A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Prokné Tirner Gyöngyi | 2016-11-18 10:49:08

A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete és a Hagyományok Háza az alábbi észrevételeket teszi az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázati felhíváshoz

Egyesületünk és a Hagyományok Háza örömét fejezi ki az iránt, hogy az intézmények, szervezetek sorában nevesítve lettek a népi kézműves tevékenységgel foglakozó alkotóházak, műhelyek, civil szervezetek, egyéni vállalkozók, amelyek alkotóházat, műhelyt működtetnek.

Észrevételeink

 • A pályázati kiírás 3.4.1.1 pontja a tanulási formákra és programokra vonatkozó előírásai között a havi szakköri foglalkozások estében kevésnek találjuk a min. 6 fő részvételét, javasoljuk ezt 10 főre korrigálni.
 • A pályázati kiírás 3.4.1.1 pontja a tanulási formákra és programokra vonatkozó előírásai között a kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótáborok esetében az egy tábori napra kevésnek találjuk a min. 4 órás szakmai foglalkozás tartását, javasoljuk ezt 6 órára korrigálni.
 • A pályázati kiírás 3.4.1.1 pontja a regionális, területi hálózatépítéssel kapcsolatos elvárásoknál a legalább 4 órás szakmai ismereteket tartalmazó fejlesztő rendezvények estében javasoljuk az időtartamot 6 órára korrigálni.
 • A pályázati kiírás 3.4.1.1 pontja számszerűsített szakmai elvárásainál a hátrányos helyzetű személyek 50%-os bevonását soknak tartjuk. Javaslatunk 30 %. Ezen kívül a hátrányos helyzet igazolása az itt felsoroltak több csoportját tekintve aggályos, személyiségi jogokat érintő problémákat vet fel. Az igazolás módját kérjük konkrétan kifejteni. A felhívás 3. Tartalmi értékelési szempontjainál ennek megfelelően változtatni kell a 8.3 előnyt jelentő szempont %-os arányait.
 • A pályázati kiírás 4.1. d) pontjában felsorolt támogatást igénylők köre esetében kiköti, hogy a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségen túl (melynek kikötését szükségesnek találjuk), annak tartalmát tekintve és kiragadva az ellátandó feladatok sorából a közösség működtetését, hátrányos helyzetbe hozza az a), b), c) pontokban megjelölt támogatást igénylők körével szemben. Az a), b), c) pontban megjelöltek így viszont előnyhöz jutnak ez által. Javasoljuk e kikötés törlését a 24. oldal mindkét bekezdéséből, ezzel az ellentmondás feloldását.
 • Ugyancsak ellentmondás a 4.1. d) pontban a felsorolt egyéni fenntartási forma estében az 1438-as statisztikai adatlap elvárása. Egyetlen egyéni fenntartásban működő műhelygaléria, nyitott műhely nem kötelezett a rendelet szerint ennek benyújtására! Így a támogatást igénylők köréből kiejtjük az egyéni fenntartási formában működő ilyen helyszíneket. Ez sajnálatos lenne, mivel mindezidáig nem létezett olyan pályázati kiírás, ahol pályázhattak volna a kézművességet képviselő ilyen helyszínek. Ezt az ellentmondást fel lehet oldani más dokumentum bekérésével, így például a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének, a Hagyományok Házának és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének közös ajánlásával.
 • Az 5. 5.4 a) pontjában ellentmondásosnak találjuk, hogy az elnyerhető támogatás maximális mértéke 60 000 000 FT, a támogatási előleg viszont legfeljebb 1 milliárd forintban van maximálva.
 • Zalaegerszeg, 2016. november 17.

  Prokné Tirner Gyöngyi              Beszprémy Katalin

  elnök                                       tárvezető

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Ragó Kinga | 2016-11-16 12:12:17

  A felhívás 17. oldalán meghatározásra kerül, hogy kik tekinthetők hátrányos helyzetűeknek. Szükségesnek látszik a felsorolásban meghatározottak további részletezése, pl. mit értünk alacsony végzettségűek alatt, mit jelent a munkanélküli háztartás.

   

  A tartalmi értékelési szemopontok 8. Előnyt jelentő szempontok 8.1 pontja alapján pontot ér, ha a megvalósuló programba bevont résztvevők közül legalább egy célcsoport tagjai komplex programmal fejlesztendő (4 pont) vagy fejlesztendő járásban (3 pont) élnek. Javasoljuk, hogy előnyt jelentő szempontként jelenjen meg a kedvezményezett járás is.

   

  A 6.1. Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listájában szerepel:

  "2. együttműködési megállapodások nevelési-oktatási intézményekkel".

  Nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködésről, annak feltételeiről, körülményeiről, szükségességéről a felhívás nem rendelkezik. Javasoljuk ennek kifejtését vagy a listáról történő törlését.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kult Imréné | 2016-11-16 11:56:10

  6.1. Csatolandó mellékletek listája 2. pont: Együttműködési megállapodások nevelési-oktatási intézményekkel

  Milyen oktatási intézményekkel és milyen feltételekkel kell Együttműködési megállapodást kötni?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Bolykiné Horváth Ágnes | 2016-11-16 11:30:11

  1. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások, Szakmai elvárások pontjában a Hátrányos helyzetű személyek bevonásánál az igazolás módjaként " a hátrányos helyzet igazolása" szükséges.

  Kérdés: Milyen módon szükséges igazolni?