A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Márton Balázs | 2016-10-15 16:29:04

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Cégünk az AgroSprint Kft., mint zöldség-gyümölcs gyorsfagyasztással foglalkozó, jelentős hazai közepes vállalkozás nevében, az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” Felhívással kapcsolatban (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) az alábbi észrevételeket tesszük, az ésszerű módosítás érdekében:

 

1)

A megelőző pályázati ciklus ÉLIP kiírásai, valamint a Széchenyi2020 keretében mikro- és kis vállalkozásoknak kiírt élelmiszeripari pályázatok esetén, az MVH ÉLIP gépkatalógusában szereplő gépek képezték az alapját a támogatható eszközbeszerzéseknek. Jelen Felhívás szakmai mellékletében azonban vámtarifa számok szerinti bontás a támogathatóság alapja. Ez a formaiság is átlátható és egyértelmű, azonban iparágunk (Hűtő- és Konzervipar) árbevételének legalább 50% származik a csemegekukorica feldolgozásából. Ez a növény, melynek termelésével a magyar vállalatok piacvezetők az EU-ban. Az élelmiszeripar fejlesztése során a csemegekukorica feldolgozók ezért kiemelkedő prioritást kell, hogy kapjanak az ágazat támogatásakor. Ugyanakkor a feldolgozást elősegítő technológiai berendezések jelentős része nem szerepel a támogatott gépek listájában, ezért Tisztelettel kérnénk, hogy az alábbi VTSZ számhoz tartozó berendezések kerüljenek be a Felhívás 2. számú szakmai mellékletébe: 8433 Fémdetektoros szalag, savazó, légszelektorok, stb.; 8435 Vibrációs adagoló, stb.; 8436 Kukoricafosztó, stb.; 8437 Kukorica automatamorzsoló, stb.

 

Valamint kérjük fontolják meg az élelmiszeripar további szereplői esetében a következő VTSZ-ok kal történő kiegészítést is: 7611, 8434, 8435, 7324, 7326, 7306, 6730, 3923, 8609, 8716, 5910, 8415, 7311, 7322, 8476, 7326, 7324, 7017, 4202, 9428, 7325 és 8403, a Felhívás 8.2-es pontjának. Ugyanis, ha ágazatunkban a felsorolt VTSZ-hoz tartozó berendezések, alkatrészek, eszközök beszerzése nem kerül támogatásra, akkor elveszíthetjük piaci pozíciónkat a fejlesztések elmaradása következtében. Ágazatunk fejlődése a zöldség-gyümölcs növények korszerű feldolgozása nélkül nem bír kellő versenypotenciállal.

 

 

2)

A Felhívás 4.2 pontjának 23. alpontja és a 8.6. pont 16. alpontja tekintetében szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.  Vagyis, a „GINOP-1.2.1-15, a GINOP-1.2.2-15” szövegrész helyére, a Felhívásnak megfelelő „GINOP-1.2.1-16, a GINOP-1.2.2-16” helyes meghatározásra szíveskedjenek javítani a mellékletet!

Továbbá tisztelettel jeleznénk, hogy a 8.6. pont 15. alpontja hiányzik.

 

3)

A Felhívás hivatkozik a kombinált hiteltermék Hitelbírálati Eljárási Rendjére, azonban ezen dokumentum nem található sem a szakmai mellékletek között, sem az MFB Zrt. honlapján. Reményünket fejezzük ki ezúton, hogy legkésőbb a pályázat kihirdetésekor a hitelbírálati feltételek teljeskörűen megismerhetővé válnak a pályázók számára.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

AgroSprint Kft. – Hűtőipari vállalat

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Varga László | 2016-10-15 10:07:48

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást, illetve a TEÁOR 1101 Desztillált szeszes ital gyártást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.

Javaslat:  az IH és az FHB közötti megállapodás felülvizsgálatát követően a TEÁOR 1101 besorolásu vállalkozások is igényelhessenek támogatást.

A felhívás 3.4.1 (m) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

Javaslat: a magaskockázat megítélésénél a ,megvalósítási hely  intenzítás besorolása kerüljönj figyelemvételre és ne a székhely.Továbbá ha két megvalósítási hely szerepel a kérelemben az alacsonyabb intenzitás besorolás kerüljön mindkét helyen elszámolásra.

5.6 Elszámolható költségek  f) Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén maximális kiadásként legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható.

Javaslat. építési költségek esetében tekintettel az éleliszer előállítás higiéniai és technikai előírásira javasoljuk a min. 270.000,- Ft/nm elszámolhatóságára.

Varga lászló

Nemezeti agrárgazdasági Kamara

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kalocsai Balázs | 2016-10-15 08:19:30

Tisztelt Irányító Hatóság,

A KKV meghatározásakor figyelembe kell-e venni belga anyacégünk, illeve indiai és malajziai tulajdonosaink üzemeinek létszámadatait és pénzügyi mutatóit, vagy csak a két magyar cégünket?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Cséplő Levente | 2016-10-14 09:15:04

Tisztelt Irányító Hatóság!

A GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívás kapcsán az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

1.) A rangsorolási szempontok 11. pontja + 7 pontot ad, amennyiben a projekt kapcsolódik a támogatást igénylő által az EMVA keretében elnyert korábbi támogatáshoz. A pályázati kiírás fő célja élelmiszeripari középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása. A kizárólag EMVA projekthez kapcsolódás csak szűk körben megvalósult fejlesztéseket priorizál, nem szolgálja az ágazat érdekét és a GINOP felhívás eredeti célját, ezért aránytalannak tartjuk. Kérjük mérlegeljék ennek törlését.

 

2.) A rangsorolási szempontok közül a 12.a pont (A támogatást igénylő hálózatosodó vállalkozásnak minősül (akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagság alapján) teljesítése egy a lehetőség az 5-ből. Az élelmiszeripart illetően a ténylegesen működő klaszterek száma sajnos kevés volt az elmúlt években, és 2016-ban kezdtek az ágazat vállalkozásai további együttműködésekbe. Kérjük fontolják meg, hogy a friss klaszter tagok is megkaphassák a pontszámot, ne csak az egy éves tagsággal rendelkezők. 

 

3.) A rangsorolási szempontok közül a 12.c. pont (A projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése valósul meg) esetében kérjük fontolják meg, hogy a megújuló energiaforrás hasznosítása mellett a hulladékhő hasznosítás kiépítése is megkapja az adott pontszámot. Az ágazat vállalkozásai esetében a hulladékhő hasznosítás is tényszerű hatékonysági kérdés.

 

4.) A felhívás tervezet 32. oldalán 4.4.2.3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk  fejezet c. pontja esetén kérjük mérlegeljék, hogy a bekezdés tartalmi előírása nem az élelmiszer-ágazat fejlesztési célját szolgálja:

"A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg: A beruházás magában foglalja az ilyen berendezésekbe beépülő alkatrész(ek), és/vagy részegység(ek) és/vagy alapanyag(ok) és/vagy adalékanyag(ok) gyártására irányuló beruházást is, amennyiben a gyártás során létrejövő anyagok/termékek a megújuló energia előállítására szolgáló berendezések gyártója részére beszállításra és a végtermékbe beépítésre kerülnek." 

Üdvözlettel:

Cséplő Levente

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Ács Orsolya | 2016-10-13 16:44:53

Tisztelt Irányító Hatóság!

A GINOP-1.2.6-8.3.4-16 felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok A) 12. pontjában szereplő, kötelezően teljesítendő szempontokhoz kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem:

 • Javaslom, hogy a szintén társadalmi egyeztetésen lévő GINOP-1.2.3-8.3.4-16 felhíváshoz hasonlóan, valamint a korábbi GINOP-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15 felhívások gyakorlatát követve, az alábbi szempontok is kerüljenek be a tartalmi értékelési szempontok közé:
 • A támogatást igénylő jelentős növekedési potenciállal rendelkező KKV:

  Definíció:

  Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k (Amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta:

  a-1 / a-2 ≥ 1,05 vagy a0 / a-2 ≥ 1,05

  ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

  ahol a-1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

  ahol a-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele.

  A támogatást igénylő jelentős termelési értékláncban előrelépő KKV:

  Definíció:

  Termelési értékláncban előrelépő vállalkozásnak minősül az a támogatást igénylő, amelynek beruházási projektje a jelenlegi feldolgozóipari tevékenységének megfelelő vagy ahhoz kapcsolódó feldolgozóipari ágazatban valósul meg, és az eddiginél magasabb feldolgozottsági szintű termékek vagy termékcsoport(ok) előállítását, a hozzáadott érték növekedését eredményezi. A támogatást igénylőnek alá kell támasztania, hogy a beszerzendő eszközök által a jelenleg végzett tevékenységét olyan tevékenységgel egészíti ki, amelynek elvégzésére eddig önállóan nem volt képes, illetve amelyet alvállalkozó útján végeztetett el,

  VAGY

  amelynek révén az eddig gyártott termék valamely lényegi tulajdonsága változik, az előállított termékek előnyösebb paraméterekkel rendelkeznek, magasabb minőséget képviselnek, illetve új funkciókkal bővülnek,

  VAGY

  amelynek révén az eddig gyártott termékek olyan variációi jönnek létre, ami a vállalkozás kínálati palettájának szélesedését eredményezi,

  VAGY

  amelynek révén a vállalkozás az eddig gyártott termékre ráépülő, összetettebb termékek gyártására lesz képes.

  A felhívás értelmezésében nem minősül kapcsolódó ágazatnak az adott iparág termékeinek kereskedelme, forgalmazása, fuvarozása vagy raktározása.

        2. Javaslom a 4.4.2.3. A) 12. a) pont kiegészítését az alábbiak szerint:

  A támogatást igénylő hálózatosodó vállalkozásnak minősül (akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) vagy egyéb szakirányú kamarában vagy szövetségben betöltött tagság alapján)

  Definíció:

  Együttműködő/hálózatosodó vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely Akkreditált Klaszter (AK) vagy egyéb szakirányú kamara vagy szövetség tagja. Akkreditált Klaszter (továbbiakban: AK) vagy egyéb szakirányú kamarában vagy szövetségben betöltött tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 1 éve AK vagy egyéb szakirányú kamarában vagy szövetségben betöltött tagsággal rendelkezik. Az AK tagságot jelen támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klaszter klasztermenedzsment tevékenységét ellátó szervezet igazolja. Az egyéb szakirányú kamarában vagy szövetségben betöltött tagságot a kamara vagy szövetség igazolja.

        3. Javaslom a 4.4.2.3.1. c) pontban szereplő definíciót összhangba hozni a 4.4.2.3. A) 12. c) pontban szereplő szemponttal, amely teljesül, ha a projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése valósul meg. A definíció nem tér ki a megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztésére, kiépítésére, az abban szereplő megújuló energia előállítására szolgáló végtermék gyártása az élelmiszeriparban nem jellemző.

  Üdvözlettel:

  Ács Orsolya

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Vörös Attila | 2016-10-13 14:21:33

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 azonosítószámú felhívással kapcsolatosan az alábbi észrevéteket tesszük:

   

   A Tartalmi értékelési szempontok (4.4.2.3.) közé javasolunk a rangsorolási szempontok közé beépíteni két új elemet:

   

   

 • A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság.
 •  

  Indoklás: Ez a szempont szerepel pl. a feldolgozást elősegíteni hivatott VP3-4.2.1-15 felhívásban is. Egyértelműen a tudásmegosztás és az új technológiák, eljárások, és általában az innovatív vállalatvezetési szemléletét erősíti a szakmai szervezetekben folytatott közös munka. A horizontális integrációk kialakításához is nagyban hozzá tudnak járulni a szalmai szervezetekben végzett tevékenységek.

   

   

   

 • A projekt olyan termék vagy termékek előállítására irányul, amelyek hozzájárulhatnak a lakosság népegészségügyi mutatóinak javításához. A vállalkozás ennek érdekében csatlakozik olyan, állami intézmény és szakmai szervezet által is elismert önkéntes kezdeményezéshez, melynek keretében aktívan részt vesz a hazai népegészségügyi mutatók javítását célzó tevékenységekben.
 •  

  Indoklás: A hazai népegészségügyi mutatók javítása közös célja az iparág szereplőinek, és a kormányzati szerveknek is. Az új, népegészségügyi termékek kifejlesztése (pl. light, vagy hozzáadott cukor nélküli, illetve egyéb innovatív termékek kifejlesztése nem csak a hazai népegészségügyi mutatók javítását szolgálná, de ráadásul kompetitív előnyt is jelentene a hazai cégeknek a nemzetközi versenyben, ha tudnának új, innovatív termékekkel megjelenni a piacokon.

   

   

   

  A Felhívás keretében a 2. számú szakmai mellékletében szerepelő VTSZ-ek alá tartozó eszközök beszerzésére van lehetőség. Annak érdekében, hogy az élelmiszeripari feldolgozói tevékenységek széles körét lehessen támogatni a Felhívás keretében, javasoljuk a 2. sz. szakmai melléklet kiegészítését az alábbi árucsoportokkal: 7303, 7304, 7307,  7311, 7324, 8415, 8434, 8435, 8437, 8444, 8473, 8476, 8531.

   

  Javasolnánk továbbá annak vizsgálatát, hogy a GINOP-ból a vonatkozó uniós szabályozás miatt kimaradó Közép-magyarországi élelmiszeripari vállalkozások számára milyen pályázati lehetőségeket lehetne kialakítani, pl. a VEKOP keretében.

   

  Bp. 2016.10.13.

   

  Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Szabados Krisztián | 2016-10-12 15:12:20

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 azonosítószámú felhívással kapcsolatosan az alábbiakat észrevételezzük:

  A Felhívás 4.1 pontjának b) alpontja alapján a Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon élelmiszeripari középvállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, - a 4.1. pontban foglalt további feltételek teljesítése mellett. A szempont teljesítéséhez kizárólag a támogatást igénylő statisztikai állományi létszámára vonatkozó adat vehető figyelembe.

  A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását tekintve többségében a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 2. pontja alapján a kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése támogatási jogcímhez tartoznak:

  • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
  • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
  • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

  Ugyanakkor a támogatást igénybevevők köréből kizárásra kerültek a KKV törvény (2004. évi XXXIV.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott kisvállalkozások (amelyeknek az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg).

  Javasoljuk a jelen Felhívás 4.1. pontjában szereplő korlátozás módosítását, hogy a támogatási jogcímben foglalt célokkal összhangban azon élelmiszeripari kisvállalkozások is jogosultak legyenek támogatás igénybevételére, akik a Felhívás egyéb feltételeinek megfelelnek, nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, továbbá a Vidékfejlesztési Program támogatási rendszeréből sem jogosultak támogatás igénybevételére.

   

  Varga-Tóth Tímea

  Projektmenedzser

  Régió Terv Kft.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Balla Attila | 2016-10-10 16:28:59

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” Felhívással kapcsolatban (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) az alábbi módosítási javaslattal szeretnénk élni:

  A Felhívás 4.1 pontja értelmében a támogatást igénylők körét azon középvállalkozások képezik, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt.

  A lábjegyzetben szereplő kitétel alapján e szempont teljesítéséhez kizárólag a támogatást igénylő statisztikai állományi létszámára vonatkozó adat vehető figyelembe.

  Módosítási javaslat: Kérjük, legyen lehetőség a KKV törvény (2004. évi XXXIV.) alapján az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozások adatait is figyelembe venni a statisztikai létszám számítása során az alábbiak szerint: „ 4.1. Támogatást igénylők köre b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő10 volt.

  Lábjegyzet: Ezen szempont teljesítéséhez lehetőség van figyelembe venni az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozások adatait.”

  Indoklás: A nagy fejlődési potenciállal rendelkező magyarországi élelmiszeripari tevékenységet folytató vállalkozások esetében gyakori, elsősorban magyar, legtöbbször családi tulajdonban lévő vállalkozások, mely több kis – egymással kapcsolódó – vállalkozáson keresztül végzik tevékenységüket. Az átlagos statisztikai állományi létszám vállalkozásonkénti, különálló mértéke így eri el az 50 főt, de a KKV törvény szerint középvállalkozásnak minősülnek.

  A Felhívás-tervezet szabályai kizárják ezen vállalkozásokat, akik egyébiránt a mikro-és kis vállalkozásoknak szóló felhívásokban sem indulhatnak, így elesnek a VP program forrásaitól. Annak érdekében, hogy ezek az általában a nagy fejlődési potenciállal rendelkező, az elmúlt években, évtizedekben átgondolt növekedési stratégiát követő cégek, a Felhívás céljait lefedő vállalkozások a támogatást igénylők körét alkothassák, arra van szükség, hogy a vállalkozás méretének megállapítása a KKV törvény (2004. évi XXXIV.) alapján történjen.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Nagy Adrienn | 2016-10-10 11:10:27

  Tisztelt Cím!

  A GINOP-1.2.6-8.3.4-16, Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel c. pályázati felhívás tervezet társadalmasításra közzétett verziójával kapcsolatosan a következő észrevételeim, kérdéseim vannak:

  • 4.1. Támogatást igénylők köre: Pontosan mit értenek azon, hogy ÉLELMISZERIPARI középvállalkozás? Mi alapján nevezhető egy vállalkozás élelmiszeripari vállalkozásnak (TEÁOR, árbevétel kritériumok stb.)? Olyan középvállalkozás, mely megfelel a 4.1. a) - d) pontjában foglaltaknak, de jelenleg nem tevékenykedik az élelmiszeriparban, hanem jelen projekt révén szeretné tevékenységét ezen iparág felé is kiterjeszteni, az igényelhet támogatást?
  • Véleményem szerint a fejlesztendő élelmiszeripari tevékenységnek az Annex I. listával való „kapcsolatát” pontosítani volna szükséges. Az 1. sz. mellékletben felsorolt támogatható élelmiszeripari tevékenységek vonatkozásában a feldolgozandó termék lehet Annex I. és nem Annex I. listába tartozó is? A feldolgozott termék csak nem Annex I.-es lehet? A korábbi GINOP kapacitásbővítő pályázatokban egyértelműen meg volt határozva, hogy a támogatható élelmiszeripari tevékenység csak nem Annex I. termék előállítására irányulhat.

  Tisztelettel:

  Nagy Adrienn