A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2016-10-19 08:44:09

 A felhívásban a nem támogatható tevékenységek között szerepel a "jármű (pl. gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése". Indokolt lehet mind a piac, mind a gyűjtőpontok esetében a termények szállítása és a feldolgozott árú terítése céljából jármű beszerzés. Javasoljuk a járműbeszerzést elszámolható költséggé tenni. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bede Viktória | 2016-10-19 08:43:47

A felhívás 18. oldala korlátozást tartalmaz a korábbi felhívások keretében támogatott projektek megvalósítási helyszíneire vonatkozóan. Tekintettel, arra hogy a TOP-1.1.3-15 felhívás nem tartalmazott utalást arra vonatkozóan, hogy ütemezett beruházás nem valósítható meg, hogy az annak keretében támogatott kedvezményezettek nem nyújthatnak be ismételten pályázatot, több település tervezett ennek későbbi lehetőségével, projektjüket ütemezték. Ezért javasoljuk ennek a bekezdésnek a törlését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bede Viktória | 2016-10-19 08:43:15

Javasoljuk a 4.1 pont önállóan támogatást igénylők körét kiegészíteni a "Megyei önkormányzat (GFO 321)" kóddal. Mivel jelenleg ebben a pontban a GFO 32 kód szerepel és az önállóan nem,  kizárólag konzorciumi partnerként a rendelet 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására támogatást igénylők között szerepel a "Megyei önkormányzat (GFO 321)", így önállóan pályázóként jelenleg ki vannak zárva. Fontos lenne, hogy "Megyei önkormányzat (GFO 321)" önállóan támogatást igénylőként szerepeljen, mivel egyes megyei ITP-k dedikált forrást biztosítanak a megyei önkormányzat részére.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2016-10-19 08:42:40

A 3.6.1. b. pont  szerint: "A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet  szerinti megyei (kivéve MJV) területe. Közigazgatási területen kívüli projektmegvalósítás abban az esetben lehetséges, ha a beruházás ITP megalapozottsággal rendelkezik." Javasoljuk egyértelműsíteni, amennyiben egy projekt ITP megalapozottsággal is rendelkezik, akkor az MJV közigazgatási területén belül is a megyei keret terhére, jelen felhívás keretében megvalósítható a beruházás.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bede Viktória | 2016-10-19 08:42:17

Szükséges lenne egyértelművé tenni, hogy az A) tevékenység esetében is lehet-e eszközt beszerezni, igény van rá és indokolt. Javasoljuka 3.1.2.2 a) pont átfogalmazását annak érdekében, hogy értelművé váljon, hogy az A) tevékenység esetében is támogatja a felhívás az eszközbeszerzést.