A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Innováció Menedzsment Tudástranszfer Kft. | 2016-10-08 13:18:29

Üdvözlöm Önöket!

Az érszrevételem és egyben a kérésem a következő lenne. Több erdőtulajdonos társammal egyeztetve és átolvasva azt láttuk a kiírásban, hogy a támogatható erdősült területek közül csak a bükk-tölgy és egyéb keménylombú fafajok területei támogathatók.

Szabolcsi erdőgazdálkodókként azt szeretnénk kérni, hogy a felhívásba mind az akác (amit már néhány erdészeti kiírásban találtunk keménylombú fajként, de ez számunkra nem egyértelmű), mind pedig a fenyő kerüljön bele. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye híres és legeljterjedtebb fajfaja az akác, és évek óta egyre nagyobb gondot okoz számunkra például a kései meggy (sajmeggy), illetve egyéb fás-és lágyszárú nem honos, aggresszív terjeszkedésű fajták.

 

Kérjük ezek alapján Önöket, hogy a kiírásba adjanak lehetőséget ezen erdőterületek pályáztatására is!

 

Üdvözlettel:

Tóth Zoltán

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Czuczor Tamás | 2016-10-04 17:26:43

1. Véleményem szerint a felhívás nincs összhangban a Vidékfejlesztési Program Kézikönyvben megjelentekkel. Abban szerepel a véghasználat elhalasztása talaj és élőhely-védelem céljából, a véghasználat utáni facsoportok visszahagyása, és a holtfa visszahagyása célterület is. Számomra nem világos, hogy a jelen felhívásból miért hiányoznak ezek a célterületek.

2. A felhívás több ponton hivatkozik mellékletekre, melyekben vélhetően a kötelezettségvállalásokra vonatkozó részletszabályok vannak lefektetve. A közzétett felhívásban nem elérhetőek a mellékletek, így  a felhívás teljes értelmezése nem lehetséges. Kérem tájékoztassanak, hogy a mellékletek hol érhetők el.

3. IV. A. 11.) pont "...a kötelezettségvállalási időszak  alatt nyitott vagy bővített lékekben, az erdőrészlet célállományába tartozó legalább egyéves..."

Véleményem szerint szálaló erdőgazdálkodás esetén nem mindig keletkezik az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőfelújítási kötelezettség, így az erdőrészletnek célállománya sem mindig lehet. (pl. nevelő vágások során kialakított lékek, vagy szálalás esetén) Javaslom itt használni a jelenlegi 124/2009. FVM rendelet 16. § (3) bekezdés k) pontját, ami jobban rendezi a problémakört.

4. IV. A. 10.) pont Nem világos a számomra, hogy a lékek egymástól mért távolságának miért kell minimum 40 méternek lennie. A gyakorlat azt mutatja, hogy a lékeket olyan helyeken kell megnyitni, ahol az újulat már megjelent. Különben a támogatási időszak 10 éve alatt a szálaló/természetközeli erdőgazdálkodás alapgondolata szerinti gazdálkodást nem lehet kivitelezni, mert a pályázati előírások teljesíthetősége érdekében mesterséges erdősítést kell alkalmazni a lékben. A természetes újulatfoltok pedig nem alkalmazkodnak a 40 méteres előíráshoz. Véleményem szerint ez a merev szabályozás teljesen szükségtelen.

5. VIII. A. Szálaló erdőgazdálkodás esetén

A 8. pont az erdőrészlet lékeinek 20-40%-ában való meg nem felelés esetére az adott évi erdőrészletre eső támogatás 70%-ának a visszatartásáról ír. A 9. pont a lékek több mint 40%-ában történő meg nem felelés esetére az összes addig felvett támogatás 50% -ának a visszafizetését írja elő, azaz kb ötszörös mértékben nő a szankció mértéke. Javaslom, hogy a 9. pontban meghatározott szankció legyen enyhébb, vagy valamilyen közbenső lépcső legyen meghatározva. (pl. 40-70%meg nem felelésig X% visszafizetés, 70% feletti meg nem felelés esetén Z% visszafizetés.

A 12. pont a 4. megjegyzésem miatt szerintem szükségtelen.

Czuczor Tamás magán erdőgazdálkodó

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szentpéteri Sándor | 2016-10-03 13:11:50

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

3. Tartalmi értékelési szempontok:3/B Az erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett területének hány százalékát vonja vagy vonta be a támogatásba**

Szövegrész helyett 3/B Az erdőgazdálkodó az Evt. 7.§ (1) a)-c) természetességű erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett területének hány százalékát vonja vagy vonta be a támogatásba**

Ezek azok az erdőterületek amelyeken az Evt. szerint is folyamatos erdőborítással (szálalás) is lehet gazdálkodni. A többi természetességi kategóriákban olyan faállománytípusok vannak, amelyek nem vagy csak különleges helyzetekben alkalmasak erre, nemesnyárasok, akácosok, fenyvesek. A változtatással nem kerülnek hátrányba olyan erdőgazdálkodók, akik síkvidéki vagy vegyes - hegy/domb, síkvidék - elhelyezkedésű erdőterületeken gazdálkodnak.

Szentpéteri Sándor OEE