A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-20 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ungvári Sándor | 2016-11-18 17:37:30

Tisztelt Irányító Hatóság!

1. Indikátor definíciója:

Az ERFA rendelet 5. cikk (9) a.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programokban regisztrált módon résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek aránya a célterületen (kedvezményezett járásokban) élő gyermekek 20%-ára (bevont gyermeknépesség) vetítve.

A célterületen élő gyermekek számának meghatározásakor milyen adatokra kell támaszkodnia a támogatást igénylőnek? (KSH által nyilvántartott adatok?)

A programban résztvevők számának igazolásának módját kérnénk meghatározni.

2. Az útmutató 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontjában ez áll: A felsorolt tevékenységek közül legalább 3 támogatható tevékenység választása kötelező. (öszesen 2 főtevékenység, ezeken belül 6 altevékenység)

A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3.) Tartalmi értékelési szempontok pontjában a 3.1 szempont esetében nem egyértelmű, hogy mikor jár az 5, ill. 3 pont. Az összes támogatható tevékenységet meg kell valósítani (mind a hatot, beleértve az ingatlanvásárlást is), vagy elég 3 támogatható tevékenység, (pl. az 1. célterület mindkét tevékenysége + 1 tevékenység a 2. célterületből)

Köszönjük.

Tisztelettel:                                      Ungvári Sándor igazgató

                                       Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ungvári Sándor | 2016-11-18 11:25:38

 Tisztelt Irányító Hatóság

1. A felhívás 4.1 Támogatást igénylők körének meghatározásánál két további kiválasztási kritérium szerepel:

 „a támogatást igénylő szervezet vagy az azt alapító szervezet alapszabálya, létesítést igazoló okirata alapján legalább 5 éve karitatív tevékenységet lát el a 65/2000 (V.9) Kormányrendelet 1. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint,”

A fenti jogosultsági kritérium alátámasztására elegendő-e, ha a támogatást igénylő alapszabályában, létesítő okiratában a karitatív tevékenység szerepel? Esetlegesen szükséges referencia igazolások benyújtása aktív karitatív tevékenység végzéséről?

Kérjük, a jogosultsági kritérium alátámasztásának módját pontosítani szíveskedjenek.

  • „főállású munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottainak száma az előző lezárt gazdasági évben a eléri a 2 főt, és legalább 1 raktárt működtet a benyújtást megelőző egy évben”

A foglalkoztatotti létszám alátámasztására az előző, lezárt üzleti évre vonatkozó mérleg, eredménykimutatás benyújtása elegendő-e? A pályázat benyújtását megelőző egy évben működtetett raktár igazolásának módját kérnénk meghatározni.  

2. A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 2.1. Logisztikai, raktározási feltételek fejlesztése pontjában önállóan támogatható tevékenység a „Szállítási kapacitás fejlesztése, gépjárművek beszerzése” viszont a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek körének a 2. Beruházáshoz kapcsolódó, eszközbeszerzés költségei pontjában a gépjármű beszerzését csak személyszállításra alkalmas, legfeljebb 9 személyes járműre korlátozza. Ugyanakkor a szakmai jellegű belső költségvetési korlátozások az adomány szállításra alkalmas gépjármű beszerzésére is vonatkoznak.

Kérjük, az ellentmondás tisztázását.

Köszönjük.

Tisztelettel:                   Ungvári Sándor igazgató

                     Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat