A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-15 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Balogh László | 2016-12-15 20:37:46

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-3.9.2-16 sz. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Főkedvezményezett ponthoz kapcsolódóan:

−      A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kedvezményezett járások listáját, ezen belül megjelöli a kedvezményezett járást, a fejlesztendő járást, illetve a komplex programmal fejlesztendő járást. Kérjük egyértelműsíteni, hogy a 3. sz. mellékletben felsorolt összes kedvezményezett járás települési önkormányzata nyújthat be támogatási kérelmet!

−      A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a kedvezményezett települések jegyzékét, amelyek vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések és/vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott települések. A 3. sz. melléklet az átmenetileg kedvezményezett települések listáját tartalmazza. Kérjük egyértelműsíteni, hogy konzorcium vezető településnek a 2. sz. és a 3. sz. mellékletben szereplőnek kell lennie! Egyéb esetben elképzelhető, hogy egy járásban összesen 1 vagy 1 önkormányzat sem fog megfelelni a kritériumnak.

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Konzorciumi partnerek ponthoz kapcsolódóan:

−      A partnerek körét kérjük bővíteni:

o      a GFO 321 (Települési önkormányzat) kóddal, mivel a felhívás előírja, hogy a konzorciumnak minimum 5 települési önkormányzatból kell állnia.

o      a GFO 569 (Egyéb alapítvány) kóddal, amely ugyan megjelenik a partnerek listájában, de felsőoktatási intézmény vonatkozásában. A korábbi programozási ciklusban a helyben működő alapítványok több támogatási forrásokhoz jutottak komplex felzárkóztatási programok megvalósítására, humán-erőforrás bővítésre, nagy szakmai tapasztalattal és referenciával rendelkeznek-e téren, így javasoljuk a konzorciumi partnerként bevonható szervezetek körét a civil szervezetekkel bővíteni!

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Egyéb kritériumok ponthoz kapcsolódóan:

−      Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie, a konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

o      A minimum 5 települési önkormányzat bevonása a konzorciumban egy járáson belül véleményünk szerint aránytalanul szigorú. Ezen nagyméretű, összetett konzorciumok a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján jelentősen megnehezítik a projekt gyakorlati megvalósítását, menedzselését. A projekt minél egyszerűbb lebonyolítására törekedve javasoljuk, hogy pályázhassanak a szervezetek önállóan vagy akár kevesebb konzorciumi partnerrel is!

o      Ne legyen kötelező továbbá 5 települést bevonni, ha a partnerek között van olyan nonprofit vagy egyéb civil szervezet, amely térségi hatókörű tevékenységet lát el, és a térségi önkormányzatok közül a projektben legalább 5-öt dokumentáltan be tud vonni a megvalósításba!

o      Kérjük hangsúlyozni, hogy a konzorciumi partnerekre nem vonatkozik a 290/2014. (XI. 26.) és 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletnek való megfelelés!

−      Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt.

o      Kérjük, hogy a térségben működő egyéb civil szervezetekre fenti kitétel ne vonatkozzon, hiszen, ha egy járásban két pályázó indul, a civil szervezet képes a két megvalósítási helyszínen a saját profiljába vágó tevékenységet elvégezni, sőt, a szinergikus hatás is megjelenik a megvalósítás alatt!

−      A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők – ide nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket – száma összesen legalább 4.000 fő.

o      Kérjük pontosítani, hogy a megvalósítás legbővebb területének a járás tekinthető! Amennyiben egy település a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rend. szerinti kedvezményezett járásban található, de nem kedvezményezett település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint (átmenetileg kedvezményezett vagy nem kedvezményezett), akkor megvalósítási helyszínként a pályázatban megjelenhet?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Balogh László | 2016-12-15 20:35:23

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-3.9.2-16 sz. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ponthoz kapcsolódóan:

−      Kérjük, hogy a felsorolt mellékletek ne csak a támogatási kérelem elkészítésekor lehessen csatolni, hanem hiánypótlás keretén belül is benyújthatók legyenek! A pályázat összeállítására és benyújtására összesen 30 nap áll rendelkezésre, amely idő nagyon kevés a korábbi tapasztalatok alapján egy komplex, helyi igényekre épülő, teljeskörű, a pályáztatási rendszernek mindenben eleget tevő program és mellékletei kidolgozására.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Balogh László | 2016-12-15 20:34:36

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-3.9.2-16 sz. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Főkedvezményezett ponthoz kapcsolódóan:

−      A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kedvezményezett járások listáját, ezen belül megjelöli a kedvezményezett járást, a fejlesztendő járást, illetve a komplex programmal fejlesztendő járást. Kérjük egyértelműsíteni, hogy a 3. sz. mellékletben felsorolt összes kedvezményezett járás települési önkormányzata nyújthat be támogatási kérelmet!

−      A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a kedvezményezett települések jegyzékét, amelyek vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések és/vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott települések. A 3. sz. melléklet az átmenetileg kedvezményezett települések listáját tartalmazza. Kérjük egyértelműsíteni, hogy konzorcium vezető településnek a 2. sz. és a 3. sz. mellékletben szereplőnek kell lennie! Egyéb esetben elképzelhető, hogy egy járásban összesen 1 vagy 1 önkormányzat sem fog megfelelni a kritériumnak.

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Konzorciumi partnerek ponthoz kapcsolódóan:

−      A partnerek körét kérjük bővíteni:

o      a GFO 321 (Települési önkormányzat) kóddal, mivel a felhívás előírja, hogy a konzorciumnak minimum 5 települési önkormányzatból kell állnia.

o      a GFO 569 (Egyéb alapítvány) kóddal, amely ugyan megjelenik a partnerek listájában, de felsőoktatási intézmény vonatkozásában. A korábbi programozási ciklusban a helyben működő alapítványok több támogatási forrásokhoz jutottak komplex felzárkóztatási programok megvalósítására, humán-erőforrás bővítésre, nagy szakmai tapasztalattal és referenciával rendelkeznek-e téren, így javasoljuk a konzorciumi partnerként bevonható szervezetek körét a civil szervezetekkel bővíteni!

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Egyéb kritériumok ponthoz kapcsolódóan:

−      Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie, a konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

o      A minimum 5 települési önkormányzat bevonása a konzorciumban egy járáson belül véleményünk szerint aránytalanul szigorú. Ezen nagyméretű, összetett konzorciumok a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján jelentősen megnehezítik a projekt gyakorlati megvalósítását, menedzselését. A projekt minél egyszerűbb lebonyolítására törekedve javasoljuk, hogy pályázhassanak a szervezetek önállóan vagy akár kevesebb konzorciumi partnerrel is!

o      Ne legyen kötelező továbbá 5 települést bevonni, ha a partnerek között van olyan nonprofit vagy egyéb civil szervezet, amely térségi hatókörű tevékenységet lát el, és a térségi önkormányzatok közül a projektben legalább 5-öt dokumentáltan be tud vonni a megvalósításba!

o      Kérjük hangsúlyozni, hogy a konzorciumi partnerekre nem vonatkozik a 290/2014. (XI. 26.) és 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletnek való megfelelés!

−      Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt.

o      Kérjük, hogy a térségben működő egyéb civil szervezetekre fenti kitétel ne vonatkozzon, hiszen, ha egy járásban két pályázó indul, a civil szervezet képes a két megvalósítási helyszínen a saját profiljába vágó tevékenységet elvégezni, sőt, a szinergikus hatás is megjelenik a megvalósítás alatt!

−      A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők – ide nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket – száma összesen legalább 4.000 fő.

o      Kérjük pontosítani, hogy a megvalósítás legbővebb területének a járás tekinthető! Amennyiben egy település a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rend. szerinti kedvezményezett járásban található, de nem kedvezményezett település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint (átmenetileg kedvezményezett vagy nem kedvezményezett), akkor megvalósítási helyszínként a pályázatban megjelenhet?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Erdősné Kovács Edit | 2016-12-15 13:33:47

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhívás társadalmi egyeztetése kapcsán az alábbi észrevételeket tesszük.

 

1.            Felhívás 3.1.1. pont: Nem egyértelmű, hogy a felhívás keretében az önállóan támogatható valamennyi tevékenységek megvalósítása kötelező-e.

Javaslat: minden tevékenységcsoport megvalósítása kötelező, az azon belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása kötelező.        

 

2.            Felhívás 3.1.2.2. pont:   Nem egyértelmű a megfogalmazás, hogy a választott tevékenységcsoporton belül valamennyi tevékenység megvalósítása kötelező-e.

Javaslat: a tevékenységcsoporton belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása kötelező.

 

3.            Felhívás 3.4.1.1.pont:     A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások

A felhívás 3.4.1.1. pontja értelmében a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser díja a konzorciumvezető által munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében kerülhet alkalmazásra. A felhívás 5.5. elszámolható költségek pontja azonban lehetőséget ad a „Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díj” elszámolására.

Javaslat: A felhívás 3.4.1.1. pontjába szükséges beemelni a felhívás 5.5. pontjában szereplő „Projektmenedzsmenthez igénybe-vett szakértői szolgáltatás díj” elszámolásának lehetőségét.

 

4.            Felhívás 3.4.1.1. pont: Számszerűsített szakmai elvárások

Az „A” kategória meghatározása nem egyértelmű, hiszen a pontosan 5000 fő lakosság-számú település nem tartozik sehová.

Javaslat: „A” kategória: 5000 fő, vagy az alatti összlakosság.

 

5.            Felhívás 3.4.1.1. pont:   Kötelező, projektszintű szakmai elvárás:

A táblázat utolsó sorában szereplő tevékenységcsoport római számokkal került meghatározásra, ami nem feleltethető meg a felhívás 3.1. pontjában felsorolt sorszámozásnak.

Javaslat: a tevékenységcsoport sorszámait egyértelműen, a felhívásnak megfelelően szükséges alkalmazni.

 

 

 

6.            Felhívás 3.4.2. pont:       1. mérföldkő: 2017.09.30.

Az első mérföldkő esetén célszerűbb lenne időintervallumot meghatározni.

Javaslat: a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 12 hónap kerüljön megadásra.            

 

7.            Felhívás 3.4.2. pont:       2. mérföldkő: 2018.12.31.           

A második mérföldkő esetén a megadott dátum nem feltétlenül feleltethető a projekt szakmai előrehaladásának.

Javaslat: a mérföldkövek meghatározásánál időintervallum kerüljön megadásra, figyelemmel a projektek teljes időtartamára.

 

8.            Felhívás 4.1.       Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie. A konzorciumi partnerként bevonható szervezetek között azonban nem szerepel a GFO 321 települési és megyei önkormányzat.

Javaslat: konzorciumi partnerként bevonható szervezetek közé szükséges beemelni:

•             GFO 321 települési ön-kormányzat,

•             GFO 321 megyei ön-kormányzat

•             megyei önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi megyei önkormányzati be-folyással bíró nonprofit szervezet

 

9.            Felhívás: 4.4.2. pont: Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelési szempontok, Előnyt jelentő szempontok 3.

Az első kategória meghatározása nem egyértelmű, hiszen amennyiben pontosan 2000 az egy főre jutó bruttó hazai termék, akkor az a település nem tartozik sehová.

Javaslat: első kategória: 2000, vagy kevesebb

               

10.          Felhívás: 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 1.6.

Az értékelési szempontnál adható pontszám helytelenül van meghatározva.

Javaslat: Adható pontszám: 0    

 

11.          Felhívás: 4.4.2. 3. Tar-talmi értékelési szempontok

A pontszámokat összeadva az elérhető maximális pontszám számszakilag hibás.

Javaslat: Adható pontszám mindösszesen: 99    

12.          Felhívás 4.4.2. 3. Tartalmi értékelési szempontok

Nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek az 1.1, 3.1, 3.4, 4.1. 4.2 szempontoknál 0 pontot érnek el. Nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek az 1.1, 3.1, 3.4, 4.1. 4.2, 5.1, 5,3 szem-pontoknál 0 pontot érnek el. A felsorolásból kimaradt a 5.1. és az 5.3 pont.

Javaslat: az 5.1. és az 5.3. pontok beemelése.

 

13.          Felhívás: 4.4.2. pont: Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelési szempontok, Előnyt jelentő szempontok 4.

  • A szempontra adható 10 pont nagy hátrányt jelent a nem ebbe a körbe tartozó települések számára.

Javaslat: az adható pontszámot 5 pontra módosítani.

  • Nem egyértelmű a megfogalmazás, a konzorciumi tagok mindegyikének bele kell-e tartozni a felsorolt kategóriákba egyikébe.

Javaslat: legalább egy településnek kell a megadott kategóriák egyikébe tartozni.

 

Észrevételeink figyelembevételét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

 

Erdősné Kovács Edit

Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.