A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Lengyel Péter | 2016-10-09 19:51:51

3.4.1.1. fejezet, 9. oldal: Az “A projekt keretében támogatható gépeket és eszközöket a 2. szakmai melléklet tartalmazza.” szöveg nehezen értelmezhető. A megelőző bekezdések (az intézkedés címével összhangban) építési beruházásokról szólnak. A felhívás lejjebb azt is leszögezi, hogy gép- és eszközbeszerzés csak a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan lehetséges. Ugyanakkor a 2. melléklet az önállóan, építési beruházás nélkül támogatható eszközöket sorolja fel.

3.4.1.1. fejezet, "Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó külön rendelkezések" alcím: Az alábbi szöveg: “Kizárólag a 2. sz. szakmai mellékletben felsorolt gépek, eszközök, berendezések támogathatóak. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése, helyszíni beépítése támogatható, a) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak;” nehezen értelmezhető. Ha csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó gépbeszerzések támogathatók, akkor ezek nem lehetnek építési beruházás nélkül megvalósítható beszerzések.

4.1. fejezet, "Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó külön rendelkezések" alcím: A vállalkozó / befektető / tulajdonos nem feltétlenül kell, hogy szakmabeli legyen, de mindenképpen alkalmaznia kell valakit, aki szakmabeli. Javaslom a szöveg alábbi módosítását: “A támogatást igénylő: a) megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik, vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt foglalkoztat;”

4.4.2. fejezet, 3. alcím, 1. kritériumcsoport (Általános szempontok): A felhívás a korábbiakban elvárásként fogalmazza meg, hogy a projekt illeszkedjen a MAHOP és a NAS céljaihoz. A tervezett tevékenységek támogathatósága és szükségessége, a kitűzött célok reális volta, a költségvetés megalapozottsága és a felhívásban foglalt követelményeknek való megfelelése szintén olyan kötelező kritériumok, amelyek elmaradása az egész projekt támogathatóságát is kizárja. Ugyanakkor a jelen pontozási rendszer olyan alacsony pontszámokat ad ezek teljesítésére, hogy elméletben egy projekt úgy is elérheti a támogathatósághoz szükséges 55 pontot, hogy pl. az általa tervezett tevékenységek a kiírás szerint nem lennének támogathatóak. Javaslom pontszámok helyett a "Megfelelt / Nem felelt meg", vagy "0 / 1" kategóriák alkalmazását, azzal, hogy az 1. csoport bármelyik kritériumában elért 0 (Nem felelt meg) érték a pályázat elutasítását eredményezi.