A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2016-11-05 23:45 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Vissi Géza | 2016-11-05 23:38:29

Tisztelt Szerkesztők!

Három ponton javasolnék módosítást a pályázati felhívás tervezetében:

(Rövidítések: 2009. évi XXXVII. törvény: Evt.; 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet: Vhr.)

A

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

I. Támogatás igénybevételének feltételei

3.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:

C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén:

 • A támogatás olyan erdőrészlet esetén igényelhető, amelyen a támogatási kérelem benyújtásakor faállomány:
 • Javaslat:

  c) természetességi mutatója származék erdő. (A "vagy természetszerű erdő" szövegrész törlendő!)

  Indoklás:

  Evt. 7. § (1) a) pontja szerinti természetes erdőt mesterséges állománykiegészítéssel nem lehet létrehozni. A természetszerű erdő természetessége tehát – hiába minden igyekezet - ilyen módon nem javítható. Ebből következően itt kizárt az Evt. 55. § szerinti erdőszerkezet-átalakítás.

  B

  II. Kötelezettségek vállalása

  1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:

  A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:

  Javaslat:

  7.) Ha a támogatást igénylő az erdőszerkezet átalakítása során tuskózást is végez, akkor a kifizetési igénylés benyújtásáig a tuskókat köteles szétforgácsolni, vagy a támogatással érintett területről elszállítani.

  Indoklás:

  A felhívás tervezete kötelezővé teszi a tuskók szétforgácsolását, vagy eltávolítását. Nem tudom, hogy ez szándékos-e, vagy csak a pongyola fogalmazás következménye, de mindenképpen indokolatlan, mert tuskózás nélkül is lehet nagyon jó szakmai színvonalon szerkezetátalakítást végezni. Így gondolja a Vidékfejlesztési Program is, mert abban sem szerepel kötelező tuskózás.

  Ráadásul erdőterületeink nagy részén - a tagolt domborzat és az erősen kötött talajok miatt - egyáltalán nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehet tuskózni. Domb - és hegyvidéken tartózkodni kell minden felesleges talajbolygatástól, mert az eróziót eredményez!

  Egyes Natura2000 területeken pedig, ahol a jelölő rovarfajok szaporodása tuskókhoz kötött, az erdőterv kifejezetten tiltja a tuskózást!

  A szakmai és jogszerűségi szempontból is optimális talajelőkészítési technológia kialakítását az erdőgazdálkodókra kell bízni!

  C

  4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

  4.4.2. Kiválasztási kritériumok

  3.) Tartalmi értékelési szempontok:

  A pontozás átgondolatlan, igazságtalan és súlyos aránytalanságokat tartalmaz, ezért javasolom a módosítását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

  Semmivel sem indokolható, hogy ha egy szerkezetátalakítás kettő, akkor egy tisztás helyreállítása tizenegy pontot ér. Ha a felhívásban megfogalmazott célkitűzéseket komolyan vesszük, akkor ennek éppen a fordítottja lenne indokolt.

  A pályázat céljait tekintve a nagy előrelépést a szerkezetátalakítás jelenti. Ehhez képest elhanyagolható különbség az, hogy az erdősítéshez hány fafajt használunk fel. Az esetek jelentős részében két különböző fafaj nélkül nem is lehet szerkezetátalakításról beszélni. A fafajok száma mégis tíz-tizenöt, míg a szerkezetátalakítás ténye csak két pontot ér, ami komoly aránytévesztés.

  Nem világos, hogy ha a pályázat több, különböző rendeltetésű erdőrészletet is tartalmaz, akkor a rendeltetés után hogyan kap pontot a pályázó.

  A kis (< 50-100 ha) területet kezelő, 1-2 célterületre potenciálisan pályázó erdőgazdálkodók sajnos nem tudják a 35 pontos minimumot elérni. A kiírás úgy lenne igazságos, ha a minimálisan elérendő pontszámot differenciáltan, üzemméret szerint legalább 2, de akár 3-4 kategóriába sorolva állapítanák meg.

  A klímarezisztens szaporítóanyag fogalma jogi és szakmai szempontból is tisztázatlan. A felhívás szerint igen jelentős mennyiségű pont kapható egy olyan valamire, amiről azt se tudjuk, hogy mi fán terem.

  Zalaegerszeg, 2016. november 5.

  Vissi Géza

  okl. erdőmérnök

  egyéni vállalkozó