A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2016-11-05 17:30 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Kapás Mariann | 2016-11-05 16:15:00

Tisztelt Hatóság !

Az induló fiatalgazda program a nevében foglalja, hogy induló gazdák számára kiírt pályázatról van szó, ennek ellenére induló gazdák nem is indulhatnak a pályázaton. Ez milyen megfontolásból született meg? A végzettséggel rendelkező gazdák sem indulhatnak a programon ? Általában az elméletben elsajátított tudást a gazdák a gyakorlatban is szeretnék megvalósítani, ezért érdekes számomra az, hogy a nulláról (támogatás nélkül) kell nekik elindulniuk. Én úgy gondolom ha ismét elvárás lenne a 6000 STÉ egy éven belül, akkor elég jól lehetne szűrni, hogy ki az, aki valóban egyből egy valós gazdaság felépítésén munkálkodna, a folyamatos növekedés céljaként.

Bízom benne, hogy észrevételemeit figyelembevéve hozzák meg a végleges felhívást!

Üdvözlettel:  Kapás Mariann

Egyéb észrevétel
Utasi Lőrinc | 2016-11-05 15:12:56

 

Tisztelt Cím ! 

Végig tanulmányozva az előttem elhangzottakat különösen egyet tudok érteni Szolga Damir , Walzer Zoltán , SOKOFE Agrármenedzser Kft.,  és Keresztesi Gábor Úr 2016-11-04 ,14:05:34-es kommentjével , de ahogy látom mindenki egy hangon szólalt fel és többnyire  közösek a fájó pontok. Továbbá indítványozom hogy ökológiai termelésre több többletpont járjon tekintettel a sok biodiverzifikációt serkentő programra (is), akkor legyen itt is nagyobb hangsúllyal az ökológiai termelés.  Hiszen az ökológiai termék igaz több befektetett odafigyelést igényel de álltalába a bevétel is nagyobb, ergo az Állam ( többet kell velük dolgozni) a természet(fenntartható) és a termelők (magasabb értékesítési árak) is jobban jár(hat)nak az ilyen gazdaságokkal, kérem honorálják Önök is magasabb plusz pontokkal!  Valamint övön aluli ütésnek tartom hogy diplomásként a pontrendszerben hátrányosabb helyzetben vagyok mint aki kitudja hol kitudja mit de már három évet dolgozott ..:(. Továbbá nem terveztem hanem a fiatal gazda pályázatra koncentráltam, de az Élet közbe szólt és főállású alkalmazott kell hogy legyek külső okok miatt, kérem adjanak teret arra hogy  minimum az első két évben még tudjak másutt akár főállásba dolgozni mert sajnos több lábon kell állni. Végezetül újításként, ha eddig véletlenül nem tették kérem fogadják el az aeropóniás és hydropóniás aquakultúrás termesztés technológiákat mint termelési lehetőségeket..

Tisztelettel Utasi Lőrinc

Egyéb észrevétel
Szolga Damir | 2016-11-05 11:42:32

Tisztelt Hatóság!

 

Szeretnék két észrevétellel élni a „VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című, társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázat kiírásával kapcsolatban.

Az első meglátásom az lenne, hogy véleményem szerint a pályázat felhívása, miszerint a cél a „Fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatása”, nem összeegyeztethető a támogatást igénylők körének következő pontjával, miszerint „A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6000, de legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.” Úgy gondolom, hogy célszerű lenne ezt a termelési potenciált kivenni a pályázati felhívás végleges szövegéből, mert ezzel kizárják azok körét, akik ténylegesen új mezőgazdasági vállalkozás elindítását tűzték ki céljukként. Célszerű lenne két célterületet meghatározni, például teljesen kezdő vállalkozások elindításának támogatására, illetve az előzetesen megjelent felhívás szerinti meghatározott feltételekkel. A teljesen kezdő vállalkozások esetében elvárás lehetne, hogy a támogatási időszak meghatározott idejéig – például 1 év - kötelesek elérni a 6000 STÉ termelési potenciált, illetve azt a támogatási időszak végéig legalább fenntartani.

 

A másik meglátásom az értékelési szempontok 6. pontjával, a korábban megszerzett szakmai gyakorlat előírásával kapcsolatos. Véleményem szerint sok olyan pályázó lenne, aki olyan fiatal, hogy felsőfokú – egyetemi/főiskolai – képzésben vett részt, azzal a szándékkal, hogy az ott elsajátított tudással és onnan kikerülve saját gazdaság alapítását tervezi. Nekik például esélyük nem volt a 3 év összefüggő szakmai gyakorlat elsajátítására, ugyanis ez a képzés mivoltából fakadóan lehetetlen, így az elérhető 10 pontot, ami a pályázati elbírálás pontjainak 10 %-a már eleve elbukja, ami rettentően sok. Kérem, vegyék figyelembe őket is, és ezt a végleges pályázati kiírásból kivenni, vagy átértékelni ennek súlyát, illetve az előírt szakképzettségért adott pontokat is ehhez az életszerű helyzethez lehetne igazítani, vagyis egyik helyettesíthetné a másikat.

 

Remélem észrevételeimet fontolóra veszik és a végleges pályázati kiírásban is visszatükröződnek, és döntésükkel nem zárják ki a fiatal agrárszakembereket, akik jelenleg nem rendelkeznek termelési potenciállal, de gazdálkodni szeretnének.

 

Köszönettel és tisztelettel: Szolga Damir

Egyéb észrevétel
Faritz Judit | 2016-11-05 11:30:58

Tisztelt Hatóság!

A VP2-6.1.1-16 pályázati tervezettel kapcsolatban lenne néhány kérdésem, észrevételem.

A kiírás szerint 6000 és 25000 STÉ közötti induló üzemméret szükséges a sikeres pályázathoz és ezt kell fenntartani öt évig. Ha a fiatal gazda induló üzemmérete a felső határérték közelében van, akkor milyen fejlesztéseket tehet, mire fordíthatja a támogatás összegét, hogy ne haladja meg az elvárt üzemméretet? Véleményem szerint a felső határérték megszabása a jól tervező, hatékonyan termelő gazdálkodókat hátrányos helyzetbe hozza öt teljes évre, hiszen növekedést nem produkálhatnak. Ebből következik, hogy nem elvárt a növekedés az alacsony STÉ számmal induló gazdák esetében sem, így ismét felmerül a kérdés, hogy mire kell illetve szabad költeni a támogatás összegét?

Továbbá az érvényben lévő STÉ kalkulátor már sok éve változatlan. A kalkulátorral számolt érték a valóban forintosítható megtermelt értéktől eltér. Az érvényes kalkulátorral számolt eredmények alapján egyes gazdálkodók kikerülnek a pályázatra jogosultak köréből, holott valós termelési értékük alapján pályázhatnának. Lehet számítani az STÉ kalkulátor frissítésére esetleg még a pályázati felület megnyitása előtt?

Üdvözlettel,

Faritz Judit

Egyéb észrevétel
Szabó Zsófia | 2016-11-05 09:57:48

Tisztelt Hatóság! 

Szeretném véleményezni a VP2-6.1.1-16 pályázati tervezetet:

Rögtön a számomra leginkább nem tetsző ponttal kezdeném, miszerint, már a pályázat benyújtásakor ki kell váltani az egyéni vállalkozói igazolványt. Felmerül a kérdés, mi van, ha nem nyer a pályázat? A megtérített járulékok, eljárási díj stb. után még záróbevallást is kell készíteni, ami ebben az esetben teljesen értelmetlen, valamint minden bejelentést semlegesíteni kell. 

Az is érthetetlen számomra, hogy az induló üzemméretet nem kell szükségszerűen növelni. Hogy fogják akkor ellenőrizni, hogy a kapott támogatást mire fordította a nyertes pályázó? Valamint itt megjegyezném, hogy az elérhető STÉ kalkulátor igencsak elavult.

Először úgy szólt a felhívás, hogy a teljesen kezdő gazdálkodni vágyók is indulhatnak a pályázaton, aztán ez módosult. Számomra ellentmondásos, hiszen a célkitűzés az volt, hogy a pályakezdők is részesülhessenek támogatásban ezzel szemben ők már ki is vannak zárva. A fejlesztés is cél lenne, viszont az sincs benne a felhívásban, hogy a szakképzéssel eleve rendelkezők, növeljék szakmai képzettségüket. 

Kérem, fontolják meg a fent leírtakat.

Tisztelettel, Szabó Zsófia

Egyéb észrevétel
Oláh Rajmund | 2016-11-05 09:57:34

Tisztelt Hivatal!

 

Az a követelmény, hogy a pályázat beadásakor már kötelező vállalkozói igazolvány kiváltani jelentős anyagi hátrányba hozza azokat a fiatal gazdákat, akik tevékenységüket idáig, mint őstermelők végezték. Azok a fiatalok, akik szerényebb anyagi körülményekkel rendelkeznek, de a mezőgazdaságból szeretnének megélni, és a nulláról indítják az életüket lehetőséget sem kapnak. A mezőgazdaságból élők átlagéletkorát tekintve, szerintem nem csak a szakma, de az ország sem engedheti meg azt , hogy ezek a fiatalok ne kapjanak lehetőséget az egzisztenciájuk megteremtésére.

Tiszteletteljes javaslatom, hogy az egyéni vállalkozóvá válást a második, harmadik évtől tegyék kötelezővé. A pályázaton azok a fiatalok is kapjanak esélyt akik szerényebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, az induló üzemméret 0-25000STÉ érték között legyen meghatározva.

A pályázatok elbírálása során jelentős hangsúly helyeznék a megvalósíthatóságra. Sajnos a tapasztalatom az, hogy a pályázók egy része a siker érdekében jelentősen túlvállalja a reális lehetőségeit, ez a későbbiekben jelentős problémákhoz vezet a megvalósítás során.

A pályázat megvalósítása során a fokozatos és folyamatos fejlődés nem kötelezettség, ezt gazdaságpolitikailag logikátlannak érzem.

További észrevételem, miszerint a pályázat sikertelenségét követően a bejelentést törölni kell, felesleges adminisztratív, és anyagi terhet ró a pályázóra, valamint a záróbevallás beadása véleményem szerint felesleges, és túlbonyolított adminisztrációs teher. 

 

Üdvözlettel.

 Oláh Rajmund   

Egyéb észrevétel
Szántóné Oaje Henrietta | 2016-11-05 09:09:51

Tisztelt Hatóság.

A VP2-6.1.1-16 pályázat tervezetéhez kapcsolódóan az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

A kiírás szerint már a pályázat beadásakor ki kell váltani az egyéni vállalkozói igazolványt. Az eddig kiírt tenderekben csak a nyertes határozat esetén volt erre szükség.

Ezek szerint a pályázat benyújtásától az egyéni vállalkozó fizessen maga után ~90.000 forintot havonta. (miközben képlékeny még, hogy sikeres lesz e a kimenetel.)

Be kell jelentkeznie a helyi önkormányzathoz (helyi adó), kamarához, e.v. bankszámlanyitás. 

Abban az esetben, ha nem nyer a pályázó, mindenhonnan kijelentkezni, záróbevallásokat megtenni.

Meglátásom szerint sikertelen elbírálás esetén ezek felesleges kiadások és sajnos a "kezdő" vállalkozó számára inkább visszalépést jelentene, mint támogatást. 

Sajnos azt a következtetést tudom levonni, hogy a kiírt pályázat nem hű a nevéhez és az előmeneteléhez sem.

Igaz a kiírás szeint "Fiatal Mezőgazdasági Termelők" a meghatározás, de ezáltal a teljesen induló, végzettséggel rendelkező fiatalok nem tudnak pályázatot sem benyújtani, mivel nem rendelkeznek min 6.000 STÉ induló üzemmérettel. 

Bízom benne, hogy észrevételeimmel hozzá tudok járulni egy olyan pályázati lehetőség kialakításához, amely ténylegesen elősegítené az olyan agrár téren tevékenykedő fiatalok elindítását, amely megteremtheti számukra az elérhető kiindulási pontot. Ezzel elősegítve Magyarországon is a mezőgazdaság fennmaradását és fenntartását.

Üdvözlettel: Szántóné 

Egyéb észrevétel
Törökné Rácz Erzsébet | 2016-11-05 09:04:08

Tisztelt Hatóság!

Az egyeztetésre megküldött pályázati kiírással kapcsolatos észrevételeim.

- A célkitűzésben megfogalmazott fiatal gazdák  INDULÓ támogatása sérül azzal, hogy éppen az induló gazdákat zárják ki a pályázók köréből. Fontosnak tartom azt, hogy az indulók is kerüljenek be a pályázók körébe egy olyan feltétellel, hogy az első év végére teljesíteni kell egy bizonyos STÉ értéket.

- Javaslom, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány csak a nyertes határozat alapján kerüljön kiváltásra. Ugyanis az igazolvány kiváltásakor  még további bejelentkezéseket kell tenni, így helyi iparrűzési adó, kamarai tagság, bankszámla nyitása, járulékok fizetése, ha áfá-t választ a pályázó, akkor a bevallások beadása stb, mind mind olyan felesleges teher, ami egy esetleges elutasító határozatnál újabb további felesleges ügyintézést követel meg, mint az előzőek lezárása. Javaslom, hogy csak nyertes határozat birtokában kelljen egyéni vállalkozói igazolványt kiváltani.

- az induló STÉ érték fenntartása a működtetési időszak végéig  számomra érthetetlen megfogalmazás. Nem kell hogy fejlődjön a gazdaság?  Ezt is javaslom pontosítani.

Köszönettel:  Törökné

Egyéb észrevétel
Vargha Zsófia | 2016-11-05 08:46:07

Tisztelt Hatóság!

 

 

Először is szeretném jelezni, hogy jelen felület akadozik, nehezen lehet belépni oda, ahol hozzászólást lehet tenni, illetve a mentés gombra kattintva csak sokadszorra kerül fel a hozzászólás az oldalra.

Fiatal gazda tervezet:

Csalódottan olvastam a tervezetet, mivel a jogosultsági feltételek közül több is kifejezetten kedvezőtlen az indulni kívánó fiatal gazdák számára, akik most szeretnék a gazdaságukat elindítani és ezzel új szereplőként belépni a magyar agráriumba:

Mivel a 6000 € STÉ üzemméretet a 2016os évre kell igazolni, így az indulni kívánó fiatalok nagy része eleve ki van zárva a pályázatból, tehát új gazdaságok nem indulnak el ebből a támogatásból, pedig ez a pályázat alapvető célkitűzése talán a tervezet 2. vagy 3. sorában van ez megfogalmazva. 

Jogos elvárás, hogy a támogatás elnyerése esetén legyen elérendő üzemméret a fenntartás során, de nem belépési feltételként, mert akkor ez így nem pályázat, hanem normatív támogatás, főleg annak fényében hogy a megvalósítás során nem is kell növelni az üzemméretet. Aggályos, hogy ha van tegyük fel 23 000 STÉ üzemmérete egy pályázónak, akkor ő kap 40 000 € támogatást, amiért csak annyit kell tennie, hogy nem csökkenti az üzemméretét, ellenben aki új gazdaságot indítana, az nem jogosult a támogatásra

Szintén hátrányba kerülünk avval, hogy vállalkozói igazolvánnyal kell rendelkezni már a pályázáshoz is, így ha nyerünk, ha nem fizetnünk kell a  járulékokat hónapokig.

 

Kérem fontolják meg a következő javaslatokat:

A korábbi évekhez hasonlóan a teljesen indulóknak is legyen lehetősége pályázni.

Legyen üzemméret fejlesztési elvárás a megvalósítás során.

A kifizetési kérelem beadásához kössék a kötelező egyéni vállalkozóvá válást.

 

 

Bízom benne, hogy a javaslataimat figyelembe veszik a végleges felhívás kidolgozása során, és  0 STÉ üzemmérettel is indulni lehet majd a pályázaton.

 

Üdvözlettel,Vargha Zsófia

Egyéb észrevétel
Mucsi Nikolett | 2016-11-05 08:45:04

Tisztelt Irányító Hatóság!

A VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázati felhívására az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

1. A támogatás igénybevételének feltétele jelen esetben 6000 STÉ üzemméret, és egyéni vállalkozói státusz. Az a gazdálkodó, aki ezen feltételeknek megfelel, nem induló gazdálkodó, ma Magyarországon ez egy működő gazdálkodást feltételez.

2. Javaslom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a teljesen induló, de a megszabott termelési potenciált hitelt érdemlő módon igazolni tudó, agrár végzettséggel rendelkező fiatalok is indulhassanak a pályázaton.

3. Az egyéni vállalkozás indítása a pályázat elbírálása előtt komoly anyagi áldozat a pályázók részéről, illetve azon pályázók, akik kifejezetten ezen felhívás miatt alapítanak vállalkozást, további -esetlegesen más operatív programokból- pályázati lehetőségektől is eleshetnek, ahol feltétel, hogy első ízben alapítsanak vállalkozást.

4. A felhívás jelenleg nem követel meg üzemméret növekedést, ami ellentmondásban van a pénzügyi tervben elvárt növekedéssel, a támogatási összeg felhasználásával, és annak ellenőrzésével.

Tisztelettel:

Mucsi Nikolett

Egyéb észrevétel
Domokos Lajos | 2016-11-05 08:43:58

Tisztelt Hatóság!

Vélemény a VP2-6.1.1-16. Fiatal Mg-i termelők számára nyújtott induló támogatással kapcsolatban.

A pályázati kiírás alapvetően érthető és szerintem jó is, különös tekintettel az állattenyésztés és a kertészet támogatására, illetve a foglalkoztatottságra.

Ugyanakkor, véleményem szerint a pályázati kiírási azon feltétele, hogy beadott terület alapú kérelemmel kell rendelkezni, ellent mond a támogatás egyik fő céljának, miszerint az induló fiatal gazdákat támogatja. Ez éppen azokat zárja ki, akik be szeretnének lépni ebbe a szektorba.

Ez egyébként a generációváltást sem segíti, hiszen azok közül, akik mezőgazdaságban tevékenykednek valószínűleg igen kevésnek jutott éppen tavaly eszébe, hogy beléptessen pl.: önálló földterülettel egy családtagot, aki majd idén (2017 februárjában?), eséllyel tud pályázni.

Ez nagymértéken csökkenti a potenciális pályázók körét is. Természetesen érthető a cél hogy jó alapokkal rendelkezők pályázzanak, hiszen az előző kiírásokban sokaknak nem sikerült végrehajtani a vállaltakat, de ezt esetben átestünk a ló túl oldalára.

Arról nem beszélve, hogy ez a kiírási tétel teljesen ellentmond az előző FIG pályázatoknak ahol kizáró ok volt, ha valaki bármilyen dokumentumot beadott az MVH-nak. Ez esetben érthetetlen a célja a pályázatnak? Pedig az akkori pénz és a mostani is elvileg ugyanazt az ügyet kellene, hogy szolgálja…

www.szechenyi 2020.hu-ról:

„A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése"

 

Ha valakinek már van 6000 STÉ termelési potenciálja, azt mi ösztönzi arra, hogy több legyen? Ha már van és kapok érte még támogatást is, akkor persze könnyű megfelelni. Kérdés hogy ezekben a gazdaságokban elég hatékonyan fog-e elköltődni a pénz? Megér 12 millió Ft-ot  10 ha kukorica valaki másnak a nevén, ami amúgy is az lett volna? Vajon növekedni fog-e a hatékonyság? Ilyen szempontból is inkább a most indulókat kellene támogatni, akik valóban valami újat alkotnak, nem csak szétosztják a már meglévő potenciált.

Javaslatom:

Elég legyen az STÉ-t termelési potenciállal igazolni, pl. tulajdoni lap.

 Lehetnének indulók és kezdő pályázók 80-20% forrásmegosztással.

Kapjon plusz pontot, aki többet vállal, mint 6000 STÉ.

Köszönettel,

Domokos Lajos

Egyéb észrevétel
Walczer Zoltán | 2016-11-05 08:28:46

Tisztelt Hivatal!

Röviden két pontban javaslom a módosítást tekintettel ,hogy induló vállalkozásokról lenne szó és sikertelen pályázat esetén hatalmas költségekkel járnának. A vállalkozóvá válás és a 6000 STE üzemméret csak a pályázat elnyerése után legyen  szükséges.

Köszönöm

Walczer Zoltán

 

Egyéb észrevétel
Bokor István | 2016-11-04 19:38:45

Tisztelt Hatóság!

Javaslom, hogy az új fiatal gazda pályázatban a 6000-25000 STÉ üzemméretet ne éves átlaglétszám alapján számolják állatartók esetében, hanem a beadáskori pillanatnyi állatlétszámot vegyék figyelembe! Pl. A gazdálkodó júliusban kezdett el méhészkedni 70 méhcsaláddal, amelyet bejelentett július 1-jén a TIR-ENAR rendszerbe, mivel éves átalaglétszámot számolnak így a 2016-os évben éves átlagban csak 35 méhcsaláddal rendelkezett, és így nem indulhatna a fiatal gazda támogatáson! Így,éppen azoktól vennék el a lehetőséget, akik kezdő gazdálkodók!

Kérem a javaslatomat vegyék figyelembe!

Üdvözlettel Bokor István

 

 

 

 

 

Egyéb észrevétel
SOKOFE Agrármenedzser Kft. | 2016-11-04 18:35:03

Tisztelt Cím!

 

1. Jól értelmezzük, hogy a 6 000-25 000 STÉ értékű üzemméretet növénytermesztéssel csak az tudja igazolni, aki adott be 2016-ban vagy 2017-ben Egységes kérelmet? Vagy amennyiben 2016-os Egységes kérelem beadása után szerzett földhasználatot (nem ugar területre) azt igazoltathatja a megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatósági jogkörben kiállított igazolással függetlenül attól, hogy milyen növénykultúra (pl. szemeskukorica, napraforgó, stb.) volt benne?

2. A Támogatási felhívás 4.1.1. c) pontja alapján elfogadható-e ha a pályázó felsőfokú végzettség esetében rendelkezik záróvizsgával, de nyelvvizsga hiányában nem rendelkezik oklevéllel?

3. A Támogatási felhívás 4.1.1. d) pontja eltérően veszi figyelembe az állattartás és a növénytermesztés területén a termelési potenciál megállapítását. Növénytermesztés esetén elegendő a pályázat benyújtásának évében teljesíteni a 6 000-25 000 STÉ értéket, míg állattartás esetén éves létszámot vesznek figyelembe ennek meghatározásához!

Az állatlétszám meghatározásánál mikori állatlétszámot vesz figyelembe? A pályázat beadását megelőző 12 hónap átlagát, vagy előző lezárt üzleti év átlagát vagy a tartási viszony kezdete óta figyelembe vehető állatlétszám átlagát kell figyelembe venni?

4.

4.4.2. 3. Tartalmi értékelési szempontok 1. pontjával kapcsolatban: ökológiai gazdálkodás folytatásának vállalása esetén a teljes gazdaságban kell ökológiai gazdálkodást folytatni vagy elegendő csak a gazdaság egy részén?

5. Alkalmazott vállalása esetén a működtetési időszak 2. év január elsejétől kell biztosítani az alkalmazottat, de nem tartalmazza a felhívás, hogy meddig kell ezt fenntartani?

6. Javasoljuk, hogy a működtetési időszak alatt az üzemméret 6 000-25 000 STÉ érték között legyen differenciálás plusz pontért ha valaki nagyobb üzemméretet vállal és szankció ha nem teljesíti.

7. Javasoljuk, hogy családi gazdaság tagja esetében is lehessen igazolni a többéves családi gazdasági tagsággal a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlatot!

8. Javasoljuk, hogy a pályázaton természetes személyként ne csak egyéni vállalkozóként, hanem őstermelőként is lehessen indulni. Az egyéni vállalkozás elindításával a pályázóknak járulékfizetési kötelezettsége lesz, mely jóval magasabb összegű, mint az őstermelők esetében. Emellett a pályázat sikertelensége esetén nemcsak kizárja magát a későbbi fiatal mezőgazdasági termelők támogatásából, hanem több hónapon keresztül fizeti indokolatlanul a magasabb járulékot.

9. A Felhívás 3.4.1.1 B5 pontjában szereplő jövedelem fogalma mit jelent? A saját és alkalmazott részére kifizetett bér és járulék összegét tartalmazza vagy az egyéni vállalkozás év végi nyereségének kell ezt az összeget elérnie?

Tisztelettel!

SOKOFE Agrármenedzser Kft.

Egyéb észrevétel
Csépe Balázs | 2016-11-04 17:26:41

Tisztelt Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség, Munkacsoport!

Amennyiben az alábbi észrevételeim ütköznek a jelenleg érvényben lévő hazai, vagy uniós szabályozással, az abból fakad, hogy jelenleg már nem tudom naprakészen követni a jogi környezet változását.

Mindenekelőtt a pozitívumok:

 • Örvendetes, hogy a korhatárt az uniós jogszabályokból egyértelműen levezethetően 18 és 40 év között fogalmazták meg, különös tekintettel erre: „a támogatási kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 41. életévét.”
 • Szintén örvendetes, hogy hiánypótlásra van lehetőség (a korábbi gyakorlattal ellentétben).
 • Pozitív, hogy az értékelési rendszer a környezettudatosabb gazdálkodás felé orientálja a gazdálkodókat (megújuló energia, komposztálás).
 • Ugyanez elmondható a minőségi rendszerekben való részvétel elismerésére is.
 • Hasonlóan pozitív, hogy a tervezet nem tartalmazza a „kötelezően” 1 000 fős település alatti tartózkodást: a gazdaság vezetése életszerűen feltételezi, hogy a gazdálkodó a gazdasága közelében él. Mivel a nagyvárosok közvetlen közelében is lehetséges mezőgazdasági termelés, ezért dicséretes, hogy ez a kijátszható tényező nem szerepel a tervezetben – hasonlóan a nemek közötti pozitív, illetve negatív diszkriminációhoz.

 

Építő jellegű észrevételeim:

 • Számomra nem világos, hogy a támogatási összeg miért 75-25 százalékban oszlik meg egy hangsúlyozottan induló vállalkozásnál, hiszen egy induló vállalkozásnak kezdeti nagy tőkeinjekcióra van szüksége. A korábbi 90-10 százalékos megoszlást megfelelőbbnek ítélem meg annak ellenére is, hogy a magyar hatóságoknak ez EU-s források védelmét és megfelelő felhasználását is figyelembe kell venniük.
 • Kifejezetten sajnálatos, hogy STÉ-ben mérhető fejlődést jelen formájában nem követel meg a jogcím. Az induló gazdálkodók támogatása nevében hordozza a fejlődés „kötelezettségét”. Ez amiatt is fontos lenne, hogy egy kialakult gazdaságszerkezet (pl. szántóföldi növénytermesztés) eltolódhasson a Kormányzat által is hangsúlyozottan támogatott, magasabb hozzáadott értéket képviselő és élőmunka-intenzívebb kertészeti, vagy állattenyésztési ágazatok irányába, akár gazdasági szerkezet váltás (GORF-ból részbeni, vagy teljes átállás állattenyésztésre vagy kertészet) árán is.
 • A 25 000 STÉ felső plafon egy hangsúlyozottan induló fázisban lévő gazdálkodási egység esetén talán túlzottan magas (pl. közel 40 ha búza, amely után éves szinten mintegy 2,8 millió Ft területlapú támogatás is jár – a FG támogatás mintegy negyede).
 • Megemelném mind a felsőfokú, mind pedig a középfokú végzettséggel rendelkezők végzettségre adható pontjait a következők miatt: tudjuk, hogy a képzettségi színvonal a mg-i tevékenységet folytatók körében rendkívül alacsony. Ezt „mesterségesen”, szakpolitikák mentén szükséges növelni, ha versenyképes mezőgazdasági egységeket szeretnénk kialakítani, támogatni. E szakpolitikának egyik alapvető eszköze a FG támogatás is; így (is) lehet érvényesíteni az állami szerepvállalást a mg-i termelő szektor irányításában, fejlesztésében. Az agrárkormányzat e feladata adott esetben népszerűtlen, de hosszú távon hasznos intézkedés lenne.
 • Ezzel párhuzamosan csökkenteném a gyakorlati időre adott pontokat: mert nem ismert a gyakorlatban szerzett ismeretek „minősége” (a gazdálkodás korszerűsége, vagy korszerűtlensége).
 • Amennyiben a jogi környezet engedi, kitolnám a 12 hónapos időszakot a pályázat benyújtást megelőző mezőgazdasági tevékenységet illetően, ha az egyéb szabályozásnak megfelel (életkor, teljesen önállóan vezetett gazdaság, üzemméret). Ezt azért, mert egy hosszabb időn keresztül bizonyítottan működő, élő vállalkozás valószínűleg nagyobb eséllyel fejlődik tovább megfelelő támogatás megítélésével.
 • ÜZLETI TERVRE ADHATÓ PONTOK SZÁMA: Abban az esetben támogatható, ha az üzleti tervek validitását is ellenőrzik a bírálók, vagyis az üzleti tervben szereplő számok reális, megvalósítható terveket tükröznek. Az elmúlt évek gyakorlata nem ezt mutatta; megvalósíthatatlan pályázatok tömkelege érkezett a Kifizető Ügynökséghez, amelyek „pontszám optimalizált” jellege gyakran pályázatírók tevékenységéhez volt köthető. Ennek az ellenőrzések során a pályázó látta kárát (szankciók, támogatás visszakövetelése). Kérem a T. Hatóságot és a végrehajtásban részt vevő szereplőket, hogy a döntés-előkészítés kifejezetten térjen ki a megvalósíthatóság vizsgálatára, megóvva ezzel a pályázókat is a későbbi kudarcoktól.

 

Üdvözlettel,

Csépe Balázs, gyakorló fiatal gazda

Egyéb észrevétel
Keresztesi Gábor | 2016-11-04 16:24:51

Tisztelt Hatóság!

 

A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatáskapcsán szeretném további észrevételeimet megtenni:

 

A megelőző években a fiatal mezőgazdasági termelők indulásának támogatása kapcsán elegendő volt a nyertes határozat kézhezvételét követően kiváltani az egyéni vállalkozói igazolványt, ezzel szemben jelen felhívás szerint már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állnia a jogviszonynak. A járulékokat ez esetben már az elbírálási időszakban is szükséges lesz befizetni?

 

Az említett kritérium úgy vélem rengeteg bonyodalmat szül, hiszen a nem nyertes pályázók esetében feleslegesen került kiváltásra az igazolvány, amely amellett, hogy újabb adminisztrációs lépésekkel jár a pályázó számára (bejelentés töröltetése, záró bevallás beadása értelmetlenül), hiábavaló kiadásokat is eredményez  a befizetett járulékok és eljárási díjak formájában.

Bízom benne, hogy észrevételemet fontolóra veszik és a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan jelen kritérium megváltoztatásra kerül.

 

Üdvözlettel: Keresztesi Gábor

Egyéb észrevétel
Keresztesi Gábor | 2016-11-04 15:12:12

Tisztelt Hatóság!

A VP2-6.1.1-16 pályázat tervezetéhez kapcsolódóan az alábbi észrevételeket és javaslatokat szeretném tenni:

A kiírás szerint a pályázat beadására 6000 és 25 000 STÉ induló üzemméret esetén van lehetőség. A pályázati időszak alatt pedig tulajdonképpen nem kell üzemméret növekedést generálni.

Ez számomra két okból nem érthető:

1. Amennyiben nem kell üzemméret növekedést produkálni, akkor hogyan járul hozzá a támogatás az agrárium fejlesztéséhez, és milyen valós gazdasági és társadalmi eredményeket tud elérni a pályázat?

2. A támogatási összeget valós fejlesztési célokra kellene fordítani, a pályázati felhívásban foglaltak szerint ez pedig nem valósulna meg. Így akkor milyen célokra lesznek fordítva ezek az összegek?

Összességében a korábbi pályázatok és a szakpolitika céljaival, azaz az agrárium fejlesztésével és a gazdatársadalom fiatalításának céljával ez az új kiírás összeegyeztethetetlen, mivel valós, érdemi eredményeket nem indukál.

Az STÉ kalkulátor is 6-7 éves kalkulátor, javasolnám ennek frissítését.

Az induló elvárások könnyen teljesíthetők és a pályázat nem vár el növekedést. Ebben az esetben az indulási feltételt ki lehetne bővíteni, és a teljesen kezdők számára is érdemes lenne elérhetővé tenni a pályázati lehetőséget, hiszen számos olyan fiatal agárszakember van, aki sikeresen hozzá tudna járulni a fejlesztési célok megvalósulásához, azonban ezt a jelenlegi pályázat nem teszi lehetővé. Amennyiben számukra elérhető lenne a pályázat, azzal a lehetőséggel, hogy az első év végére érjék el a 6 000 STÉ-t, úgy a támogatási forrás elérhetné a valós, agrárfejlesztési célját.

Remélem az észrevételeim hozzájárulnak egy olyan pályázati lehetőség kialakításához, amely összeegyeztethető a valós agrárpolitikai fejlesztési célokkal, és lehetővé teszi azt, hogy széles körben és valós gazdaságnövelő hatással lehessen megvalósítani a pályázatot. 

Köszönettel: Tóth Anna

Egyéb észrevétel
takács sándor | 2016-11-04 14:26:02

Tisztelt Hatóság!

Észrevételem:VP 2-6.1.1-16 (Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogat)kapcsolatban

Ismét kizárják azt a korosztályt aki a megelőző támogatást nem tudta felvenni (mivel már vettek fel korábban támogatást)Ők ismét kimaradnaka jogosultak köréből( mivel ők már elmúltak 41 évesek most)Kérem nyújtsák ki a felső életkort legalább 42 életévig hogy ők is indulhassanak a pályázaton!

Tisztelettel: Takács Sándor

Egyéb észrevétel
Keresztesi Gábor | 2016-11-04 14:05:34

Tisztelt Hatóság!

A VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás kapcsán több észrevételem is felmerült, amely számomra a pályázat elsődleges céljaival szembeütköző. 

- az induló gazdák (akik nem rendelkeznek üzemmérettel sem most, sem a támogatási kérelem benyújtásakor) a pályázati felhívás értelmében ki vannak zárva a támogatás igénybevételének lehetőségéből. Mi ennek az oka? Véleményem szerint a korábbi fiatal gazda pályázatok céljaival ez merőben ellentétes, hiszen nem az új gazdaságok létrejöttét támogatja a pályázat. A mezőgazdaság iránt elkötelezett, frissen végzett szakemberek nem vehetik igénybe a támogatást a felhívás értelmében, úgy gondolom ez az irány nem a mezőgazdasági vállalkozások létrejöttének és  az agrárium fiatalításának szolgálatában áll. 

 

- a kiírás kapcsán felmerült további észrevételem, hogy azok a pályázok akik felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkeznek, milyen indíttatásból kötelezendőek további képesítések megszerzésére? Úgy gondolom, hogy egy agrármérnök a kellő szakmai tapasztalattal és elméleti tudással rendelkezik tanulmányai befejeztével, hiszen ha ez nem így van, akkor az oktatási rendszer átreformálása is erőteljesen indokolt. 

 

- az induló pályázók helyzetének megkönnyítésére úgy gondolom, hogy célszerű lenne a 6000 STE üzemméret elérését a támogatói okirat kézhezvételétől számított 12. hónapra előírni. Ezzel a változtatással úgy vélem, hogy a pályázat eredeti célja újra elérhetővé válik, és a frissen kikerül agrárszakemberek számára is megadódik a pályázat lehetősége. 

Remélem észrevételeim és javaslataim összeegyeztethetőek lesznek a pályázat végleges kiírásával, és egy olyan végleges pályázat kerül kiírásra ami lehetővé teszi a 0 STE üzemméretről induló, de gazdálkodni vágyó agrárszakemberek indulását is.

 

Üdvözlettel: Keresztesi Gábor

Egyéb észrevétel
Sudár Miklós | 2016-11-04 11:52:53

Tisztelt Hatóság!

A következő javaslatot szeretném tenni a VP2-6.1.1-16 pályázattal kapcsolatban:

A tervezet alapján a pályázati kiírás megjelenésének elhúzódása miatt sokan kiesnének, akik erre a forrásra alapozták jövőjüket. Kérjük fontolják meg, hogy a 41. életév betöltését ne a pályázat tényleges benyújtásához, hanem a Magyar Közlönyben megjelent eredeti időponthoz (2016. szeptember) igazítsák! Sok fiatal tervezett ezzel a támogatással és mivel a pályázó nem tehet arról, hogy a felhívás megjelenése elhúzódik, kérjük ezt figyelembe venni!

Köszönettel:

Sudár Miklós

Egyéb észrevétel
Dudásné Papp Judit | 2016-11-02 14:42:36

Tisztelt Hatóság!

 

Észrevételt szeretnék tenni a VP2-6.1.1-16. pályázatukkal kapcsolatosan.

Régóta ígért pályázati felhívás társadalmi egyeztetéséről van szó. Már tavaly, vagyis 2015. év áprilisában, májusában ismertek voltak az „új” fiatal gazda pályázat változásaival kapcsolatos feltételek. Többször volt ígéret arra vonatkozóan, hogy mikor fog megjelenni a pályázati felhívás 2016. évben. Szó volt arról, hogy 2016. májusában (a megszokott időben) megjelenik a pályázat, de később a Magyar Közlöny oldalain 2016. szeptemberre írta elő lehetséges megjelenési időpontnak. Ahhoz, hogy ez a pályázati felhívás megjelenjen 2016. szeptemberében, már nyáron társadalmi egyeztetésre kellett volna bocsátani a most közzé tett felhívás tervezetet. A pályázati felhívás tervezetben az első értékelés határidő 2017. február 1. – 2017. február 28. Ebből arra lehet következtetni, hogy azok, akik 2016. évben töltötték be 41. életévüket kizárásra kerültek a pályázati felhívásból, mert 2016. év fiatal gazda pályázati felhívás nélkül maradt. Úgy gondolom, sokan várták az utolsó lehetőségüket, szakmai végzettséget is szereztek (amire pénzt áldoztak), hogy megfeleljenek a pályázati feltételeknek. Elvették tőlük a lehetőséget a támogatási kérelem benyújtására.

Én azt a javaslatot tenném, hogy egy átmeneti intézkedéssel adjanak lehetőséget azoknak, akik 2016. évben töltötték be a 41. életévüket. Azok számára, akik 2016. évben nem tudtak pályázni, mert nem jelent meg ígért időben a felhívás, az első értékelési határidőben 2017. február 1. – 2017. február 28. között nyíljon meg a lehetőség a pályázat beadására. Csak ebben az időszakban kapjanak lehetőséget, így megteremtődne számukra is az esély mezőgazdasági tevékenységük beindítására.

Előre is köszönöm, ha fontolóra veszik javaslatom, és beépítésre kerül a pályázati felhívásba.

 

Tisztelettel:

Dudásné Papp Judit

Egyéb észrevétel
Rábai Zsolt | 2016-11-01 20:41:53

Tisztelt Hivatal!  2014-ben átalakult a felsőoktatás egy része, és így elindult a felsőoktatási szakképzés.  Sajnos az eddig kiírt elfogadható képzettségek között nem szerepel az általam megszerzett képzettség, (Környezetgazdálkodási agrármérnök asszisztens - felsőoktatási szakképzés) így kérem jelőljenek ki egy olyan vizsgálószervet, amely elemzi és elfogadja az ilyen típusú végzettségeket.  Megértésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm! Üdvözlettel, Rábai Zsolt

Egyéb észrevétel
Szikszainé Wéber Dóra | 2016-11-01 11:40:12

Tisztelt Hivatal!

Javaslom, hogy az is pályázhasson aki maximum 18 hónapja kezdte meg a vállalkozását.

Indoklás: Ha valaki pl. 2015 szeptemberében kezdte akkor az előző fiatal gazda pályázatról

lemeradt mert már nem lehetett beadni. Erről meg azért marad le mert már több mint 12 hónapja

kezdte.

Köszönettel Szikszainé Wéber Dóra

Egyéb észrevétel
Bokor István | 2016-10-30 05:29:55

Tisztelt Hivatal!

Pályázatíróként valamint fiatal gazdaként is szeretnék javaslatot tenni a pályázati felhívás megváltoztatására:

- A felhívásban kérném, hogy módosítsák úgy a pályázók körét, hogy egyéni vállalkozóvá, a kifizetési kérelem beadásakor kelljen válni, ne a pályázat beadásakor!  A módosítás oka, hogyha a pályázat beadásakor egyéni vállalkozó lesz a pályázó, akkor a pályázat elbírálásáig fizeti a járulékokat, ez a mostani elbírálási ütem szereint minimum 6-8 hónap, amely egy kezdő vállalkozás számára elég megterheló. A másik ok, hogy mi a helyzet ha nem nyer a pályázat, akkor az ügyfél kb. 420-560 ezer Ft járulékot dobott ki az ablakon...

Kérem vegyék figyelembe észrevételemet!

 

 

Egyéb észrevétel
Husztiné Szőke Mária | 2016-10-27 14:05:54

A felhívást elolvasva úgy tűnik, hogy tulajdonképpen alig van elvárás (gazdaság méretének növelése, tevékenység fejlesztése) az induló gazdával szembe.

Valóban nincs üzemméret növelésre elvárás?

6000 STÉ nagyságú üzem is annyit kap, mint 25000 STÉ értékkel rendelkező üzem?

 

 

Egyéb észrevétel
Bódi- Orosz Ildikó | 2016-10-27 13:34:24

Tisztelt Hivatal!

- A minőségi rendszerek pontozásához kapcsolódóan szertnék megjegyzést tenni: 3 pont jár azért, hogy ha vállalja minőségrendszerben történő részvételt. Szerintem ez egy ilyen vállalkozás esetében nem releváns teljesíthető feladat és aránytalanul sok költséget is ró egy induló vállalkozásra. Arról nem beszélve, hogy a megadott rendeletre rákeserve újabb hivatkozást kapunk arra vonatkozóan, mit kellene itt csinálni. Jó lenne egy mellékletet készíteni akkor és ebből ki lehetne keresni a gazdasághoz legmegfelelőbbet ha vállalni szeretne ilyet az illető.

- A plusz 4 pont tekintetében szerintem nagyon jó, hogy három lehetőség közül lehet választani. Azonban a költségek terén ez egyátalán nem egyenlő esély. Egy EURO4 traktor beszerzése igen magas költségigényű, nem is biztos, hogy ez gazdaságilag alátámasztható lehetne egy induló vállalkozás esetén. Szerintem ettől azért környezetkímélőbb dolog is szóba jöhetett volna ha már a másik kettő az.

- Kérem, tisztázni az őstermelő helyzetét. Nagyon szépen kifejtésre került, hogy ha egyéni vállalkozó, hogyha jogi személy, de erről semmi.

 

Tisztelettel: Bódi- Orosz Ildikó

 

 

Egyéb észrevétel
Kovács Zsanett | 2016-10-27 13:15:18

Tisztelt Hatóság!

 

Szeretném véleményezni a VP2-6.1.1-16 pályázati tervezetet. 

 

A tervezett pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. A tervezet szerint a támogatásra jogosultaknak a pályázat benyújtásakor rendelkezni kell egy minimum 6000 STÉ méretű üzemmel és főtevékenységként kell mezőgazdasági tevékenységet folytatnia. Véleményem szerint aki egy előbb leírt üzemmérettel rendelkezik és főtevékenységként végzi a mezőgazdasági tevékenységet, ő már egy működő gazdaságot vezet. Ez a tervezet a kezdő vállalkozásokat támogatja és nem az induló vállalkozásokat,ellenben a felhívásban olvasottakkal, miszerint a pályázat célja a  mg.-i termelők induló támogatása. Józan paraszti ésszel gondolva: egy induló vállalkozás során a "semmiből" kell megteremteni a "valamit". 

Jelentős probléma, hogy a 35 évnél fiatalabbak körében a szakismerettel rendelkezők aránya az uniós átlag csak mintegy fele. Ösztönözve a megfelelő szakismeretre való törekvést többletpont járhatna azért, ha a pályázó vállalja, hogy a működtetési időszak alatt szakirányú Bsc/Msc diplomát szerez.

Úgy gondolom, a gazdaságokat nem ösztönzi fejlődésre, növekedésre az a kötelezettségvállalás, hogy a működési időszak alatt nem kötelező az üzemméretet növelni. És mivel a 6000 STÉ üzemmérettel amúgy is rendelkezni kell, az elszámolhatóság feltételei rendkívül egyszerűek, nagyon könnyen és gyakran előfordulhat, hogy a pályázó - akinek már eleve megvan a 6000 STÉ üzemméret - nem a gazdasága hatékony működtetésére költi a támogatási összeget. Az aki viszont tényleg arra költené, mert még a 6000 STÉ üzemméretet sem tud önerőből létrehozni, eleve - a feltételrendszer szigora miatt - nem jut támogatáshoz. 

 

A www.szechenyi2020.hu-ról idézem:

"Az EMVA a Vidékfejlesztési Programban az alábbi prioritások, illetve fókusz területek mentén kívánja támogatni az agrár-vidékfejlesztés célterületeit:

2B) A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése"

Az előttem szólókhoz hasonlóan nekem is az a véleményem, hogy a feltételrendszer túlságosan leszűkíti a jogosultak körét. Nem támogatja azokat a  fiatalokat - akiknek tényleg szüksége lenne rá -, akik új belépők, nem segíti elő a fiatal mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatokba történő belépését. Amennyiben továbbra is támogatni kívánják a kezdő és induló termelőket, két részre lehetne osztani a pályázókat, induló és kezdő mezőgazdasági termelőkre. 

 

Kovács Zsanett

Egyéb észrevétel
Péter Lép | 2016-10-27 11:46:00

Tisztelt Hatóság!

 

Észrevételt, illetve inkább javaslatot szeretnék megfogalmazni a VP2-6.1.1-16. pályázatukkal kapcsolatosan. 

A pályázók körét erősen csökkenti, hogy a pályázat beadásakor is 6000 STÉ értékkel kell rendelkezni.

Javasolnám, hogy az STÉ rendelkezésre állás kikerüljön a végleges pályázati felhívásból.

 

Lép Péter

Egyéb észrevétel
Balogh Roland | 2016-10-27 00:21:37

Tisztelt Hatóság!

 

Észrevételt, illetve inkább javaslatot szeretnék megfogalmazni a VP2-6.1.1-16. pályázatukkal kapcsolatosan. 

Biztosan megfelelő statisztikai és egyéb adatok alapján van összeállítva az adott pályázatra jogosultak köre, de arra szeretnék rámutatni, hogy véleményem szerint, a pályázhatóság együttes feltételrendszere túlzó, rendkívül leszűkíti a jogosultak körét és nem biztos, hogy ösztönző és elegendő vonzereje lehet a fiatalok mezőgazdasági piacokra való belépéséhez, hiszen nem nyújtanak támogatást az új belépőknek a vállalkozásuk létrehozásához, már a mezőgazdasági pályán kell az adott pályázónak tevékenykednie. 

A javaslatom az lenne, hogy a rendelkezésre álló forrásból (37,75 millárd forint) különítsenek el egy legalább 10-15%-os részösszeget egy másik célterületre fókuszálva, amely a következő jogosultsági feltételekkel lenne pályázható: 

 • a pályázó életkora 18-40 év
 • a pályázó első ízben indít mezőgazdasági vállalkozást egyéni vállalkozásként vagy társas vállalkozásként, melynek főtevékenysége mezőgazdasági tevékenység lesz és melyben legalább 50 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik
 • a pályázó vállalja, hogy a támogatás kifizetését követő 12 hónapon belül megszerzi az adott mezőgazdasági tevékenységhez szükséges, államilag elsimert végzettséget, képesítést
 • a pályázó vállalja, hogy a támogatás kifizetését követő 9 hónapon belül bérbe veszi vagy megvásárolja az adott mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges területet, épületet, stb.

Kérem, hogy fontolják meg a fent leírtakat.

 

Üdvözlettel és Köszönettel,

Balogh Roland