A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 13. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2016-11-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevételek
Bleha Annamária | 2016-11-11 09:33:49

GINOP-8.4.1/B-16

A KAVOSZ Zrt. észrevételei/javaslatai a „GINOP-8.4.1/B-16 - KKV energia hitelre” vonatkozóan:

  • A kizáró feltételeknél – ahogy ezt már korábbi pályázati kiírásnál is jeleztük - nehezen értelmezhetőek az alábbiak: -olyan vállalkozásnak, amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes, - amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

Javasoljuk a vastagon szedett fogalmak meghatározását/körülírását, esetlegesen ezen feltételek elhagyását, amennyiben azt az EU-s szabályok lehetővé teszik.

  • A biztosítékok:

A biztosítékok felsorolásánál a következő szerepel:

  • „gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,”

Javasoljuk konkrétabban meghatározni a tulajdonos készfizető kezesre vonatkozó feltételeket:

pl.:, hogy a többségi tulajdonos(ok) vagy legalább egy tulajdonos készfizető kezessége szükséges-e.

  • „egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.”

Javasoljuk konkrétabban meghatározni a készfizető kezes személyével szembeni elvárásokat.

A termékleírás tartalmazza, hogy konzorcium is pályázhat, azonban semmilyen egyéb, a konzorciumra vonatkozó feltételek leírása nem szerepel a felhívásban. Kérjük, pontosítsák ezen típusú pályázók részvételi feltételrendszerét.

Egyéb észrevételek
Magyar Energiahatékonysági Intézet | 2016-11-08 12:37:29

Tisztelt IH!

A Magyar Energiahatékonysági Intézet nevében érdeklődöm, hogy jól látjuk-e, hogy a hitelből energiahatékonysági beruházást nem, csak új energiatermelő kapacitások megteremtését lehet finanszírozni? Ha igen, ennek mi a szakmai indoklása?

Amennyiben valóban a vállalakozások versenyképességének támogatása a cél, akkor az energiafelhasználás optimalizálása nélkül nem sok értelme van az egyes cégeknél megújuló beruházásokat támogatni, hiszen a megújulók igénybe vétele önmagában még nem jár fogyasztáscsökkenéssel..

Javaslojuk ezért, hogy a támogatható tevékenységek köre kerüljön kiegészítésre az energia-felhasználás mennyiségét csökkentő beruházásokkal is.

Üdvözlettel:

Szalai Gabriella, Magyar Energiahatékonysági Intézet

mehi@mehi.hu

Egyéb észrevételek
Tóth Péter | 2016-11-07 08:48:03

Tisztelt IH!

1. A kizárt hiteligénylők között az A/3 pontban a hitelkérelem beadásának feltétele a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megléte.

Egy hálózatra termelő villamos kiserőmű megvalósításához szükség van legalább építési engedély(ek)re (kiserőmű, trafóház, termelői vezeték, ép.hatóság: Kormányhivatal), KÁT (később KÁT vagy METÁR) határozatra (MEKH), 500kW-tól pedig a termékleírásban is hivatkozott összevont kiserőművi engedélyre (MEKH). Nem kimondottan hatósági, de elengedhetetlen az elosztói engedélyes igénybejelentésre adott pozítív válasza a gazdaságosan kiválasztott csatlakozási ponthoz és az ez alapján készült, engedélyes által jóváhagyott csatlakozási terv. 

Javaslom, hogy pontosítsák, hogy a kérelem beadásához milyen engedélyek szükségesek!

2. A támogatható tevékenységek 2. A, B pontjaiban felsorolt előkészítési költségek szinte kivétel nélkül a fentiekben említett engedélyek megszerzésének feltételei. Eközben a termékleírásban önerőként csak az ingatlan vásárlását lehet elszámolni. A releváns engedélyek beszerzésére irányuló előkészítési költségek eszerint a hitelkérelem benyújtását megelőzően, hónapokkal vagy évekkel korábban merültek fel, azok kifizetése nélkül nem lennének meg az engedélyek. 

Kérdésem: miként lehet elszámolni ezeket a korábban kifizetett költségeket, ha nem számítanak bele az önerőbe, viszont a kérelmet nem lehet ezek nélkül beadni?

Üdvözlettel:

Tóth Péter, Nap Labor Kft.

Egyéb észrevételek
Ruzsa Csaba | 2016-11-03 21:48:34

Tisztelt IH!

 

A 6. oldal D) pontja kapcsán kérném véleményüket ingatlan darabolás kapcsán.

Egy tulajdonostól bérlünk külön céggekkel külön-külön területet.

Külön helyrajzi szám van.

1. kérdés

Egy max. 500 kw mező egy cégben külön kapcsolószekrénnyel támogatható-e? itt pl. 5 tulaj adna 5 bérelt, külön hrszszel rendelkező 5 db max. 500 kwos mezőt?

2. kérdés

Ha két cégben azonos tulaj esetében  2 * 500 kw mező van 1-1 cégben az is támogatható?

külön hrsz.

 

köszönöm.