A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 01-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bari Gergely | 2016-12-01 14:47:53

Kedves Ügyintéző!

 

Bari Gergely vagyok, Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke.

Először is szertném megköszönni a lehetőséget, hogy elmondhatom a tapasztalataimat és a véleményemet a pályázattal kapcsolatban.

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy újabb lehetőség lesz a roma lányok támogatására, mert így olyan rétegeken tudunk hosszú távon segíteni, akik önmaguktól, illetve szüleik által lehet, hogy még az általános iskolát sem fejeznék be. Apró észrevételünk lenne: tapasztalataink szerint, a mi régiónkban a férfiakon is múlik sokszor, hogy egy lány/nő nem motivált a tanulásra. A sztereotípiák berögződtek, miszerint a nőknek korán férjhez kell menni, családot alapítani és a házimunkával foglalkozni. Amennyiben a programok kiterjednének az apákra, férfikra is, talán kicsit más oldalról is megláthatnák ezt a problémát. 

Továbbá - szerintünk- előnyös lenne, ha a célcsoportot kétfelé osztanánk: vannak olyan lányok, akik anyagi okok, szociális problémák miatt kerülnek a mentorláltak közé és vannak akik a motiválatlanság miatt. Más perspektívát kell mutatni annak a lánynak, aki nem látja értelmét a tanulásnak és mást lehetőséget kell nyújtani annak, aki tanulna és képességei is lennének egy karrier eléréséhez, viszont anyagi lehetőségei nem engedik azt.

Pozitívumként fogadtuk azt, hogy preferálják a rendőrséggel való együttműdést. Vannak olyan családok, ahol egy börtönviselt családfő miatt a gyermekek (lány és fiú is!) bélyeget viselnek. Ők lehetnének-e a célcsoportban? 

Köszönjük, hogy kíváncsiak véleményünkre.

Üdvözlettel:

Bari Gergely

RNÖ elnök

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Simon Csaba | 2016-11-30 22:23:34

Simon Csaba a Pocsaji Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok.

Két éve hasonló képpen gondolkodom, mint a EFOP-1.4.4-16 pályázati felhívásban szerepelt megvalósítandó tevékenységek és folyamatosan, ilyen és ehhez hasonló programokat szervezek a feladatalapú költségvetésből. Nagyon fontosnak tartom ezt az "ügyet", hisz a roma nőknek ki kell törniük a "családanya vagyok" szerepből, tovább kel gondolniuk az életcéljaikat. Amiben ki kellene egészíteni a pályázati felhívást:

- lehetőleg a mentorok helyi képzett (legalább éretségi) romák legyenek, de a prevenciós és más jellegű előadók is jó és előny, ha roma származásúak. Ezáltal láthatják a pozitív példát, több roma szakember által.

-  a kétheti találkozások,mentorálás kevésnek bizonyúl,sajnos sok konfrontáció és kudarc éri az érintett csoportot, amit felépítenek kéthetente az akár egy-két nap alatt romba dől.

-  olyan képzéseket szervezni nekik, amit a saját településükön és közösségükben tudnakkamatoztatni (dajka, szociális munkás, pedagógiai asszisztens, gyermek és ifjusági felügyelő....akár főiskolai támogatás), valamint a térségben hiányszakma 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Juhász Borbála | 2016-11-28 14:11:08

- A pályázati kiírás címe:

Tekintettel a hazai roma közösségek sokszínűségére, javasoljuk, hogy a pályázat címe a magyar ("Nagylány") és a lovári ("Bari Shej") változat mellett a - szintén jelentős kulturális örökséggel rendelkező - beás közösség nyelvén is jelenjen meg: "Fátă máré".

- Helyzetelemzés

A pályázati kiírás hátterének keretében (1.1.) helyzetelemzés nyújtó részben szerepel az alábbi mondat: "A roma nők termékenységi mutatói magasabbak, emiatt ugyancsak két és félszer több az inaktív kereső a többségi társadalomhoz képest. (Statisztikai Tükör, 2015/82)".  Ez a megállapítás árnyalásra szorul, ugyanis a magyarországi társadalomtudományban évtizedek óta vita folyik arról, hogy a magasabb termékenységi rátát mennyiben határozza meg az etnicitás, és mennyiben az iskolázottság, illetve társadalmi státusz (lásd pl. Husz Ildikó: Alacsony végzettség - sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról, Demográfia, 2011/1, 5-22., http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/viewFile/465/563 ). Mindenképpen hozzátehető, hogy a magasabb termékenységi ráta mögötti egyik fő tényező az alacsony iskolázottság. Ezt alátámasztandó említhető az is, hogy a diplomás roma nők termékenységi mutatói aligha magasabbak a diplomás nem roma nőkénél (bár erre nézve jelenleg még nem állnak rendelkezésre kvantitatív/statisztikai adatok, részben a diplomás roma nők számának - még mindig, sajnálatosan - alacsony volta miatt).

- A felhívás célja:

A pályázati kiírás hátterének keretében (1.1.) célkitűzést megfogalmazó részben szerepel az alábbi kijelentés: "A program komplex módon reagál a társadalmi problémákra. Nemcsak a lemorzsolódás csökkentése a cél, hanem olyan tényezők érdekében is célzott beavatkozásokat szükséges tenni, mely területen a roma nők jelenléte kiemelkedően magas. Ennek értelmében lépéseket kell tenni családon belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk ellen is, és nem feledkezhetünk meg a menekülő útnak vélt prostitúció kockázatáról sem." Ezeknek a jelenségeknek az explicit megemlítése, illetve figyelembe vétele feltétlenül üdvözlendő és kiemelkedően fontos.  Kérdés azonban, hogy a jelen program keretén belül mennyiben célozhatóak meg ezek a jelenségek, amennyiben nem csak a kockázatuk áll fenn, hanem aktuálisan jelen vannak az érintettek életében. Noha a pályázói körbe beletartoznak a gyermekjóléti szolgálatok (illetve, a kiírás szorgalmazza az együttműködést a gyermekjóléti szolgálatokkal), konceptuális kérdésként merül fel a bűnmegelőzés, illetve a bűnüldözés területére tartozó jelenségek, illetve esetek kezelése: például, ha a programban részt vevő lányok esetében fizikai vagy szexuális bántalmazás gyanúja merül fel, vagy ha az érintett közösségekben jelen van a gyerekházasság káros hagyománya, illetve szervezett bűnözői (pl. emberkereskedelemmel foglalkozó) csoportok tevékenykednek. Már a pályázatok szintjén tisztázandó, hogy mi a résztvevők szerepe (pl. a mentorok jelzési, jelentési kötelezettsége), illetve az, hogy miként szavatolható/fokozható a résztvevők (beleértve a mentorok) személyes biztonsága, amennyiben bűncselekmény gyanúja vagy közvetlen veszélye merülne fel. Mindezzel összefüggésben megfontolandó a  a rendőrséggel való konstruktív együttműködés kialakításának, illetve javításának szorgalmazása a pályázati kiírásban.

- Természetbeni támogatások:

A pályázati kiírás hátterének (1.1.) keretében a beavatkozási logikát ismertető rész a természetbeni támogatásként nyújtható javak körében megemlíti a higiéniai termékeket ("tisztasági csomag"). Ezzel kapcsolatban javasoljuk a menstruációval kapcsolatos higiéniai termékek nevesítését (betét, tampon, esetleg alternatív - mosható, újrahasznosítható - menstruációs eszközök). A nemzetközi fejlesztés terén szerzett tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a marginalizált helyzetű, szegénységben élő közösségekben a lányok iskoláztatását, érvényesülését gátló tényezők egyike az, hogy nem tudnak megfelelő higiéniai eszközökhöz jutni - miközben a menstruáció kérdéskörét adott esetekben tabu/szégyen övezi -, és a menstruáció napjai alatt nem jutnak el az iskolába, illetve nem tudnak részt venni a sport- és szabadidős tevékenységekben sem. Ezzel kapcsolatban fontos lenne Magyarországon is felmérni a mélyszegénységben élő lányok (nők) helyzetét és szükségleteit.