A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 5-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-05 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Hajléktalanokért Közalapítvány | 2016-12-05 19:32:23

Javaslom, hogy a támogatást igénylő szervezetek körébe (4.1. pont) kerüljenek be azok a szervezetek is, amelyek bár formálisan nem végeznek hajléktalanellátást és nem szerepelnek a szolgáltatási nyilvántartásban, de végeztek már szegregált csoportokkal  - így hajléktalan emberekkel is - egyedi lajkhatást segítő tevékenységet. Gondolok itt pl. az Utcáról Lakásba Egyesületre, vagy a Habitat for Humanity-re. A jelenlegi felhívás szerint ezek a szervezetzek még konzorciumi partnerek sem lehetnek - miközben a közterüeteken élők egyedi lakhatási lehetőségeinek felkutatásával, lakásba költöztetésével és a beköltözés utáni gondozásával úttörő munkát végeznek.

Maróthy Márta, Hajléktalanokért Közalapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Hajléktalanokért Közalapítvány | 2016-12-05 16:52:09

Észrevételek:

3.7.1. Indikátorok

A táblázatban szereplő definíció: „Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi…” – a (magyar) hajléktalanok is beletartoznak? Amennyiben igen, akkor kérjük ennek a pontosítását. Amennyiben nem, akkor ellentmond a felhívás többi részében szereplő célcsoport-megjelölésnek.

5.7. Az elszámolható költségek mértéke…

A projektmenedzsmentre fordítható 2,5 %-os költség nagyon alacsony. Az EFOP 1.1.4.-ben megjelölt költségelosztások a realitásokhoz – és a pályázat szakmai elvárásaihoz - közelebb állnak, az ott meghatározott 5% a programok hosszabb távú tervezését támogatja. Javasoljuk a költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások átgondolását.

Farkas Mónika, Hajléktalanokért Közalapítvány

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tatár Babett | 2016-12-05 13:21:52

 

VEKOP 7.1.5-16 – Észrevételeink a társadalmi egyeztetés időszakában:

 

 1.       Ellentmondás van a felhívás célcsoportjaként a 7. oldalon konkrétan megjelölt utcán élők, frissen utcára kerülők, illetve éjjeli menedékhelyeket időről-időre igénybe vevők, vagyis a felhívás egész szövegezésében célcsoportként megjelölt hajléktalan emberek és a 3.7.1. Indikátorok menüpont alatt található táblázatban és az alatta szereplő definícióban olvashatók között: „Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például romákat)  résztvevők száma … stb.”  Javasoljuk az indikátorok kijelölését a célzással összhangba hozni.

A felhívás célzása szerinti célcsoport, „utcán élő hajléktalan emberek csoportja” csak esetlegesen foglalja magában a fenti résztvevőket (talán a marginalizálódott közösségek közé sorolhatók be a hajléktalan emberek? de még így sem vonatkozik rájuk az indikátor definíciójában szereplő „akiknek speciális segítségre van szükségük a munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek miatt” kitétel), ezért komoly kockázatok elé állítja a pályázókat.

Az sem egyértelmű, hogy mit takar a definícióban a külföldi családi háttérrel rendelkező állampolgárok kategória, vagy az állampolgársággal nem rendelkező állandó lakos? – A definíció, amennyiben tényleg a migránsok vannak megcélozva a felhívásban, nem az idegenrendészeti eljárásban használt, bevett fogalmakat használja. Ha ez így marad az indikátortáblázatban, kérjük a fogalmak pontosítását!

2.       Felhívás 3.4.1.1. pontja – Műszaki és szakmai elvárások: a táblázatokban ellentmondó vendégéjszaka számok tartoznak az 50-100 M Ft közötti támogatásokhoz: a 2. sz. táblázatban 2000 vendégéjszaka, a 3. táblázatban 3000 éjszaka – kérjük az elvárt vendégéjszaka számot pontosítani!

3.       Szintén a 3.7.1. –es indikátortáblázathoz: Mit jelent a táblázat fejlécében a célérték mellett szereplő 2018. október 31. dátum? Ez ellentmondásban van a 25. oldalon 4.3. pont alatt található dátumokkal, ahol az szerepel, hogy 2019. november 15-ig van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani. Kérjük a dátum javítását és pontosítását, arra nézve, hogy ezen dátumig kell-e elérni a kitűzött indikátort, vagy be kell fejezni a projektet?

4.       25. oldal, 4.3 pont: A támogatási kérelmek benyújtásának határideje és módja: Ha jól értjük, akkor az adott határnapok között benyújtásra kerülő projektek együttesen kerülnek elbírálásra, tehát mindegy, hogy egy pályázat 2017. január 27-én, vagy 2017. március 16-án kerül-e beadásra, mert az ezen időszak alatt benyújtott pályázatok egy bírálati szakaszban lesznek értékelve. Amennyiben így van, kissé hosszúnak tűnik a második, illetve az utolsó beadási szakasz: 2017. március 21 és 2018. január 16. között majdnem egy teljes év, 2018. január 22 és 2019. november 15. között majdnem két év van – valóban ennyi idő áll rendelkezésre a pályázatok benyújtásához? Így ez esetben, aki 2018. január 22-én nyújt be pályázatot, az csak 2019. november 15-e után kerül bírálatra?

5.       38. oldal: 6. pont Célcsoport támogatásának költségei: - munkaerőpiaci hivatalos dokumentumok beszerzése/pótlása – mit értenek munkaerőpiaci hivatalos dokumentum alatt? Kérjük, néhány példával megvilágítani! Pl.: hatósági engedélyekhez kötött munkavégzés esetén az engedélyek beszerzésének költségei elszámolhatóak-e ezen a soron? Ilyen hatósági engedély pl. a nehéz és könnyűgépkezelők esetében a hatósági jogosítvány, melyet időről időre meg kellett eddig újítania az ügyfeleinknek, vagy a vagyonőri engedély stb. – ezek beszerzéséhez kapcsolódó költségek itt számolhatóak el? Vagy a személyigazolvány pótlásához kapcsolódó költségek (most illetékmentes, jövőre valószínűleg már nem lesz az.) itt számolhatóak el? Kamarai költségek leszámolhatóak-e ezen a soron?

6.       Lakhatáshoz kapcsolódó költségek között piaci bérlemény esetében a kaució költsége elszámolható-e? Ennek fedezetére mindenképpen szükség van, hiszen a program célcsoportját alapvetően a rendszeres bevétellel nem rendelkező, (tartósan) közterületen élő hajléktalan emberek alkotják!

39. oldal: : 6. pont Célcsoport támogatásának költségei „lakhatáshoz kapcsolódó költségek (bérleti díj: lakásbérlet, munkásszálló díja, valamint az intézmény által bérelt lakás vagy munkásszálló férőhely bérleti díja, rezsiköltségek, lakásbiztosítás díja valamint a kapcsolódó adók és járulékok) Hajléktalan ellátó szervezet és önkormányzat saját tulajdonában lévő lakás esetében a projekt keretében lakhatási támogatás nem számolható el, csak rezsiköltség” –  Rezsiköltség alatt mit értenek? A bérleti díj a rezsiköltségbe beletartozik? Ennek fedezetére mindenképpen szükség van, hiszen a program célcsoportját alapvetően a rendszeres bevétellel nem rendelkező, (tartósan) közterületen élő hajléktalan emberek alkotják! 

7.       35. oldal 2. pont: Beruházáshoz kapcsolódó költségek + 4.1. pont Támogatást igénylők köre: a ként pont együttes értelmezése alapján, jól értjük-e, hogy önkormányzatot konzorciális partnerként akkor kell a pályázat benyújtásakor bevonnunk, ha a pályázatban önkormányzati bérlakáshoz tervezünk beruházási költséget, átalakításhoz vagy felújításhoz? Van-e lehetőség a program megvalósítása során újabb önkormányzatot pl. együttműködő partnerként bevonni, ha az így bevont lakásokhoz nem kapcsolódik a projekt költségvetéséből finanszírozott beruházási költség? Van-e lehetőség újabb, értsd: nem együttműködő és nem konzorciális partner önkormányzat által felajánlott lakást a megvalósítás során bevonni a programba, ha ahhoz nem kapcsolódik a pályázat költségvetéséből finanszírozott beruházási költség? Fővárosi pályázó szervezetek esetén vidéki önkormányzat, illetve vidéki ingatlan bevonható-e a projekt megvalósításába?

8.       38. oldal, elszámolható költségek: „Képzéshez, tanfolyamhoz, tréninghez kapcsolódó költségek képzés részvételi díja és felnőttképzést kiegészítő tevékenységben való részvétel költsége” – ezek a költségek akkor is elszámolhatók-e, ha résztvevő nem fejezi be a képzést. A korábbi pályázatoknál (pl. TÁMOP 5.3.3.), melyek tapasztalataira e kiírás épít, nem volt az elszámolhatóság feltétele a képzés befejezése, viszont az EFOP 1.1.4. felhívás információs napján elhangzott válaszok miatt merült fel bennünk kérdésként, hogy ennél a felhívásnál ez feltétel-e? A célcsoportot a (tartósan) közterületen élő emberek alkotják, bizonyos százalékuk a legintenzívebb szociális munkás támogatás mellett sem fogja bizonyosan elvégezni a képzést (ahogyan azt a TÁMOP 5.3.3 pályázati programunkban is tapasztaltuk), s ha nem lesz elszámolható az ilyen képzés költsége, mi biztosan nem, sőt, feltételezéseink szerint más szervezet sem fog erre a programelemre pályázni.

9.       5.6. pont: Az elszámolhatóság további feltételei, 43. oldal: A felhívás itt úgy fogalmaz, hogy a támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe, míg az 5.5.2. Az elszámolható költségek köre, 38. oldal szerint használt eszköz beszerzése a 272/2014 (XI.5) Korm rendeletben meghatározottak szerint lehetséges. Kérjük az ellentmondás feloldását!

10.   5.7. pont: Projektmenedzsment költségre 2,5 %-ot enged az útmutató, miközben projektmenedzsment tapasztalatot, felsőfokú végzettséget és minimum heti 10 óra munkaidőt ír elő.  Ez abba az irányba nyomja a pályázót, hogy minél rövidebb legyen a projekt – a 2017-es bérminimumokat alkalmazva még egy 100 000 000 Ft-os összköltségvetésű pályázatból sem lehet akár 24 hónapos programmenedzsmentet megvalósítani, de a 30 000 000 FT-os programba a minimális 18 hónapos menedzsment bérköltsége sem fér bele!!!, Ez a szakmai megvalósítás szempontjából egy elsőként lakhatás típusú programnál igen aggályos. Kérjük egyértelműsíteni a 45. oldalon található táblázatot: jól értjük-e hogy a projektmenedzsment költség felmehet maximum 5%-ra (vagy 8.5%-ra?), ha nem használjuk fel az előkészítés és a közbeszerzés költségkeretét?

11.   Költöztetés, bútorszállítás, raktározás költsége elszámolható-e? Ha igen, a lakhatási költségeknél pl. megemelt lakhatási támogatás formájában, vagy az egyéb szolgáltatásnál számolható-e el?

12.   3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások - célcsoport bevonása: a célcsoport bevonásának tekinthető-e, ha az ügyféllel megkötjük az együttműködési megállapodást a programban való részvételre, de még nem költözik be az önálló lakhatásba? Ez különösen a felújítással érintett ingatlanok esetében kérdéses, ugyanis nem biztos, hogy a projekt megvalósításának első harmadáig lehetséges annyi lakás felújítása, hogy a célcsoporttagok 50%-a be is tudjon költözni.

13.  4.1. Támogatást igénylők köre: A mostani tervezet 4.1 alpontja szerint csak olyan szervezetek nyújthatnának be pályázatot akár konzorcium vezetőként, akár partnerként, akik „1993. évi III. törvényben meghatározott hajléktalan-ellátást végez és a szolgáltatási nyilvántartásban szerepel” – ezt indokolatlannak és az elsőként lakhatás szellemiségével ellentétesnek tartjuk, hiszen itt kimondottan nem intézményes, intézményközpontú, hanem önálló lakásban való támogatásról van szó.

Budapest, 2016. 12. 05.

 

Fehér Boróka, Tatár Babett - BMSZKI