A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szilágyi Ferenc | 2016-10-25 17:22:23

(5. oldal) A támogatási célterületek nagyon behatároltak. Az alábbi kategóriákkal javasoljom bővíteni a "Hulladékgazdálkodás, körkörös gazdaság alprogram" hulladékra vonatkozó definícióját

- mezőgazdasági hulladék (például búza, szalma)

- erdőgazdálkodási hulladékok (faforgács, fűrészpor)

- ipari melléktermékek (finomítói tevékenységből visszamaradt anyagok)

Javaslom a felhívásban támogatható tevékenységként szerepelteteni a technológiai demonstrációs tevékenységek, tekintve, hogy ezzel is szélesíthető lenne a támogatási terület.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2016-10-25 16:27:42

1. o.

Javasoljuk az 1. oldal legutolsó sorában – az Együttműködő szervezet vállalja 3. pontja ­–

„a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek; a projekt révén új K+F+I munkahelyek jöhetnek létre.” – szöveg helyett az alábbi változatot:

„a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek; az új K+F+I-t tartalmazó projekt révén versenyképes termék/szolgáltatás jön létre.”

Indoklás: az elmúlt 2 évben gyakorlatilag munkaerőhiány alakult ki a Közép-Magyarországi Régióban. Elindult az Ipar 4.0, az ipar digitalizációja. Ebben a helyzetben már nem az új munkahelyek létrehozása a fejlesztések elsődleges célja, hanem a versenyképesség növelése. Ennek megfelelően javasoljuk a 20. oldalon az indikátorok táblázatban az „új kutatók száma a támogatott szervezetnél” helyett az új piacképes termék/szolgáltatások száma vagy az új szabadalmak száma indikátorok megnevezését.

Ennek megfelelően javasoljuk törölni:

  • a 8. oldal 3.2-ben az „Alapkutatás” részt a táblázatból;
  • a 10. oldal 3.4.1.1. b, pontban az alapkutatás részt;
  • a 15. oldal Y pont i, alpontját, amely az Alapkutatással foglalkozik;
  • a 33. oldal c, pont a, bekezdés (i) pontját;
  • a 34. oldal táblázat Alapkutatás sort;
  • a 35. oldal 14-es lábjegyzet alapkutatásra vonatkozó részét;
  • a 43 és 44. oldal táblázataiban a költségtípusok között az alapkutatás részt;
  • az 51. oldal i) pontját, valamint
  • az 55. oldal 26. pontjában az alapkutatási feladatokat.

 

5. o.

Az alprogramok kiválasztását indokoltnak tartjuk, habár a design alprogram keretében nehéz lesz az egyes K+F+I tevékenységeket a kiírás által megkívánt formában elkülöníteni.

Javasoljuk negyedik alprogramnak az Elektronikai eszközgyártást.

Az elektronikai ipar hozzájárulása a hazai GDP-hez az utóbbi 5-6 évben 5 százalék feletti volt, és meghaladta a mezőgazdaság és akár a turizmus részesedését. Az elektronikai iparnak ugyanakkor megvan az a foglalkoztatáspolitikai szempontból is fontos adottsága, hogy az alacsonyan kvalifikált dolgozóktól egészen a tudományos kutatói szintig képes munkahelyeket biztosítani.

A közép-kelet-európai régió legnagyobb elektronikai gyártóiparával hazánk rendelkezik. Az elektronikai ágazaton belül a berendezések gyártását is hazánk vezeti. A szektor kifejezetten exportorientált, komparatív előnye, hogy viszonylagosan alacsony költséggel világszínvonalú termékek előállítására képes. A nagy importhányadon alapuló termelésnek több mint 90 százaléka kerül exportra.

 

 

7. o.

A 7. oldalon a 3.1.1. pontban az a, pontot javasoljuk törölni. Az alapkutatások finanszírozása az OTKA programból biztosított. Alapkutatások átfutási ideje jellemzően 4-10 év. Sikerrátájuk nem összehasonlítható a Felhívás b, és c pontjában megfogalmazott kutatások/fejlesztések elvárható sikerrátájával. Nem célszerű egy projekten belül az alapkutatástól a kísérleti fejlesztésig bármit befogadni és a pályázati bírálók által összehasonlítani, amikor a teljes Felhívás költségvetése csupán 2,64 Mrd Ft, ebbe a költségvetésbe nem fér bele 3-8 projekt alapkutatási támogatás igénye. Ismert tény, hogy a VEKOP 2.2.1. tükörpályázata a GINOP 2.2.1-nek, mégis a Közép-Magyarországi Régió alapkutatási sajátosságai miatt nem tartjuk indokoltnak, hogy a kiírás például a desing alprogramban, vagy orvosi műszergyártásban, esetleg hulladékgazdálkodás terén alapkutatásokat megcélzó projekt pályázatokat is befogadjon.

 

18. o.

A 3.5.1. szabályt (projekt megkezdése támogatás benyújtása előtt) ebben a formájában nagyon szigorúnak tartjuk. Több (akár külön-külön is értékesíthető) szakaszra egyértelműen bontható projektek esetén engedélyeznénk a támogatást.

Az egyéb szakmai és pénzügyi korlátozásokkal egyetértünk.