A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 12-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kapcsolódó dokumentumok
A vélemények rögzítésére 2016-12-12 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Vida Péter | 2016-12-12 23:39:30

Tisztelt Miniszterelnökség,

A felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszem:

 • A Felhívás 3.6.1. pontjának módosítását javasoljuk, hogy egészüljön ki úgy, hogy a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnerének bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye lehet vagy alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszíne. Azt javasoljuk, hogy a megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapal kell bejegyzettnek lennie, vagy az alapító okiratba rögzített szolgáltatási helyszínnek lennie.
 • A Felhívás 4.1 pont kiegészítését javasoljuk, hogy konzorciumi partner lehessen gazdasági társaság (Kft., Bt.), szövetkezetek (szociális szövetkezetek, és iskolaszövetkezetek) A jelen felhívás épp azokat a szervezeteket zárja ki a megvalósításból amelyek aktív kapcsolatban vannak a nyílt munkaerőpiac szereplőivel. Bevonásuk nagyban segíthetné mind szakmai mind pénzügyi tekintetben, a támogatási cél elérését.
 • A Felhívás 21.oldal, 4. számú pontjának  módosítását javasoljuk úgy, hogy a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.” Ajelen felhívásban szereplő ötszörös árbevétel elvárás jelentősen korlátozza a pályázók körét, és nincs összhangban a valós piaci viszonyokkal.
 • A felhívás 22. oldal 4.1.2 pontját módosítani javasoljuk. A jelen felhívásban szereplő korlátozás mely szerint egy szervezet önállóan csak egy megyében nyújthat be támogatási kérelmet illetve egy szervezet abban az esetben, ha más megyében önállóan nem nyújtott be kérelmet, csak egy megyében nyújthat be konzorciumvezetőként támogatási kérelmet és egy szervezet konzorciumi tagként 3 megyében nyújthat be támogatási kérelmet, ez kérdésessé teszi a szolgáltatás országosan egységes biztosítását. Javasoljuk, hogy a felhívás tegye lehetővé, hogy egy szolgáltató megfelelő szakmai és cselekvési terv, birtokában az ország több vagy esetleg valamennyi megyéjében pályázhasson. Mi több, azt javasoljuk, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelenthessen, ha egy szervezet a teljes országra vonatkozóan nyújt be támogatási igényt, így biztosítva az egyenlő hozzáférést és a minőségi szolgáltatást az elérendő célcsoport számára.
 • Tisztelettel:

  Vida Péter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Gólya Pál | 2016-12-12 21:45:36

  Tisztelt Miniszterelnökség!

   

  A pályázati felhívás 22. oldalán szereplő támogatást igénylők köre közé javasoljuk a

  szövetségek (517 – egyéb szövetség) felvételét.

   

  Tisztelettel:

  Gólya Pál

  elnök

  Civil Szervezetek Szövetsége

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Fazekas Márta | 2016-12-12 18:59:48

  Tisztelt Miniszterelnökség!

  A Felhívással kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tesszük:

  Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása GINOP 5.1.5.-16 

   

 • A Felhívás 15. oldal, 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások f) Kötelező vállalások pontjában az elhelyezés nyomon követésére 90 napot határoz meg a kiíró, míg a szakmai módszertani leírásokban 180 nap került meghatározásra pl. Sz17 Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, Sz5 Egyéni munkatanácsadás. Javaslat a dokumentumok egységesítése 90 napra.
 • A Felhívás 3.6.1. pontja, 18. oldal: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie… később pedig 4.1. pont 1-es pont d) pontjában, 22. oldal az alábbi szerepel: támogatási kérelmet az adott megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább - vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek pedig NAV felé bejelentett - telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel az adott megyében. Javasoljuk, hogy a felhívás 3.6.1. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnerének bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye lehet vagy alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszíne. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 8 hónapja kell bejegyzettnek lennie, vagy az alapító okiratba rögzített szolgáltatási helyszínnek lennie…
 • A megvalósíthatóságot nagyban segíthetné mind szakmai mind pénzügyi tekintetben, a célcsoport eléréshez további támaszt nyújthatna, ha a konzorciumi partnerek között szerepelhetnének gazdasági társaságok, valamint szövetkezetek. Javasoljuk a 4.1. pont kiegészítését azzal, hogy konzorciumi partner lehet gazdasági társaság (Kft., Bt.), szövetkezetek (szociális szövetkezetek, iskolaszövetkezetek)
 • A Felhívás 21.oldal, 4. számú pontja értelmében, a támogatást igénylő gazdálkodási formája szerint lehet: alapítvány, egyesület, egyházi szervezet, illetve non-profit gazdasá.gi társaság. Azonban a Felhívás 4.2. c) pontja szerint - nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére - amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 20%-át. Ezzel a kritériummal a Kiíró nagyban korlátozza a pályázatot benyújtani tudó szervezetek számát, hiszen ha a legkisebb megpályázható összeget, vagyis a 80 millió Ft-ot nézzük is, 400 millió Ft árbevételt vár el civilektől, míg ha a legnagyobb megpályázható összeget vesszük 887 millió Ft-ot, akkor 4,4 milliárd Ft-os árbevételt produkáló szervezet pályázhat. Javaslatunk a következő a 4.2.c pont módosítása tekintetében: amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.”
 • A Felhívás 21.oldal, 4.1 b) pontja alapján 5 üzleti évben szükséges a szolgáltatást nyújtania minden konzorciumi tagnak. A következő pontban 4.1. c) pont szerint legalább egy lezárt üzleti évvel kell rendelkezni a támogatást igénylőnek. Ellentmondás van a két kritérium között. Javaslat: a két kritérium összehangolása 3 üzleti évre.
 • A felhívás 22. oldal 4.1.2 pontját követően az alábbi található: Egy szervezet önállóan csak egy megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet abban az esetben, ha más megyében önállóan nem nyújtott be kérelmet, csak egy megyében nyújthat be konzorciumvezetőként támogatási kérelmet. Egy szervezet konzorciumi tagként 3 megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Abban az esetben, ha a szervezet egy megyében önállóan nyújtott be támogatási kérelmet, legfeljebb 2 másik megyében lehet konzorciumi tag. A szolgáltatás egységességét biztosíthatja, ha a szolgáltató megfelelő szakmai és cselekvési terv, birtokában az ország több vagy esetleg valamennyi megyéjében pályázik. Javasoljuk a fent leírt pont kivételét a felhívásból, és ezzel az egy támogatást igénylő vagy konzorcium által benyújtható pályázatok számának ilyen korlátozását. Ezzel együtt javasoljuk, hogy előnyt jelenthessen, ha egy szervezet minél több megyére vonatkozóan nyújt be támogatási igényt, így biztosítva az egyenlő hozzáférést és a minőségbiztosítást az elérendő célcsoport számára.
 •  

  Munkaerőpiacon Maradás Egyesület

  Debrecen, 2016-12-08

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Nagy Krisztina | 2016-12-12 11:27:12

  Tisztelt Miniszterelnökség!

  A következő jogosultsági kritériummal kapcsolatban van észrevételem:

  "4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

  c) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 20%-át."

  Baranya megyét példaként alapul véve a maximálisan elérhető támogatás összege 368.189.000 Ft. Ha a fenti kritériumot vesszük figyelembe, akkor egy civil szervezetnek minimum 1.840.945.000 Ft árbevétellel kell rendelkeznie a 2015. (vagy a 2016.) évre ahhoz, hogy megfeleljen a feltételeknek. Ezt az árbevétel összeget még konzorciumi formában, több szervezettel összefogva is igen nehezen lehetne elérni, bár az igaz, hogy nem találtam olyan pontot a felhívásban, mely maximalizálná a konzorciumi tagok számát, csak minimum értékek kerültek meghatározásra. (Ám véleményem szerint egy több tucat szervezet összefogásával tervezett projekt kivitelezése olyan szakmai és technikai nehézségekbe ütközne, mely majdhogynem ellehetetlenítené a sikeres megvalósítást.)

  Mivel a majdnem két milliárd forintos árbevétel igen magas, és indokolatlanul leszűkíti a támogatást igénylők potenciális körét, ezért javaslom, hogy vagy kerüljön ki a jogosultsági kritériumok közül, vagy az arányok megfordításával, a támogatás összegének minimum 20%-val kelljen rendelkezni az utolsó lezárt üzleti év árbevételének tekintetében, mely így – ha ismét Baranya megyét vesszük alapul – 73.637.800 Ft összegre módosulna, mely már sokkal életszerűbb feltétel lenne.

  A felhívás előnyben részesíti a TÁMOP-2.6.2 konstrukcióban támogatott szervezeteket. Ezek között én magam – szintén Baranya megyét tekintve – nem találtam olyant, amely megfelelne a feni feltételnek, így azokat zárnák ki a támogatás köréből, akiknek elvileg a felhívás szólna.

  Tisztelettel:

  Nagy Krisztina

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Eger Térsége Fejlesztési Egyesület | 2016-12-06 11:52:25

  Tisztelt Miniszterelnökség!

  A non-profit szervezetek fontos szerepet játszanak a társadalom életében, így például a munkaerő-piaci viszonyok rendezésében. Kapcsolati hálózatuk, önkéntes humán erőforrás kapacitásuk és társadalmi beágyazódásuknak köszönhetően eredményesen és komplex módon végzik a társadalmi szükségletek kielégítésére irányuló tevékenységeiket. A civil szervezetek működését nem az árbevétel, hanem sokkal inkább a szolgáltatás specifikum határozza meg.

  Észrevétel:

  A GINOP-5.1.5-16 kódszámú - Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása című felhívás kapcsán az alábbi észrevételünk merült fel:

  A GINOP-5.1.5-16 – Társadalmi egyeztetési felhívás 4. számú pontja értelmében, a támogatást igénylő gazdálkodási formája szerint lehet: alapítvány, egyesület, egyházi szervezet, illetve non-profit gazdasági társaság. Azonban a felhívás 4.2. c) pontja szerint - nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére - amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 20%-át, mely előírással a Támogató nagyban korlátozza a pályázaton résztvevő szervezetek számát.

  Javaslat:

  A fentiekben kifejtett indokok alapján javasolom az Irányítóhatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság) felé az alábbi pontok - a nem bevétel orientált, nonprofit szervezetek éves árbevétele közti összefüggés –figyelmen kívül hagyását, törlését:

  -A GINOP-5.1.5-16 – Társadalmi egyeztetési felhívás 4.2. c) pontja

  „nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére - amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 20%-át” továbbá

  -A GINOP-5.1.5-16 – felhívás 1. számú mellékletének - jogosultsági kritériumok – 19. számú pontja

  „A támogatást igénylő, illetve a konzorcium jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatás összege nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 20%-át. Konzorcium esetén a feltétel konzorciumi szinten teljesül.”

  Tisztelettel:

  Pozsikné Hidvégi Éva

  Eger Térsége Fejlesztési Egyesület