A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Száraz Ildikó | 2016-11-25 11:01:20

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.2.2. pontja alapján az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

 

A Felhívás tervezet 5.7 pontja szerint a Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 4% lehet.

 

Kérjük, hogy a százalékos korlátot szíveskedjenek összhangba hozni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.2.2. pontjában szereplő 5%-al, tekintve a beruházások tárgyát, és ezáltal a szükséges tervezési, és előkészítési tevékenységek komplexitását.

 

Üdvözlettel,

Száraz Ildikó

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 01:00:31

Eredeti szöveg

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Módosított szöveg/szövegjavaslat

Az eredeti szöveg törlendő.

Indoklás

A pályázati felhívás 3.4.2 pontja szerint: "A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 1 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni." A fentiek szerint 1 db mérföldkő szükséges a projekt fizikai befejezésének várható időpontjában, tehát a záró elszámoláskor, ami így egyszeri elszámolást jelent. Egyszeri elszámolás esetén a felhívás alábbi része sem értelmezhető (5.4 Előleg igénylése): "Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni."

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:59:10

Eredeti szöveg

FIGYELEM! -> Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 4,00%-át.

Módosított szöveg/szövegjavaslat

FIGYELEM! -> Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5,00%-át.

Indoklás

Egy megújuló alapú hőtermelés előkészítése igen időigényes, Műszaki gazdasági megvalósíthatósági tanulmány készítése mindenképpen szükséges (a berendezés kapacitásának optimalizálása, elhelyezhetőség, távhőrendszeri csatlakozás stb.). Az engedélyezési eljárás számos szakhatóság bevonását követeli meg. A kiviteli tervezés igen szerteágazó, sok terület tervezőinek bevonását igényli (építészet, statika, gépészet, villamos erőátvitel, villamos automatika, környezetvédelem, tűzvédelem, stb.) 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:58:00

Eredeti szöveg

Magyarországon, hőtermelés esetén Alternatív beruházásként földgáztüzelésű termelő egységet kötelező figyelembe venni, melynek Irányító Hatóság által elismert fajlagos beruházási költsége 25 millió Ft/MW. Az Alternatív beruházás költségének meghatározása érdekében a megújuló energiaforrást hasznosító tervezett beruházásnak megfelelő termelt energiamennyiséget és élettartamot kell figyelembe venni, majd ezeket megszorozni az Irányító Hatóság által elismert 150 Ft/GJ fajlagos beruházási költséggel.

Probléma és Módosított szöveg/szövegjavaslat

A 25 MFt/MW és a 150 FT/GJ csak 2350 h csúcskihasználási óraszám esetén jelentik ugyanazt. Nagyobb kihasználtság esetén a a 150 Ft/GJ-nál kisebb érték adódik. Javasoljuk, hogy a 25 MFt/MW értéket legyen figyelembe véve,  vagy mindegyik esetben 2350 h csúcskihasználási óraszámmal kelljen számolni az alternatív beruházási költség meghatározásánál az összehasonlíthatóság érdekében.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:56:23

Eredeti szöveg

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiségre vetített nettó elszámolható költség [ezerFt/GJ/év] költség <= 45 eFt/GJ/év 20 pont 50 eFt/GJ/év >= költség > 55 eFt/GJ/év 16 pont 60 eFt/GJ/év >= költség > 65 eFt/GJ/év 12 pont 70 eFt/GJ/év >= költség > 75 eFt/GJ/év 8 pont 80 eFt/GJ/év >= költség > 85 eFt/GJ/év 4 pont 90 eFt/GJ/év >= költség > 95 eFt/GJ/év 2 pont költség > 100 eFt/GJ/év 0 pont

Módosított szöveg/szövegjavaslat

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiségre vetített nettó elszámolható költség [ezerFt/GJ/év] költség <= 45 eFt/GJ/év 20 pont 45,1 eFt/GJ/év >= költség > 55 eFt/GJ/év 16 pont 55,1 eFt/GJ/év >= költség > 65 eFt/GJ/év 12 pont 65,1 eFt/GJ/év >= költség > 75 eFt/GJ/év 8 pont 75,1 eFt/GJ/év >= költség > 85 eFt/GJ/év 4 pont 85,1 eFt/GJ/év >= költség > 100 eFt/GJ/év 2 pont költség > 100 eFt/GJ/év 0 pont

Indoklás

a folytonosság érdekében szükséges a módosítás

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:55:03

Eredeti szöveg

Beruházás belső megtérülési rátája (BMR) 2% ≤ x < 3,99% 0 pont 4% ≤ x <7,99 7 pont 8% ≤ x <11,99 14 pont 12% ≤ x <15 20 pont

Módosított szöveg/szövegjavaslat

Beruházás belső megtérülési rátája (BMR) 2% ≤ x < 2,99% 0 pont 3% ≤ x <4,99 7 pont 5% ≤ x <7,99 14 pont 8% ≤ x <15 20 pont

Indoklás

Ez a pontozás bünteti azokat, akik alacsony áron tudtak gázra szerződni. Szerintünk a BMR-re pontozni egyáltalán nem kellene, de legalább a határok csökkentése javasolt.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:54:08

Eredeti szöveg

a támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a Konzorciumi tagok által aláírt a projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

Módosított szöveg/szövegjavaslat

a támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a Konzorciumi tagok által aláírt a projekt előkészítésre vonatkozó Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

Indoklás

A pályázati felhívásban a konzorciumi szerződésre vonatkozó pontok egyértelműsítése szükséges. A pályázati kiírás megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodásra utal, míg az NFP előkészítésre, támogatási kérelem benyújtásra vonatkozó megállapodás tervezetet küldött meg a Távhőtársaságok számára. A tervezetben az található, hogy támogatási kérelem mellékleteként az előkészítésre vonatkozó konzorciumi megállapodást szükséges csatolni.(amennyiben releváns)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:51:18

Eredeti szöveg

a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,

Módosítás

a támogatást igénylő által benyújtott, elektornikus kitöltőprogram által generált nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,

 

indoklás

A megfogalmazás egyértelműsítése szükséges, hogy mely nyilatkozat benyújtása nem hiánypótolható.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:50:22

Eredeti szöveg

s) A megújuló alapú hőenergia termelő rendszerre vonatkozó projekt teljes költsége nem haladhatja meg a beépített névleges teljesítményre vetítetten: · geotermikus energia hasznosítás esetében: a nettó 212.500 Ft/kW fajlagos költséget

Módosított szöveg/szövegjavaslat

s) A megújuló alapú hőenergia termelő rendszerre vonatkozó projekt teljes költsége nem haladhatja meg a beépített névleges teljesítményre vetítetten: · geotermikus energia hasznosítás esetében: a nettó 300.000 Ft/kW fajlagos költséget

Indoklás

A megvalósult beruházások tapasztalatai szerint a geotermális beruházások fajlagos költsége minimum 8!) 300 000 Ft/kW körül van, ez is igen jelentősen függ a telepítési adottságoktól!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:48:29

Eredeti szöveg

s) A megújuló alapú hőenergia termelő rendszerre vonatkozó projekt teljes költsége nem haladhatja meg a beépített névleges teljesítményre vetítetten: · szilárd biomassza alapú rendszer esetében: a nettó 107.000 Ft/kW fajlagos költséget.

Módosított szöveg/szövegjavaslat

s) A megújuló alapú hőenergia termelő rendszerre vonatkozó projekt teljes költsége nem haladhatja meg a beépített névleges teljesítményre vetítetten: · szilárd biomassza alapú rendszer esetében: a nettó 130-150.000 Ft/kW fajlagos költséget.

Indoklás

A 107 000 Ft/kW még a nagyobb kapacitásoknál sem elegendő, a kisebb beruházásoknál még kevésbé. A beruházási költséget jelentősen befolyásolja a telepíthetőség, távhőrendszeri csatlakozás költsége is, amelyet tartalmaznia kell a fajlagosnak.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:46:47

Módosított szöveg/szövegjavaslat

3.4.1.1. pont   m) A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell távhőszolgáltatói működési engedéllyel vagy annak megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokkal (a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában), kivéve ha csak távhőtermelői működési engedély is elégséges a megújuló energiaforrásokat hasznosító távhőtermelő rendszer kialakításához (ha a helyi távhőszolgáltató vásárolja majd meg a termelt hőt)  

Indoklás

Ha a szakmai befektető cég nyújtja be a pályázatot és ő adja el a hőt helyi távhőszolgáltatónak, akkor nem kell távhőszolgáltatói engedély.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:45:11

Módosított szöveg/szövegjavaslat:

j) Biomasszából nyert hőenergia termelés esetén: a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a biomassza tüzelőanyag-/alapanyag-ellátásra vonatkozó, legalább feltételes szerződéssel, előszerződéssel vagy szándéknyilatkozattal.

Indoklás

Még nem biztos, hogy nyer a pályázat, nem biztos, hogy megvalósul a beruházás.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:44:24

Módosított szöveg/szövegjavaslat

3.4.1.1. g) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás belső megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 2,00 %-ot, vagy meghaladja a 15 %-ot. A megtérülési ráta számításánál a jövőbeni gázárak prognózis értékével kell számolni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:43:24

eredeti szöveg

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:                       a) Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat azzal, hogy a műszaki és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.

Módosított szöveg/szövegjavaslat

a) Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat azzal, hogy a műszaki és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít. Ha egy támogatást igénylő több településen pályázik, akkor azok külön-külön projektnek minősülnek és pályázhatók.

Indoklás

Ha egy cég  több településen működik, mint távhőszolgáltató és távhőtermelő vagy mint szakmai befektető, akkor ne legyen kizáró feltétel, hogy csak egy projektet pályázhat. Esély egyenlőség elve.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:42:00

Eredeti szöveg

o) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása

Módosított szöveg/szövegjavaslat

o) Kizárólag új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása

Indoklás

A megújúló energia felhasználás minél szélesebb körű elterjesztéséhez javasolt olyan projektek támogatása is, amelyek a megvalósuló megújuló energiforrás felhasználásával új fogyasztókat is kiszolgálnak.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kasza György | 2016-11-25 00:41:03

Eredeti szöveg

Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

Módosított szöveg/szövegjavaslat

Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, közbeszerzés lefolytatását, ingatlan vásárlását, terület előkészítését, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kasza György | 2016-11-25 00:39:50

Eredeti szöveg

Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

Módosított szöveg/szövegjavaslat

Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása, meglévő megújuló energiát alkalmazó létesítmények kapacitásának növelése, hőtároló beépítése

Indoklás

A hőtároló beépítése növeli a meglévő, változó teljesítménnyel üzemeltethető kazánok kihasználását, és biztosítja azok üzemének közelítését a zsinórüzemmódhoz

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Zarándy Pál | 2016-11-24 20:15:26

A Magyar Mérnöki Kamara Energetikai tagozata szakértőinek észrevételei és javaslatai

 

- A mesterséges konzorciumi konstrukcióval sok ember munkája kerülhet veszélybe (akik döntően mérnök végzettségűek), ezzel együtt nem látjuk biztosítottnak, hogy a projektek kivitelezésének és műszaki felügyeletének szakmai színvonala emelkedne.

 

-A 3.3 pont szerinti pályázhatósági leszűkítés hatékony és versenyképes kombinált projektek megvalósítását gátolja, szakmailag nem is érthető (miért nem támogatható napelemes, kollektoros, hőszivattyús források bevonása, meglévő geotermális rendszerek hatékonyság növelése, a megújuló forrás hatékonyságát javító szekunder oldali beavatkozások végrehajtása?).

 

- A 3.4.1.1 pont m) és n) szerinti engedély kötelesség sem érthető pontosan: miért szükséges egy megújulós hőtermelőnek távhő-szolgáltatási engedélyt kérelmeznie?

 

Az s) szerinti fajlagos beruházási költség-határértékek mi alapján kerültek meghatározásra? Nagymélységű geotermikus közműrendszer nem valósítható meg 956 millió Ft-ból, csak akkor, ha nem épül visszasajtoló rendszer és beérjük szerényebb minőséggel, hatékonysággal. Szintén lehetetlen pl. 1 MW-os biomassza rendszer megvalósítása távvezetékkel 107 millió Ft-ból.

 

A megadott fajlagos költségek nagyon alacsonyak. Pl. szilárd biomassza alapú rendszer esetén szinte csak barnamezős beruházás épülhet, mivel a távvezetékre már alig marad pénz, kb. 100-200 m fér bele. Logikusan a biomassza kazánházat a település külső részén célszerű elhelyezni a tüzelőanyaggal kapcsolatos logisztikai, tárolási és egyéb okok miatt. A pályázat támogatni kívánja a megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtőrendszerek kialakítását, de ilyen alacsony fajlagos költségek mellett úgy látjuk, hogy csak a fűtőmű valósítható meg a hálózat pedig nem, mivel a fajlagos költségeknél a teljes beruházási költséget figyelembe kell venni. A javaslat a jelenlegi fajlagos költségek minimum 50%-os megemelése mind a kettő tekintetében.

 

- A 4.4.2 pont kiválasztási kritériumainál a hőteljesítményre (kW), illetve a hőtermelésre (GJ) vetített fajlagos beruházási költségek nem koherensek, szakmai megalapozottságuk kérdéses: pl.: egy 4-5 MW-os termálkútból 50-60 ezer GJ hőmennyiség hasznosítható (ha nem, túlságosan szerény hatásfokkal került megtervezésre). Az előbbi szerint 956 millió Ft a beruházási költség határ, míg az utóbbi szerint 20 pont jár 2,25 Milliárd Ft beruházási költségért is.

 

- Az 5.3. Támogatás mértéke fejezetben érthetetlen a gázüzem alternatívaként való figyelembe vétele (Mi a cél? Megújuló energia, ÜHG csökkenéssel, vagy maradjon inkább a gáz?). Egy termál projekt valójában akár 50-70 évre épül. Mekkora élettartamot vegyenek figyelembe a pályázók a többlet költség számításánál? Mi lesz, ha kiderül az üzemeltetés során, hogy mások a tényszámok? Van ennek értelme? Ez a többletköltség értelmezés a valós támogatási intenzitást 15-25%-kal is csökkentheti.

Az alternatív beruházással való összehasonlításból származtatott támogatási érték meghatározása lehetetlen helyzetbe hozza a kisebb távhő-rendszerk fejlesztést a 3.4.1.1 ponthoz fűzött észrevételünk szerint. Ha ezt így meg akarják tartani, az azt jelenti, hogy nagy teljesítményű fűtőmű beépítéséhez lehet a legnagyobb támogatást elnyerni.  Ezt azonban a település külső részén célszerű megépíteni és mindenképpen kell a távvezetékkel számolni, ami az előző részben jelzettek miatt nem nagyon fér bele a jelenlegi keretekbe. Ez a számítás, a többletköltség meghatározása, a kis teljesítményű beruházásokat ellehetetleníti, továbbá új távfűtő rendszerek biztosan nem fognak létesülni. Lehet, hogy ez nem is cél, de akkor nem célszerű a kiírásban szerepeltetni.

 

- Nincs nevesítve a kiírásban a részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésének szükségessége. Minden projekt fő számainak az abban foglaltak az alapjai, gyakorlatilag az a projekt sorvezetője. A háttértanulmány nem helyettesíti.

 

- Aggályos, hogy összesen 13 Mrd Ft képezi több mint 100 távhő rendszer primer energia megújulásának pályázati keretét. Érdemi hatást 200-250 Mrd-os forrás kerettel és 2020-ig tartó folyamatos befogadással lehetne elérni.

Zarándy Pál

MMK KEHOP MB delegált