek megvalósítására. (Sajnos az eddigi EFOP és más OP tapasztalataink is azt mutatják, hogy az önkormányzati pályázók, ha tehetik, nem vesznek be a konzorciumba sem egyházi, sem civil partnereket, vagy ha meg is teszik, csak jelentéktelen tevékenységet és költséget adnak nekik a projektből.)

   

  17.) A 4.3. alfejezet kapcsán javasoljuk, hogy valamivel több, mint egy hónap legyen a beadás kezdő napja és az első határnap között, hogy több idő álljon rendelkezésre a megalapozottabb szakmai tartalom kialakítására a támogatást igénylők részére.

   

  18.) A 4.4.2. – 3. tartalmi értékelési szempontok c. alfejezet 2.6. értékelési szempontja esetében a zárójeles részt nem tudjuk értelmezni (ha nem releváns, azt is ki kell fejteni). Ha nincsenek releváns fejlesztések a támogatást igénylőnél, és erre hivatkozva nem releváns ez a szempont, akkor ezen mit lehet még ennél jobban kifejteni? Javasoljuk a zárójeles részt törölni. Továbbá, ha „nem releváns” az érték, akkor is járjon az 1 pont. Javasoljuk az „igen”-t „igen, vagy nem releváns”-ra módosítani.

   

  19.) A 7.2. értékelési szempontnál a felsorolást kérjük vagylagossá tenni. A vessző alap esetben „és”-t jelent. Javasoljuk kiegészítésként odaírni, hogy „az alábbiak valamelyike”. (képzési, fejlesztési, munkaerőpiaci…) Kérjük továbbá az „egytípusú”-t két külön szóban írni.

   

  20.) A 7.6. értékelési szemponttal kapcsolatos kérdések, észrevételek:

  • Mit értenek hiányszakma alatt? Hol található meg az a közhiteles lista, amely a hiányszakmákat tartalmazza?

  • Hiányszakma fejlesztését célzó tevékenység alatt mit értenek? Ilyen témájú képzés megtartását? Ilyen képzést csak a 2013. évi Felnőttképzési törvény szerinti hatósági engedéllyel rendelkező felnőttképző cég tarthat?

   

  Kérjük észrevételeink szíves jóváhagyását, és átvezetését a végleges felhívásban.

  Tisztelettel,

  Nagy Péter ügyvezető

  Tender Európa Kft.