A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-20 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
dr. Hámori Ákos | 2016-11-17 15:52:00

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon

Felhívással kapcsolatos észrevétel

Balatonfüred Város Önkormányzata  az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon Társadalmi egyeztetésen lévő Pályázati felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 1. Felújításra kerülő ingatlan (lakás)” felújítási költségei kapcsán az alábbi észrevételt tesszük:

A beruházás során a felújításra kerülő ingatlan költségei nem haladhatják meg a bruttó 70.000 Ft/nm-t, valamint építési engedélyköteles átalakítás esetében a 100.000 Ft/nm-t. A felhívásnak ugyanebben a szövegrészében a kiírás tervezője  hivatkozik arra, hogy a  felújítás elszámolható maximális négyzetméter költségek számításkor  a településen az elmúlt 3 évben értékesített ingatlanok átlagos négyzetméterárát az erről szóló, NAV-tól kért kimutatás a támogatási kérelem kötelező mellékletének figyelembe vételével történik. Kérjük az ellentmondás feloldását, illetve annak pontosítását, hogy a költségek meghatározásánál a felhívásban szereplő  négyzetméterár, vagy a NAV melléklete az irányadó.

Az egyeztetésen lévő felhívásban a  négyzetméterárra elszámolható maximális költséget a jelen piaci árak naprakész ismeretének birtokában eltúlzóan alacsonynak tartjuk. Az elmúlt három évben a kivitelezői- és anyagköltség árak, továbbá a munkabérek jelentősen, statisztikai kimutatások szerint 30%-kal megemelkedtek.  A projektgazdának a projekt megvalósítására 36-42 hónap áll rendelkezésére, a kivitelezési költségeket ez alapján kell előre betervezni, ami várhatóan messze felette lesz a NAV által összeállított négyzetméterárnak.

A pályázati felhívás négyzetméterenkénti maximálisan elszámolható felújítási költségénél nem egyértelmű, hogy a lakások megközelíthetőségét biztosító folyosók, lépcsőházak költségeit is beletartoznak-e, vagy azok külön négyzetméterárral kerülnek meghatározásra.

Építésengedély köteles tevékenység esetén uniós előírás az esélyegyenlőség biztosítása., ez külön költségként számolható el?

A reális költségkalkulációhoz kérjük, kerüljön pontosításra, hogy a maximálisan elszámolható m2 árba ezek a költségek is beletartoznak-e.

A fenti észrevételek alapján a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 1. Felújításra kerülő ingatlan (lakás)” felújítási költség nem építés-engedély köteles átalakítás esetén a maximálisan elszámolható költséget 70 000 Ft/nm-ről 120 000 Ft/nm-re, az építésengedély-köteles beruházás esetén pedig 100 000 Ft/nm-ről 150 000 Ft/nm-re kérnénk megemelni. Ezzel összefüggésben javasoljuk a beruházás költségek összes elszámolható költség maximum 50%-ról 60%-ra való megemelését.

 

dr. Bóka István

polgármester

Balatonfüred Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Vadász György | 2016-11-16 15:41:10

Esély Otthon : EFOP-1.2.11-16 pályázat véleményezése.

 

Támogatandó a gondolatsor, melyet a pályázat felvet, ugyanakkor a társadalomnak csak egy kis részét tudja támogatni.

 

Alapvető cél és a részcélok úgy mint:

a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

 

 Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.

 

 A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg. Össze kell kapcsolni a lakhatást és a munkahelyteremtést, illetve a munkához jutás feltételrendszerét.

 Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok csak támogatni lehet és kell is.

 

Javasoljuk a kiírás pontosítását több vonatkozásban is!

 

-A „Magyarország kevésbé fejlett régiói” megfogalmazást, mint területi lehatárolást konkretizálni. (Pl. a nagyvárosok körüli „alvó” települések fejlettek?)

 

-3.1.1. Választható, önállóan támogatható tevékenységek %-os támogatottságait meg kellene emelni.(Pl. ingatlan max. 50%. max. 70-100eFT/nm az egy 50 nm.-es konyhás, fürdős, külön bejáratú, laptopos wifis lakhatás esetén 2-2,5 mFT-os önerőt feltételez, ezzel az igen alacsonyra szabott költségekkel is.)

 

a 3.1.2.1/I/3 pontban a célcsoport létszámát min. 15 főben határozza meg, míg a 3.4.1.1 műszaki elvárásoknál 1000főként 1 főt ír elő. (3000 fős település esetén ez 3 fő, melyik a teljesítendő?

 

3.7.1. Indikátoroknál 25 éven aluli résztvevők száma a mértékegységként meghatározott korlát a célcsoportnál 18-35 év (7. oldal közepe)

 

A 10. oldalon Települési lakosságszámból 1000 főként 5 célcsoportba tartozó fiatal-ról, az indikátoroknál  Települési lakosságszámból 1000 főként 4 fő-ben határozza meg a célértéket.

 

Az 5 éves fenntartási kötelezettséget egy 3000 fős településen komoly támogatásban részesülő gazdasági fejlesztést igényel a fogyasztók meggyőzésével. (helyi pékség, fodrászat, sajtkészítés, helyi élelmiszer feldolgozás, állattartás, növénytermesztés) Nem tűnik egyszerűen teljesíthetőnek, ezért a szankciókat is be kellene emelni a kiírásba, kitérve egy esetleges „vis major” esetére is.

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

Nagy Ilona

Elnöki asszisztens, PR referens

Magyar Iparszövetség

Elnöki Titkárság

 

Tel: (06-1) 343-5181

Fax: (06-1) 343-5521

e-mail: nagy.ilona@okisz.hu

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Huber Helga | 2016-11-14 10:39:35

Tisztelt Támogatáskezelő!

A kiírás kizárólag a 20 000 fő alatti településekre vonatkozik, a pályázati kiírás célcsoportja is a 20 000 fő alatti települések 18-35 év közötti fiataljai. Ugyanakkor a népesség elvándorlása, az elöregedés valamennyi vidéki térségben lévő településre jellemző. Kiskunhalason például 2013. január 1-jéről 2016. január 1-jére közel 10 %-os csökkenés következett be. 60 km-re található Kecskeméttől, Szegedtől egyaránt, amely városok egyértelműen elszívó hatással bírnak. Kiskunhalas lakosságszáma 29 e fő körül mozog, járási székhely, kisváros, ha a kiírás így marad, kiszorul a pályázók köréből, amely nagymértékben meghatározhatja a város jövőjét.

A területi egyenetlenségek, a területfejlesztés és vidékfejlesztés szakmai trendjei szerint nem látok különbséget a 20 e fős és a 30 e fős települések között oly mértékben, amely indokolná a 20 e fős létszámnál való kizárást. Kérem, módosítsák a pályázók körét max. 30 000 fős városokra, s a pályázat további elemeit is módosítsák eszerint. (pl. célcsoport meghatározása, stb.)

Köszönettel: Huber Helga szakmai koordinátor Kiskunhalas Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Uzonyi-Tóth Anita | 2016-11-11 13:36:10

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részéről a következő észrevételt tesszük az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című felhívással kapcsolatban:

A felhívás a kisebb, 3.000-20.000 fő lakosságszámú településekre vonatkozóan ad lehetőséget támogatás igénybevételére. Városunk, Hajdúböszörmény 32 ezres lakosságszámával ezek alapján nem tartozik bele a lehetséges pályázói körbe, ugyanakkor Hajdúböszörményben is jelen vannak azok a problémák, amelyekre a felhívás megoldást kíván nyújtani.

Városunk számára is égető gond a fiatalok kedvezményes lakhatásának biztosítása, így amennyiben lehetőséget biztosítanának rá, önkormányzatunk részt kívánna venni ezen a pályázati lehetőségen.

Fentiek alapján kérjük a pályázói kör bővítését annak megfelelően, hogy a Hajdúböszörmény-méretű városok is részt vehessenek a pályázaton.

 

Tisztelettel: Uzonyi-Tóth Anita pályázati referens Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal