A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2016-12-11 21:37:28

Tisztelt Támogató!

 

A felhívás-tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

1.) A 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek kapcsán kérdés, hogy az 1. számú tevékenység, és a 2. számú tevékenység az, ami önállóan támogatható, vagy pedig pl. az 1-es tevékenységen belül az első altevékenység is választható önállóan, és a 2-es altevékenység is? Utóbbi esetén javasoljuk egyértelműsíteni, hogy az 1., 2., szám értendő tevékenység alatt, vagy pedig az albekezdések. Ugyanez a kérdés a 3.1.1.2. tekintetében.

 

2.) A 3.1.1.2. 1. pontját (épület felújítása, bővítése) javasoljuk kiegészíteni az "átalakítása" szóval.

 

3.) A 3.1.1.2. 1. pontban az első tevékenység (új telephely) esetén kérdés, hogy hogyan hozható létre új telephely úgy, hogy közben az új építés nem támogatott (sem a tevékenységek, sem az elszámolható költségek közt nem szerepel új építés), és az ingatlanvásárlás sem elszámolható (amely révén új telephelyet szerezhetne magának a támogatást igénylő).

 

4.) A 3.1.2.1. I. projekt előkészítés utolsó tevékenysége (közbeszerzés) javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy "amennyiben releváns", hiszen nem feltétlenül kerül sor közbeszerzésre egy ilyen kis összegű támogatási kérelem esetén.

 

5.) A 3.3. Nem támogatható tevékenységek között szerepel a gépjárművásárlás. Adott esetben indokolt lehet, hogy a nevelőszülői hálózat vásároljon a működésével összefüggésben szükséges gépjárművet. Kérjük, fontolják meg, hogy személyszállításra alkalmas gépjármű (mikrobusz) beszerzése támogatott és elszámolható legyen, olyan egységárral, amelyből reálisan megvásárolható egy magyar márkaképviselettől egy mikrobusz, illetve amiből az akadálymentesíthető is.

 

6.) A 3.4.1.1. pontban a Számszerűsített szakmai elvárások közól az első eredmény célértéke meghatározása túl szigorú. Az "ezen felül minden megkezdett 10 millió forint igényelt támogatási összegenkénti további 20 háztartás" részt javasoljuk 10 háztartásra módosítani.

 

7.) A 3.4.1.1. pontban a Számszerűsített szakmai elvárások közól a második eredmény igazolásának módja esetén kérjük törölni a fotódokumentációt. Egyéni vagy kiscsoportos tanácsadás esetén a fotódokumentáció készítése túlzó elvárás.

 

8.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "a) A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, javasoljuk mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető esetében a megbízási jogviszonyt is lehetővé tenni, az erre vonatkozó leírásban.

 

9.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, javasoljuk mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető a megbízási jogviszonyt is lehetővé tenni, az erre vonatkozó leírásban.

 

10.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, a projektmenedzser esetén az utolsó mondatban a "releváns szakmai tapasztalattal" részt javasoljuk kiegészíteni: "uniós finanszírozású projektben szerzett projektmenedzseri tapasztalattal". Hiába dolgozott valaki EU-s projektben más pozícióban; ha nem projektmenedzserként dolgozott, akkor nem releváns a tapasztalata. Továbbá rendkívül kockázatosnak tartjuk olyan személyre bízni EU-s projekt, különösen EFOP projekt projektmenedzsmentjét, akinek abban nincs tapasztalata.

 

11.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, a pénzügyi vezető esetén az utolsó mondatban az "uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal" részt javasoljuk kiegészíteni: "uniós finanszírozású projektekben szerzett pénzügyi vezetői tapasztalattal". Hiába dolgozott valaki EU-s projektben más pozícióban; ha nem pénzügyi vezetőként dolgozott, akkor nem releváns a tapasztalata. Továbbá rendkívül kockázatosnak tartjuk olyan személyre bízni EU-s projekt, különösen EFOP projekt pénzügyi vezetését, akinek abban nincs tapasztalata (aki nem pénzügyi vezetőként dolgozott EU-s projektben).

 

12.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" részt kérjük kiegészíteni azzal, hogy projektasszisztens és/vagy pénzügyi asszisztens is elszámolható legyen. Kérjük, hogy ezen feladatkörök esetén a megbízási jogviszony választását is tegyék lehetővé.

 

13.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy lehetőség van a szakmai vezetőn kívül más szakmai megvalósítók elszámolására is a projektben.

 

14.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk továbbá kiegészíteni azzal a más felhívásokban szereplő mondattal, hogy mind a projektmenedzsmentnek, mind a szakmai megvalósítóknak olyan végzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie, amely képessé teszi ezeket a személyeket az adott projekt-pozíció betöltésére.

 

15.) A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam c. alfejezetet javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy támogatást igénylő eldönthesse, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor kezdődjön meg a projektje, vagy pedig lehetősége legyen a hatályba lépést követő max. 6. hónapban (amennyiben ez nem lehetséges, akkor a követő max. 3. hónapban) megkezdeni a projektet. Sajnos jelenleg nem ismert a támogatási kérelmek beadási határideje, és bizonyos felhívás-módosítások esetében az előre ismert határidő is módosul; továbbá, az eddigi EFOP projektek tartalmi bírálata időigényének ismeretében (kb. 8-12 hónap között), fontosnak tartjuk, hogy támogatást igénylőnek legyen minimális mozgástere abban, hogy amikor tudomására jut a támogató döntés, akkor meghatározhassa, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor, vagy ezt követően pár hónappal kívánja-e megkezdeni a projektet.

 

16.) A 3.6.1. pont túlságosan és indokolatlanul szűkíti a támogatást igénylők körét. A 4.1. fejezet szerint a fenntartó is beadhatja a támogatási kérelmet, és gyakran előfordul, hogy az egyébként a fejlesztendő régiókban lévő gyermekvédelmi intézmények fenntartójának székhelye a KMR régióban van. Emiatt javasoljuk a 3.6.1. pont azon részének törlését, ami arra vonatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor hol van a támogatást igénylő székhelye vagy telephelye. Csak azt a részt indokolt meghagyni, ami arra vonatkozik, hogy csak a fejlesztendő régióban legyen a fejlesztett székhely vagy telephely.

 

17.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. alfejezetében, más EFOP felhívásokban eddig nem látott és nem tapasztalt módon, számos értékelési szempont esetében a "részben megfelelt", vagy "elnagyoltan került bemutatásra" opció esetén nem fix pontszám került megadásra, hanem tól-ig pontszám. Ez jelentősen növeli az értékelésnél az adott részszempont szubjektív megítélését és ezáltal teljes mértékben az értékelő személyre hagyja azt, hogy adott esetben 1 vagy 6 pontot ad egy részben megfelelő szempontra. Ezt nagyon rossz iránynak tartjuk és nem támogatjuk, különösen az 1., 2. és 3. értékelési szempontok alszempontjai esetében (1.2., 1.5., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.). A 4. pénzügyi szempontokra még talán rámondható, hogy indokolt lehet ilyen jellegű pontozási módszer. Javasoljuk visszahozni az eddigi, más EFOP felhívásokban meglévő módszert, azaz, hogy a "részben megfelelt" esetén fix pontszám járjon. (Ezt támasztja alá az is, hogy a közelmúltban betekintettünk bizonyos, elutasított EFOP támogatási kérelmek pontozásába, és sajnos alacsony színvonalú értékelést tapasztaltunk - ennek tükrében különösen nem javasolt az ilyen mértékű értékelői szabadság biztosítása a pontozásban.)

 

18.) Javasoljuk, hogy a Támogató építsen be Előnyt jelentő szempontokat is az értékelési szempontok közé (azonban ne olyan szempontot, ami az állami fenntartású intézményeket látja el magas pontszámmal - mert sajnos erre is láttunk példát a legfrissebb felhívás-tervezetekben).

 

19.) Javasoljuk az 5.2. és 5.3. a) pont szerinti maximális támogatási összeg megemelését 90 millió Ft-ról 120 millió Ft-ra.

 

20.) Az 5.5. Elszámolható költségek köre 2. Beruházáshoz kapcsolódó költségeket kérjük kiegészíteni az "akadálymentesítés költsége" költségtípussal.

 

21.) A Piaci ár igazolása pontban, a felhívás-tervezet 33. oldalán a "Nem közbeszerzéshez..." és az "Amennyiben az egy indikatív..." kezdetű bekezdések egyértelműen a támogatási kérelemhez csatolandó indikatív árajánlatokra, "A nyílt kereskedelmi forgalomban..."-tól kezdődő rész pedig már a megvalósítási szakaszban lebonyolítandó 3 ajánlatos beszerzési eljárások előírásait tartalmazza. Javasoljuk ezeket alcímmel elkülöníteni.

 

22.) A Piaci ár igazolása részt javasoljuk - a kedvezményezettek védelme érdekében - kiegészíteni azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásakor elfogadott költségtételek később, a megvalósíthatósági szakaszban nem minősíthetőek nem elszámolhatónak.

 

23.) A 6.2. alfejezet 1. pontja kiemelt projektekre, és területi kiválasztási rendszer projektjeire vonatkozik, jelen felhívás azonban standard kiválasztású, így e pont törlendő, mert nem releváns.

 

24.) A 8. A felhívás szakmai mellékletei - szakmai terv c. sablon kapcsán kérjük, hogy olyan sablont készítsenek, amely az összes tartalmi értékelési szempontot leképezi, azok mindegyikének kifejtésére ad lehetőséget, oly módon, hogy az majd az értékelő számára is egyértelmű és könnyen követhető legyen.

 

25.) A törvényi felsorolásból kimaradt a hatályos Közbeszerzési törvény, kérjük beírni.

 

Tisztelettel,

Nagy Péter ügyvezető / Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2016-12-09 15:01:23

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Magyarországi Református Egyház a következő észrevételeket teszi jelen pályázati felhíváshoz.

1.) 1.1. pont részcélok alpontjának 3. bekezdése:

"3. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése által."

Véleményünk szerint ehhez a részcélhoz szorosan kapcsolódik az, hogy szupervíziós, vagy egyéb, a szakemberek szakmai fejlődését szolgáló, illetve kiégést megelőző programokra is lehessen támogatást kérni.

Indoklás: A szakemberek számára a munkavégzésükhöz és az esetkezelő szolgáltatások hatásos és hatékony biztosításához kiemelten fontos a saját mentálhigiénés egészségük megőrzése és az, hogy az egyes esetekben történő közreműködésükről objektív visszajelzéseket kapjanak.

Ezért kérjük a fentiek alapján a bekezdés kiegészítését.

 

2.) 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 2. Kompetenciafejlesztés bekezdéssel kapocslatos észrevételek:

"A gyermekellátásban használt, valamint a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló eszközök, valamint a különböző terápiás eljárások, pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés fejlesztések, hazagondozás- örökbefogadás támogatására beszerzett eszközökhöz kapcsolódó kompetenciafejlesztés."

Kérjük pontosítani, hogy konkrétan a "hazagondozás- örökbefogadás támogatását" milyen tárgyi eszközökkel gondolják megvalósíthatónak, illetve miféle eszközök beszerzését tartják lehetségesnek.

 

3.) 3.6.1 projekt területi korlátozása pontban meghatározottakkal kapcsolatos észrevétel:

Az Magyarországi Református Egyház fenntartásában álló szociális intézmények fenntartójának székhelye minden esetben a Közép-Magyarországi Régióba (KMR) esik, mely nem tartozik a kevésbé fejlett régiók közé. Ezért kérjük a pályázati felhívás olyan módon történő módosítását, hogy a fenntartó rendelkezhessen KMR székhellyel, ha a fenntartásában álló intézmény (fenntartó telephelye) mellyel a projektben rész kíván venni és a megvalósulás helyszíne kevésbé fejlett régióban található.

 

4.) 5.5. elszámolható költségek köre pontban a 2. valamint a 6. alponttal kapcsolatos észrevételeink:

Kérjük pontosítani, hogy a 6. pontban a célcsoportnak szóló eszközbeszerzés a nevelőszülői családba elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek részére vonatkozik-e, és milyen típusú eszközöket jelent. A fenti kérdés megválaszolásánál kérjük vegyék figyelembe a 2. pont második bekezdés eszközbeszerzés költségeinek részletezettségét ahol külön kategóriában határozza meg a szakmának illetve a nevelőszülők részére használatba adásra beszerzett eszközöket.

 

5.) 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája 1. alpontjában melyik törvényre vagy határozatra való hivatkozás szerepel az „ 57/A § (1) bekezdése„ előtt. Kérjük feltüntetni a törvény illetve határozat pontos megnevezését.

 

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház