A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 5-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-05 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Teller Nóra | 2016-12-03 19:11:17

A források és a költségvetési keretek:

A felhívás relatív alacsony összköltségvetést enged meg egy 3-4 éves projektidőszakra. A rendelkezésre álló keret sajnálatos módon csak nagyon csekély számú projektet eredményezhet (a VEKOP célterületén lévő mintegy 150 szegregátum számához képest pedig kritikusan alacsony számút).

Akkor is, ha az egyéni fejlesztési tervek elkészítése és végrehajtása csak relatív alacsony lakosságszámra kötelezően megalósítandó tevékenység, mégis érdemes lenne reálisabb pénzügyi kereteket teremteni . 

A felhívás a konvergenciarégiókban meghirdetett EFOP 1.6.2. felhívással ellentétben nem expliciten foglalkozik az integrált területen való lakhatásra való felkészítés és a kapcsolódó támogató szolgáltatások megteremtéséhez szükséges feladatok támogatásával. Ezek egy esetleges ERFA lakhatási elem nélkül is hasznosak és életszerűek lehetnek.

További észrevétel, hogy az ingatlanvásárlás a közösségi szolgáltatóház és -pont létrehozása esetén sem támogatható költség, ami pazarlást is eredményezhet. Javasolt ennek a pontnak a módosítása ami könnyen megoldható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó szabályaira tekintettel.